BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Coronaviruset — frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev 21/2020
Kollektivavtalen med Hotell och Restaurangfacket och Fastighetsanställdas Förbund

Publicerat 2020-05-15 Både kollektivavtalet med Hotell och Restaurangfacket (HRF) och kollektivavtalet med Fastighetsanställdas förbund (Fastighets) löper ut per den 31 maj 2020. Båda avtalen är uppsagda för omförhandling om nya kollektivavtal för tid efter 31 maj 2020.


Nyhetsbrev 20/2020
Nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2020

Publicerat 2020-05-13 Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.


Nyhetsbrev 19/2020
Fler bankanställda i Stockholm över tid

Publicerat 2020-05-11 Sedan år 1993 har antalet bankanställda i Sverige minskat med ca 7800 personer (fast anställda med månadslön). Dock har antalet bankanställda i Stockholm under samma period ökat med drygt 5800 personer


Nyhetsbrev 18/2020
Regeringen aviserar förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Publicerat 2020-05-08 Regeringen meddelade den 7 maj 2020 att man avser att förstärka och förlänga flera av de ekonomiska åtgärder man tidigare presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser. Regeringen avser bland annat att förlänga och höja ersättningen för den första sjukdagen samt förlänga statens ansvar för företagens sjuklönekostnader under de första 14 dagarna. Även det slopade kravet på läkarintyg förlängs ytterligare.


Nyhetsbrev 17/2020
Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Publicerat 2020-04-23 Regeringen beslutade idag om en ny förordning som reglerar rätten till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19. Denna rätt till tillfällig föräldrapenning medför en utökad rätt till föräldraledighet.


Nyhetsbrev 16/2020
Beslut om extra ändringsbudget för 2020
Åtgärder med anledning av coronaviruset

Publicerat 2020-04-03 Regeringen lämnade den 19 mars 2020 följande proposition till Riksdagen för beslut, prop. (2019/20:132), "Extra ändringsbudget — Åtgärder med anledning av coronaviruset". Propositionen innehåller förslag till åtgärder för att dämpa effekterna i samhället av det nya coronaviruset. BAO har i nyhetsbrev 13/2020 kommenterat de förslag till beslut som påverkar arbetsrättens område.


Nyhetsbrev 15/2020
Löneökningar i branschen från flera perspektiv

Publicerat 2020-04-01 De löneökningstal som varje år beräknas för branschen som avser identiska individer är ett löneökningstal som används inom många branscher och visar på vilken genomsnittlig löneökning de individer har haft som är anställda i branschen både nuvarande år och föregående år.


Nyhetsbrev 14/2020
Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Publicerat 2020-03-27 För att hindra smittspridning av virussjukdomen COVID-19 kan regeringen eller huvudman komma att fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om ett sådan beslut fattas kan barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas barnomsorg så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.


Nyhetsbrev 13/2020
Extra ändringsbudget - Åtgärder med anledning av coronaviruset Prop. 2019/20:132

Publicerat 2020-03-20 Regeringen lämnade igår förslag till en rad åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen COVID-19.


Nyhetsbrev 12/2020
Coronaviruset - frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

Publicerat 2020-03-18 BAO får nu många frågor med anledning av Coronaviruset. Vi har därför lagt in en ny information med "frågor och svar" på vår hemsida som vi löpande uppdaterar rörande dessa frågor.


Nyhetsbrev 11/2020
Allmänt om ändringar och beslut av regeringen med anledning av Coronaviruset

Publicerat 2020-03-16 Med anledning av de beslut som fattas av regeringen för att hantera Coronavirusets spridning vill BAO lämna nedanstående allmänna information.


Nyhetsbrev 10/2020
Ändring i reglerna om karensdag

Publicerat 2020-03-11 Staten slopar karensdagen (karensavdraget) med anledning av Coronavirusets spridning.


Nyhetsbrev 31/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i Socialförsäkringsbalken (2010:110) från den 1 januari 2020 

Publicerat 2019-12-17 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet och Saco om anpassning av kollektivavtalen till de nya reglerna i LAS från den 1 januari 2020.


Nyhetsbrev 30/2019
BAO bjuder in till ett frukostseminarium rörande Dataskyddsförordningen

Publicerat 2019-12-11 Under morgonen guidar vi er genom de viktigaste bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Syftet med seminariet är att ni ska erhålla den baskunskap som krävs för att kunna arbeta praktiskt med dataskyddsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv.


Nyhetsbrev 29/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-12-11 Den 11 februari 2020 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.


Nyhetsbrev 28/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2019-12-11 Den 6 februari 2020 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.


Nyhetsbrev 27/2019
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2020

Publicerat 2019-12-06 Från och med den 1 januari 2020 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.


Nyhetsbrev 26/2019
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2018-2019

Publicerat 2019-12-04 Lönenivåutvecklingen för perioden 2018-10-01 — 2019-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.


Fler nyhetsbrev…