Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Årets nyhetsbrev

2023-11-29
Underlag för beräkning av kollektivgaranti 2023 i kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet

2023 års statistikinsamling är nu klar och aktuella värden för att stämma av kollektivavtalets kollektivgaranti har fastställts.

Nr 21 / 2023

2023-11-29
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2022—2023

Lönenivåutvecklingen för perioden 2022-10-01 — 2023-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.

Nr 20 / 2023

2023-11-24
Pensionstillägg 2024

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 6,48 % från och med 1 januari 2024.

Nr 19 / 2023

2023-11-06
Klarna Bank AB blir delägare i BAO

Klarna kommer att teckna kollektivavtal med Finansförbundet och Saco genom att bli delägare i BAO vid årsskiftet. Det innebär att Unionen och Sveriges Ingenjörer som tidigare varslat om strejk på Klarna återkallat sitt varsel.

Nr 18 / 2023

2023-10-30
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén (CJMK) har beslutat att 2023 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas Sparbanken Skåne och Finansförbundets klubbstyrelse.

Nr 17 / 2023

2023-10-26
Bankdagar, arbetstimmar och kortveckor

Nytt verktyg för bankdagar, arbetstimmar och kortveckor i Arbetsgivarguiden på BAOs hemsida.

Nr 16 / 2023

2023-08-23
Informationsmöte (online) i december 2023

Välkommen med anmälan till BAO:s informationsmöte den 5 december klockan 09.30—11.30. Informationsmötet syftar i första hand till att ge information om aktuella frågor i lag och kollektivavtal.

Nr 15 / 2023

2023-08-18
Välkommen att anmäla dig till BAO:s utbildningar inom kollektivavtal och arbetsrätt under hösten

Ta chansen och anmäl dig till BAOs utbildningar i "Kollektivavtal och arbetsrätt" under hösten. BAO erbjuder utbildning såväl fysiskt och digitalt. Utbildningarna riktar sig till dig som är chef eller ny i HR-roll i finansbranschen.

Nr 14 / 2023

2023-06-26
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2023

Finansbranschens stora mångfaldsdag som arrangeras av BAO:s och Finansförbundets jämställdhets- och mångfaldskommitté kommer att äga rum den 15 november 2023.

Nr 13 / 2023

2023-06-12
Påminnelse om nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023

Vi inom CJMK vet att det finns otroligt många bra projekt/arbeten ute bland BAO:s delägarföretag när det gäller mångfalds-, jämställdhets- och inkluderingsarbete. Vi behöver nu fler nomineringar till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023. Du kan nominera till och med den 1 september.

Nr 12 / 2023