Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Årets nyhetsbrev

2023-06-08
BAOs årsmöte 2023

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation hade årsmöte den 24 maj. Efter årsmötet arrangerades ett sommarmingel.

Nr 11 / 2023

2023-05-16
Avdragsrätt för avgiften 2022 till BAO

Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.

Nr 10 / 2023

2023-05-12
Sparbanken Skåne först ut när det gäller Lika lön-projektet!

Sparbanken Skåne är första bank som meddelat att de uppnått jämställda löner både vad avser lika och likvärdigt arbete inom ramen för projektet Lika lön. BAOs och Finansförbundets centrala Styrgrupp för Lika lön vill gratulera Sparbanken Skåne och hoppas att deras erfarenheter ska inspirera flera i arbetet med lika lön.

Nr 9 / 2023

2023-04-28
Välkommen till en europeisk konferens om AI inom bankbranschen

BAO är aktiva i den sociala dialogen inom EU genom EBF, European Banking Federation. EBF har ett pågående treårigt framtidsprojekt “Banking 2030 — How will the current global trends and especially Artificial Intelligence (AI), shape the future of the European banking industry and its employees?”

Nr 8 / 2023

2023-04-28
Nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023

Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet. I år är det trettionde gången som priset delas ut.

Nr 7 / 2023

2023-03-22
Ändringar samt förtydliganden i Allmänna villkorsavtalen mellan BAO och Finansförbundet respektive Saco

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om förändringar i kollektivavtalen rörande avtalens tillämplighet för medarbetare som tidigare omfattades av kollektivavtalen för städ- respektive lunchrumspersonal. Överenskommelse har även träffats rörande förtydligande av uppsägningstid för medarbetare som uppnått 69 års ålder.

Nr 6 / 2023

2023-03-09
Förberedande information om beräkning av kollektivgaranti 2023 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet

I detta nyhetsbrev finns förberedande information om avstämning av den kollektivgaranti som ska ske den 30 september 2023 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet.

Nr 5 / 2023

2023-02-17
Jämställdhetsstatistik för bank- och finansbranschen 2022

I jämställdhetsstatistiken från 2022 framgår att medianlönerna inom de fem största arbetsområdena är lägre för kvinnor än för män. Det framgår också att kvinnors lön uppgår till 94,9 % av männens, mätt på medianlön för heltidsanställda (jmf 2021: 94,5 %).

Nr 4 / 2023

2023-02-16
Den årliga uppföljningen av det relativa löneläget mellan kvinnor och män

Styrgruppen för Lika Lön, vars uppgift är att samordna arbetet kring Lika Lön på central nivå och stödja de lokala parternas arbete, kan härmed presentera 2022 års granskning av det relativa löneläget mellan kvinnor och män.

Nr 3 / 2023

2023-02-14
Olika men ändå lika nr 1/2023

Årets första nummer av "olika — men ändå lika" bifogas detta nyhetsbrev.

Nr 2 / 2023