Namnlöst dokument
BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Coronaviruset — frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev 34/2020
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Publicerat 2020-10-14 Centrala jämställdhets- och mångfaldskomittén har beslutat att 2020 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas SEB för initiativet Financial Equality.


Nyhetsbrev 33/2020
Basbelopp, bankdagar och arbetstimmar 2021

Publicerat 2020-10-12 I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2021.


Nyhetsbrev 32/2020
Ny vägledning från Datainspektionen

Publicerat 2020-10-06 Datainspektionen publicerade den 5 oktober 2020 en ny och uppdaterad information som riktas till arbetsgivare.


Nyhetsbrev 31/2020
Nationaldagen - förändrad reglering i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco

Publicerat 2020-10-05 Från den 1 januari 2021 förändras reglerna för medarbetares rätt till tjänstledighet med lön de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.


Nyhetsbrev 30/2020
Översättningar av kommentarer

Publicerat 2020-09-23 Tre av BAOs avtalskommentarer, Anställning, Anställnings upphörande och Arbetstid, finns nu översatta till engelska.


Nyhetsbrev 29/2020
Regeringen aviserar förlängda åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av Coronaviruset

Publicerat 2020-09-10 Regeringens meddelade den 6 september följande åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och avser förlängning av tidigare beslut på respektive område nedan och gäller t o m 31 december 2020.


Nyhetsbrev 28/2020
Frukostmöten blir informationsmöte

Publicerat 2020-09-04 Med anledning av rådande situation med Coronapandemin kommer vi att förändra upplägget och sättet att genomföra våra frukostmöten i december 2020.


Nyhetsbrev 27/2020
Marknadslöner i Sverige 2019

Publicerat 2020-08-21 BAO har tagit fram en tabellrapport som syftar till att vara en utblick i riket över löneläget för ett flertal av de yrken som förekommer inom BAO-sektorn.


Nyhetsbrev 26/2020
Andelen akademiker ökar

Publicerat 2020-06-26 BAO har för år 2015 och 2019 särskilt studerat utbildningsbakgrunden bland de anställda i branschen genom att inhämta utbildningsdata från SCB.


Nyhetsbrev 25/2020
Liknande rättigheter för utstationerade och inhemska arbetstagare

Publicerat 2020-06-26 Regeringen föreslog ändringar i de villkor som ska gälla när arbetstagare tillfälligt arbetar i ett annat land inom ramen för en gränsöverskridande tjänsteutövning. Syftet är att så kallade utstationerade arbetstagare och utstationerade uthyrda arbetstagare ska få mer liknande rättigheter som andra arbetstagare i landet. Riksdagen har beslutat att godkänna regeringens förslag till ändring i såväl lagen om utstationering av arbetstagare som i lagen om uthyrning av arbetstagare. Lagändringarna är en anpassning till gällande EU-direktiv om utstationering av arbetskraft och börjar gälla från och med den 30 juli 2020.


Nyhetsbrev 24/2020
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020 blir digital

Publicerat 2020-06-16 Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala jämställdhets- och mångfalds kommitté beslutat att arrangera Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020 som ett webbinarium. Mångfaldsdagen kommer att genomföras som en halvdag denna gång med förhoppning att ge både inspiration och kompetensutveckling.


Nyhetsbrev 23/2020
Det nya arbetslivet – COVID-19 och corporate mindfulness

Publicerat 2020-06-11 Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté valt att denna höst bjuda in till ett webbinarium istället för anordna ett fysiskt seminarium. Vi avser att återkomma med ett fysiskt seminarium till våren 2021.


Nyhetsbrev 31/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i Socialförsäkringsbalken (2010:110) från den 1 januari 2020 

Publicerat 2019-12-17 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet och Saco om anpassning av kollektivavtalen till de nya reglerna i LAS från den 1 januari 2020.


Nyhetsbrev 30/2019
BAO bjuder in till ett frukostseminarium rörande Dataskyddsförordningen

Publicerat 2019-12-11 Under morgonen guidar vi er genom de viktigaste bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Syftet med seminariet är att ni ska erhålla den baskunskap som krävs för att kunna arbeta praktiskt med dataskyddsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv.


Nyhetsbrev 29/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-12-11 Den 11 februari 2020 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.


Nyhetsbrev 28/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2019-12-11 Den 6 februari 2020 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.


Nyhetsbrev 27/2019
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2020

Publicerat 2019-12-06 Från och med den 1 januari 2020 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.


Nyhetsbrev 26/2019
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2018-2019

Publicerat 2019-12-04 Lönenivåutvecklingen för perioden 2018-10-01 — 2019-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.


Fler nyhetsbrev…

Undersökning om trakasserier inom bankbranschen

Andelen anställda inom bankbranschen som har utsatts för sexuella trakasserier i någon form under de senaste 12 månaderna på arbetsplatsen är 1,5 procent. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har genomfört på uppdrag av Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Svenska Bankföreningen bland anställda i elva banker. I en jämförande undersökning med tjänstemän i den privata sektorn visar bankbranschen i stort genomgående bättre resultat.

Läs mer här...

Utbildningar 2019-2020

29 okt
Kurs om Lönesamtalet
Kursen är inställd

18 nov
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020

01 dec
Frukostmöte Malmö, 2020
Kursen är inställd

02 dec
Frukostmöte Göteborg, 2020
Kursen är inställd

03 dec
Frukostmöte Stockholm, 2020
Kursen är inställd

03 dec
Informationsmöte ONLINE

Se alla utbildningar här…

Intresserad av statistik?

Lär dig mer om statistik i vår statistikskola.
Läs mer…

Om BTP-avtalet

Det finns två olika pensionsplaner för anställda inom bank och finans. BTP1 är premiebestämd och BTP2 är huvudsakligen förmånsbestämd.
Om avtalet