Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 13/2023

Finansbranschens stora mångfaldsdag 2023

Publicerat den 26 juni 2023

Finansbranschens stora mångfaldsdag som arrangeras av BAO:s och Finansförbundets jämställdhets- och mångfaldskommitté kommer att äga rum den 15 november 2023.

Mångfaldsdagen kommer att genomföras som en halvdag med en förhoppning att både kunna inspirera och kompetensutveckla deltagarna.

Webbinarium — Program

Kulturell intelligens

Nima Bador från Mitt Liv AB berättar om vikten av medvetenhet om att våra förväntningar och våra tolkningar av varandra är beroende på var vi växt upp i världen. Att förstå hur drastiskt olika perspektiv man kan ha beroende på kulturell bakgrund och hur vi i Skandinavien sticker ut i de olika dimensionerna av kultur är insikter som är väsentliga för att kunna vara än mer inkluderande i våra mänskliga möten. Självkännedom kring vilka kulturella ramar man själv sitter med och hur man kan ta ansvar för att förstå dessa och tips och verktyg för att agera inkluderande gentemot andra kulturer är några av saker man får med sig som deltagare. Allt för att vi ska bli mer förstående och mer inkluderande som personer i våra yrkesroller som medarbetare, chef eller ledare. Nima kommer att blanda teori med aha-upplevelser och väver in interaktion med deltagarna under det 60-minuter långa passet.

Mitt Liv AB är en ledande aktör med över 15 års erfarenhet av mångfald och inkludering och arbetar med att ge arbetsgivare och medarbetare kunskap, strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med dessa frågor.

Utdelning av Annas Jämställdhets- och Mångfaldspris

Information om vem som blir årets pristagare lämnas senare då nominering kan ske till och med den 1 september 2023. Här kan du läsa om och fortfarande skicka in din nominering till Anna-priset

PRAKTISK INFORMATION

NÄR?

Onsdag den 15 november 2023, kl 9.00–11.00

PLATS?

Digitalt via länk som du erhåller i förväg.

FÖR VEM?

Chefer på olika nivåer, medarbetare inom HR/personal, fackliga företrädare och andra intresserade.

DELTAGARAVGIFT

Kostnadsfritt.

Välkommen med din anmälan till BAO senast den 10 november. Du kommer att få praktisk information kring de tekniska arrangemangen i god tid inför Mångfaldsdagen.

Anmäl dig här

BAOs och Finansförbundets jämställdhets- och mångfaldskommitté
Kommittén har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till jämställdhets och mångfaldsarbetet i bankerna/företagen. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte med mera samt ta fram relevant partsgemensam statistik.


Publicerat den 26 juni 2023