Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Årets nyhetsbrev

2022-12-06
Finansförbundets fackliga utbildning 2023

Nedan lämnas en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.

Nr 36 / 2022

2022-12-06
BAOs kollektivavtal för städpersonal och för lunchrumspersonal upphör att gälla per den 31 december 2022

BAO har tillsammans med dels Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) dels Hotell- och Restaurangfacket (HRF) träffat överenskommelse om att kollektivavtal för städpersonal och kollektivavtal för lunchrumspersonal slutligt ska upphöra att gälla. Kollektivavtalen upphör att gälla per den 31 december 2022. Därefter ska anställningsvillkor som för branschens tjänstemän tillämpas på berörda medarbetare från den 1 januari 2023.

Nr 35 / 2022

2022-12-05
Pensionstillägg 2023

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 10,84 % från och med 1 januari 2023.

Nr 34 / 2022

2022-12-05
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2021—2022

Lönenivåutvecklingen för perioden 2021-10-01 — 2022-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.

Nr 33 / 2022

2022-11-21
Ändringar i kollektivavtalen

Från och med den 1 januari 2023 sker förändringar i kollektivavtalen om Allmänna villkor med Finansförbundet och Saco.

Nr 32 / 2022

2022-10-28
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén (CJMK) har beslutat att 2022 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas Philip Erlandsson, chef Nordea Markets.

Nr 31 / 2022

2022-10-07
Basbelopp, bankdagar, arbetstimmar 2023

I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2023.

Nr 30 / 2022

2022-09-02
Kunskapshöjande kurser och erfarenhetsutbyte med kollegor i branschen

Har du saknat lärande genom erfarenhetsutbyte med branschkollegor under pandemitiden? Vi har i höst två fysiska utbildningar om svåra individärenden respektive pension.

Nr 29 / 2022

2022-08-08
Webbinarium: Det branschanpassade kollektivavtalet

Välkommen till BAOs och Finansförbundets gemensamma webbinarium om parternas kollektivavtal.

Nr 28 / 2022

2022-06-22
Balansdirektivet — balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Riksdagen har fattat beslut om förändringar i socialförsäkringsbalken, lagen om ledighet för närståendevård, föräldraledighetslagen och lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Förändringarna sker med anledning av en anpassning till EU:s Balansdirektiv. De nya reglerna träder i relevanta delar ikraft den 2 augusti 2022.

Nr 27 / 2022