Välkommen! Klicka här för att återställa ditt lösenord.

Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Årets nyhetsbrev

2021-11-22
Pensionstillägg 2022

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 2,51 % från och med 1 januari 2022.

Nr 29 / 2021

2021-11-11
Ny hemsida

Vår nya hemsida tas i drift den 12 november.

Nr 28 / 2021

2021-10-22
Ny VD för BAO

Hanna Byström tillträder som VD för BAO i januari 2022.

Nr 27 / 2021

2021-10-13
Förstärkt skydd för visselblåsare

Riksdagen fattade den 29 september 2021 beslut om en ny lag avseende förstärkt skydd för visselblåsare. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ersätter den nu gällande Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen träder i kraft den 17 december 2021.

Nr 26 / 2021

2021-10-18
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén har beslutat att 2021 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas Handelsbanken Liv för initiativet “Jämställd pension”.

Nr 25 / 2021

2021-10-01
Planenlig återgång till ordinarie regler med anledning av de restriktioner som togs bort den 29 september 2021    

Med anledning av att många restriktioner togs bort den 29 september i vad som kallas steg 4 för avvecklingen av restriktionerna följer att en rad tillfälliga regelförändringar som infördes med anledning av coronapandemin upphör. I detta nyhetsbrev redogörs kortfattat för återgången till ordinarie regler.

Nr 24 / 2021

2021-09-29
BAO:s årliga informationsmöte

Årets informationsmöte (det som tidigare år benämnts Frukostmöte) kommer att äga rum i digital form den 1 december mellan klockan 09:30-11:30.

Nr 23 / 2021

2021-09-06
Basbelopp, bankdagar, arbetstimmar och lunchförmån 2022

I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2022.

Nr 22 / 2021

2021-08-30
Seminarium: “Ekonomi, arbetsmiljö och hälsa — hur hänger det ihop?”

BAO bjuder in till ett seminarium om arbetsmiljö och hälsa som tar upp frågor kring hur vår arbetsmiljö påverkar hela organisationen både ur ett hälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Nr 21 / 2021

2021-08-27
Påminnelse om utbildningar under hösten

Då det finns ett fåtal platser kvar så vill vi påminna om BAO:s digitala kurser under hösten 2021.

Nr 20 / 2021