Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2023

Nyhetsbrev 17/2023
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén (CJMK) har beslutat att 2023 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas Sparbanken Skåne och Finansförbundets klubbstyrelse.

Nr 17 / 2023
Nyhetsbrev 16/2023
Bankdagar, arbetstimmar och kortveckor

Nytt verktyg för bankdagar, arbetstimmar och kortveckor i Arbetsgivarguiden på BAOs hemsida.

Nr 16 / 2023
Nyhetsbrev 15/2023
Informationsmöte (online) i december 2023

Välkommen med anmälan till BAO:s informationsmöte den 5 december klockan 09.30—11.30. Informationsmötet syftar i första hand till att ge information om aktuella frågor i lag och kollektivavtal.

Nr 15 / 2023
Nyhetsbrev 14/2023
Välkommen att anmäla dig till BAO:s utbildningar inom kollektivavtal och arbetsrätt under hösten

Ta chansen och anmäl dig till BAOs utbildningar i "Kollektivavtal och arbetsrätt" under hösten. BAO erbjuder utbildning såväl fysiskt och digitalt. Utbildningarna riktar sig till dig som är chef eller ny i HR-roll i finansbranschen.

Nr 14 / 2023
Nyhetsbrev 13/2023
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2023

Finansbranschens stora mångfaldsdag som arrangeras av BAO:s och Finansförbundets jämställdhets- och mångfaldskommitté kommer att äga rum den 15 november 2023.

Nr 13 / 2023
Nyhetsbrev 12/2023
Påminnelse om nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023

Vi inom CJMK vet att det finns otroligt många bra projekt/arbeten ute bland BAO:s delägarföretag när det gäller mångfalds-, jämställdhets- och inkluderingsarbete. Vi behöver nu fler nomineringar till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023. Du kan nominera till och med den 1 september.

Nr 12 / 2023
Nyhetsbrev 11/2023
BAOs årsmöte 2023

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation hade årsmöte den 24 maj. Efter årsmötet arrangerades ett sommarmingel.

Nr 11 / 2023
Nyhetsbrev 10/2023
Avdragsrätt för avgiften 2022 till BAO

Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.

Nr 10 / 2023
Nyhetsbrev 9/2023
Sparbanken Skåne först ut när det gäller Lika lön-projektet!

Sparbanken Skåne är första bank som meddelat att de uppnått jämställda löner både vad avser lika och likvärdigt arbete inom ramen för projektet Lika lön. BAOs och Finansförbundets centrala Styrgrupp för Lika lön vill gratulera Sparbanken Skåne och hoppas att deras erfarenheter ska inspirera flera i arbetet med lika lön.

Nr 9 / 2023
Nyhetsbrev 8/2023
Välkommen till en europeisk konferens om AI inom bankbranschen

BAO är aktiva i den sociala dialogen inom EU genom EBF, European Banking Federation. EBF har ett pågående treårigt framtidsprojekt “Banking 2030 — How will the current global trends and especially Artificial Intelligence (AI), shape the future of the European banking industry and its employees?”

Nr 8 / 2023