Organisation

BAO är en arbetsgivarorganisation inom bank- och finansbranschen med cirka 160 delägare som sysselsätter cirka 43 000 arbetstagare.

BAO är fristående från Svenskt Näringsliv. I branschfrågor samarbetar vi med Svenska Bankföreningen.

BAO tecknar kollektivavtal med Finansförbundet och Saco.

BAO:s dagliga arbete leds av verkställande direktören. Val av styrelse, fastställande av delägareavgift med mera avgörs på årsmötet som också är BAO:s högsta beslutande organ.


Adress och kansli

Läs mer…

Stadgar

Läs mer…

Styrelse

BAO:s styrelse väljs för ett år i taget. I styrelsen ingår representanter för de olika delägarna.

Läs mer…