Avtal

BAO tecknar kollektivavtal inom olika områden.

BAO har slutit kollektivavtal med Finansförbundet och Akavia/Sveriges Ingenjörer, oftast kallade Saco då avtalen gäller samtliga arbetstagare som är medlemmar i Saco-förbund som är anslutna till PTK.

Kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco om allmänna villkor gäller tills vidare. Avtalen uppdateras däremot när det händer något nytt i lagstiftningen som gör att avtalen behöver förhandlas om avtalen eller då parterna av annan anledning enas om nya skrivningar i avtalen. Därutöver sker alltid ändringar vid årsskiftet då belopp räknas om i avtalen. När ändringar sker skickas ett nyhetsbrev ut om detta.

Några av avtalen finns även översatta till engelska och dessa versioner återfinns dels under respektive motpart, dels under sidan “In English”.

För att lättare förstå avtalen så har vi skrivit ett antal kommentarer som förklarar hur avtalen ska tolkas. Kommentarerna hittar du här.

Mer detaljerad information kring beräkningar m.m. finns i de löneadministrativa handböckerna. De löneadministrativa handböckerna hittar du här.

Våra motparter:

Finansförbundet

Besök:
Franzéngatan 5, Stockholm

Post:
Box 720
101 34 Stockholm

Telefon:
08-614 03 00

www.finansforbundet.se

Se avtal

Akavia

Besök:
Nybrogatan 30, Stockholm

Post:
Box 5167
102 44 Stockholm

Telefon:
010-303 75 00

www.akavia.se

Se avtal

Sveriges Ingenjörer

Besök:
Oxtorgsgatan 9—11, Stockholm

Post:
Box 1419
111 84 Stockholm

Telefon:
08-613 80 00

www.sverigesingenjorer.se

Se avtal