Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 11/2023

BAOs årsmöte 2023

Publicerat den 8 juni 2023

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation hade årsmöte den 24 maj. Efter årsmötet arrangerades ett sommarmingel.

Vid Bankinstitutens Arbetsgivareorganisations årsmöte den 24 maj valdes Cecilia Lundin, Svenska Handelsbanken, som ny ledamot i styrelsen. Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen, omvaldes till ordförande och fortsätter att leda styrelsens arbete.

BAO avtackade Magnus Åberg, Svenska Handelsbanken, som adjungerad styrelseledamot och Jan Starck, Svenska Handelsbanken, som valberedningsordförande. Jan avtackades särskilt för sin mångåriga gärning för de branschgemensamma arbetsgivarfrågorna.

BAOs styrelse består efter årsmötet av

  • Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen (ordförande)
  • Carina Strand, Swedbank (vice ordförande)
  • Torbjörn Rydström, Nordea
  • Robert Celsing, SEB
  • Elisabeth Stejmar, Danske Bank
  • Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
  • Cecilia Lundin, Handelsbanken

Utöver de stadgeenliga punkterna om val, fastställande av årsredovisningen och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och vd beslutade årsmötet även om vissa stadgeändringar. Stadgeändringarna innebär bland annat tydligare regelverk för in- och utträde. Delägaravgifterna beslutades bli oförändrade från 1 januari 2024 vilket innebär fortsatt samma fasta grundavgift om 15 000 kr per delägare och en procentuell avgift om 0,07 procent av årslönesumman enligt sedvanlig beräkning.

Efter årsmötet anordnades ett sommarmingel som årsmötesdeltagarna var inbjudna till. Även inbjudna gäster från bland annat Finansförbundet, Akavia och andra arbetsgivarorganisationer som BAO samverkar med deltog. Eftermiddagen bjöd på nätverkande och många trevliga samtal.

Sommarmingel 2023

Solen sken på sommarminglet som samlade ett sextiotal gäster.

Ordinarie årsmöte 2024

Ordinarie årsmöte och sommarmingel arrangeras nästa år eftermiddagen den 23 maj 2024. Notera gärna datumet redan nu.


Publicerat den 8 juni 2023