BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Coronaviruset — frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev 26/2020
Andelen akademiker ökar

Publicerat 2020-06-26 BAO har för år 2015 och 2019 särskilt studerat utbildningsbakgrunden bland de anställda i branschen genom att inhämta utbildningsdata från SCB.


Nyhetsbrev 25/2020
Liknande rättigheter för utstationerade och inhemska arbetstagare

Publicerat 2020-06-26 Regeringen föreslog ändringar i de villkor som ska gälla när arbetstagare tillfälligt arbetar i ett annat land inom ramen för en gränsöverskridande tjänsteutövning. Syftet är att så kallade utstationerade arbetstagare och utstationerade uthyrda arbetstagare ska få mer liknande rättigheter som andra arbetstagare i landet. Riksdagen har beslutat att godkänna regeringens förslag till ändring i såväl lagen om utstationering av arbetstagare som i lagen om uthyrning av arbetstagare. Lagändringarna är en anpassning till gällande EU-direktiv om utstationering av arbetskraft och börjar gälla från och med den 30 juli 2020.


Nyhetsbrev 24/2020
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020 blir digital

Publicerat 2020-06-16 Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala jämställdhets- och mångfalds kommitté beslutat att arrangera Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020 som ett webbinarium. Mångfaldsdagen kommer att genomföras som en halvdag denna gång med förhoppning att ge både inspiration och kompetensutveckling.


Nyhetsbrev 23/2020
Det nya arbetslivet – COVID-19 och corporate mindfulness

Publicerat 2020-06-11 Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté valt att denna höst bjuda in till ett webbinarium istället för anordna ett fysiskt seminarium. Vi avser att återkomma med ett fysiskt seminarium till våren 2021.


Nyhetsbrev 22/2020
Höstens kurser på BAO

Publicerat 2020-06-10 Med anledning av rådande situation med Coronapandemin kommer vi att ställa om upplägget på vårt kursutbud.


Nyhetsbrev 21/2020
Kollektivavtalen med Hotell och Restaurangfacket och Fastighetsanställdas Förbund

Publicerat 2020-05-15 Både kollektivavtalet med Hotell och Restaurangfacket (HRF) och kollektivavtalet med Fastighetsanställdas förbund (Fastighets) löper ut per den 31 maj 2020. Båda avtalen är uppsagda för omförhandling om nya kollektivavtal för tid efter 31 maj 2020.


Nyhetsbrev 20/2020
Nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2020

Publicerat 2020-05-13 Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.


Nyhetsbrev 19/2020
Fler bankanställda i Stockholm över tid

Publicerat 2020-05-11 Sedan år 1993 har antalet bankanställda i Sverige minskat med ca 7800 personer (fast anställda med månadslön). Dock har antalet bankanställda i Stockholm under samma period ökat med drygt 5800 personer


Nyhetsbrev 18/2020
Regeringen aviserar förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Publicerat 2020-05-08 Regeringen meddelade den 7 maj 2020 att man avser att förstärka och förlänga flera av de ekonomiska åtgärder man tidigare presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser. Regeringen avser bland annat att förlänga och höja ersättningen för den första sjukdagen samt förlänga statens ansvar för företagens sjuklönekostnader under de första 14 dagarna. Även det slopade kravet på läkarintyg förlängs ytterligare.


Nyhetsbrev 17/2020
Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Publicerat 2020-04-23 Regeringen beslutade idag om en ny förordning som reglerar rätten till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19. Denna rätt till tillfällig föräldrapenning medför en utökad rätt till föräldraledighet.


Nyhetsbrev 16/2020
Beslut om extra ändringsbudget för 2020
Åtgärder med anledning av coronaviruset

Publicerat 2020-04-03 Regeringen lämnade den 19 mars 2020 följande proposition till Riksdagen för beslut, prop. (2019/20:132), "Extra ändringsbudget — Åtgärder med anledning av coronaviruset". Propositionen innehåller förslag till åtgärder för att dämpa effekterna i samhället av det nya coronaviruset. BAO har i nyhetsbrev 13/2020 kommenterat de förslag till beslut som påverkar arbetsrättens område.


Nyhetsbrev 15/2020
Löneökningar i branschen från flera perspektiv

Publicerat 2020-04-01 De löneökningstal som varje år beräknas för branschen som avser identiska individer är ett löneökningstal som används inom många branscher och visar på vilken genomsnittlig löneökning de individer har haft som är anställda i branschen både nuvarande år och föregående år.


Nyhetsbrev 31/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i Socialförsäkringsbalken (2010:110) från den 1 januari 2020 

Publicerat 2019-12-17 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet och Saco om anpassning av kollektivavtalen till de nya reglerna i LAS från den 1 januari 2020.


Nyhetsbrev 30/2019
BAO bjuder in till ett frukostseminarium rörande Dataskyddsförordningen

Publicerat 2019-12-11 Under morgonen guidar vi er genom de viktigaste bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Syftet med seminariet är att ni ska erhålla den baskunskap som krävs för att kunna arbeta praktiskt med dataskyddsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv.


Nyhetsbrev 29/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-12-11 Den 11 februari 2020 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.


Nyhetsbrev 28/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2019-12-11 Den 6 februari 2020 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.


Nyhetsbrev 27/2019
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2020

Publicerat 2019-12-06 Från och med den 1 januari 2020 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.


Nyhetsbrev 26/2019
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2018-2019

Publicerat 2019-12-04 Lönenivåutvecklingen för perioden 2018-10-01 — 2019-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.


Fler nyhetsbrev…

Undersökning om trakasserier inom bankbranschen

Andelen anställda inom bankbranschen som har utsatts för sexuella trakasserier i någon form under de senaste 12 månaderna på arbetsplatsen är 1,5 procent. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har genomfört på uppdrag av Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Svenska Bankföreningen bland anställda i elva banker. I en jämförande undersökning med tjänstemän i den privata sektorn visar bankbranschen i stort genomgående bättre resultat.

Läs mer här...

Intresserad av statistik?

Lär dig mer om statistik i vår statistikskola.
Läs mer…

Om BTP-avtalet

Det finns två olika pensionsplaner för anställda inom bank och finans. BTP1 är premiebestämd och BTP2 är huvudsakligen förmånsbestämd.
Om avtalet