Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2022

Nyhetsbrev 39/2022
Ändring i pensionsavtalen med Finansförbundet och Saco rörande rätten till uppskjutet uttag av intjänad ålderspension inom BTP2-planen

Från och med den 1 januari 2023 höjs åldern i lagen om anställningsskydd (LAS) avseende hur länge en medarbetare äger rätt att stanna kvar i anställning från 68 till 69 år. Mot bakgrund av detta har BAO tillsammans med Finansförbundet och Saco träffat överenskommelse om att förlänga rätten till uppskjutet uttag av intjänad ålderspension från 68 år till 69 år från och med 1 januari 2023.

Nr 39 / 2022
Nyhetsbrev 38/2022
Hållbarhet för hjärnan — skapa bättre förutsättningar för en mentalt hållbar arbetssituation

BAO:s och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté bjuder in till ett webbinarium om hållbarhet vad avser psykiskt välbefinnande.

Nr 38 / 2022
Nyhetsbrev 37/2022
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2023

Från och med den 1 januari 2023 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.

Nr 37 / 2022
Nyhetsbrev 36/2022
Finansförbundets fackliga utbildning 2023

Nedan lämnas en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.

Nr 36 / 2022
Nyhetsbrev 35/2022
BAOs kollektivavtal för städpersonal och för lunchrumspersonal upphör att gälla per den 31 december 2022

BAO har tillsammans med dels Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) dels Hotell- och Restaurangfacket (HRF) träffat överenskommelse om att kollektivavtal för städpersonal och kollektivavtal för lunchrumspersonal slutligt ska upphöra att gälla. Kollektivavtalen upphör att gälla per den 31 december 2022. Därefter ska anställningsvillkor som för branschens tjänstemän tillämpas på berörda medarbetare från den 1 januari 2023.

Nr 35 / 2022
Nyhetsbrev 34/2022
Pensionstillägg 2023

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 10,84 % från och med 1 januari 2023.

Nr 34 / 2022
Nyhetsbrev 33/2022
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2021—2022

Lönenivåutvecklingen för perioden 2021-10-01 — 2022-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.

Nr 33 / 2022
Nyhetsbrev 32/2022
Ändringar i kollektivavtalen

Från och med den 1 januari 2023 sker förändringar i kollektivavtalen om Allmänna villkor med Finansförbundet och Saco.

Nr 32 / 2022
Nyhetsbrev 31/2022
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén (CJMK) har beslutat att 2022 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas Philip Erlandsson, chef Nordea Markets.

Nr 31 / 2022
Nyhetsbrev 30/2022
Basbelopp, bankdagar, arbetstimmar 2023

I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2023.

Nr 30 / 2022