Valbara leverantörer inom BTP1

Publicerat den 1 december 2022

Ålderspension

Godkända leverantörer:

 • Futur
 • Nordea Liv & Pension
 • Nordnet Pensionsförsäkring AB
 • SEB Pension & Försäkring AB
 • Skandia Bank & Försäkring (upphör som leverantör 2022-12-31)
 • SPP Pension & Försäkring AB (publ)
 • Swedbank Försäkring
 • Handelsbanken

Sjukförsäkring & Premiebefrielseförsäkring

Godkända leverantörer:

 • Futur
  (förutsätter att även ålderspensionen levereras av Futur)
 • SEB Pension & Försäkring AB
  (förutsätter att även ålderspensionen levereras av SEB Pension & Försäkring AB)
 • Skandia Bank & Försäkring
  (förutsätter att även ålderspension levereras av Skandia eller Futur)
  (upphör som leverantör 2022-12-31)
 • Swedbank Försäkring
  (förutsätter att även ålderspensionen levereras av Swedbank Försäkring)
 • SPP Pension & Försäkring AB (publ)
  (premiebefrielseförsäkring förutsätter att även ålderspension levereras av SPP)
 • Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, från 1 januari 2024

Endast premiebefrielseförsäkring

Godkända leverantörer:

 • Nordnet Pensionsförsäkring AB
  (förutsätter att även ålderspensionen levereras av Nordnet Pensionsförsäkring AB)

BTP:s TGL (tjänstegruppliv) och Barnpension

Här finns endast ett godkänt och valbart alternativ:

 • SEB Pension & Försäkring AB, erbjuds med så kallad “white label”

Kontaktuppgifter & anslutningsförfarande

Futur

Produkter
 • Ålderspension (Trygga och valbara delen)
 • Sjukförsäkring
 • Premiebefrielseförsäkring
Kontakt

Stefan Sudra,
[email protected]
070-397 40 71

Frågor om löpande försäkringar skall ställas till kundservice
08-504 225 00 alternativt
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Nordea Liv & Pension

Produkter
 • Ålderspension (Trygga och valbara delen)
Kontakt

David Tingvall,
[email protected]
010-156 37 45

Anslutning

Anslutning sker via PRI Pensionstjänst — www.pri.se/btp

Kundtjänst

08-679 06 00

Postadress

PRI Pensionstjänst AB
Jakobsgatan 6
111 52 STOCKHOLM

E-post

[email protected]

Nordnet Pensionsförsäkring AB

Produkter
 • Ålderspension (Trygga och valbara delen)
 • Premiebefrielseförsäkring (förutsätter att ålderspensionen levereras av Nordnet Pensionsförsäkring AB)
Kontakt

Fredrik Ekblom,
[email protected]
08-506 330 74
070-858 97 59

Företagsservice

08-506 335 05

Anslutning

Kontakt med Fredrik Ekblom eller Företagsservice för information och avtalshandlingar.

SEB Pension & Försäkring AB

Produkter
 • Ålderspension (Trygga och valbara delen)
 • Sjukförsäkring
 • Premiebefrielseförsäkring
Kontakt

Johan Romås, Affärsspecialist och Partskontakt avtalspensioner
[email protected]
070-772 31 04

Skandia Bank & Försäkring

Produkter
 • Ålderspension (Trygga och valbara delen)
 • Sjukförsäkring
 • Premiebefrielseförsäkring
Kontakt

Katarina Halldén
[email protected]
08-788 36 17
070-618 36 17

Kundtjänst

Frågor om löpande försäkringar skall ställas till Skandias kundtjänst 0771-55 55 00, knappval 3. Läs mer om Skandias erbjudande på www.skandia.se/hem/btp1

Anslutning för företag

Susanne Walldén
[email protected]
08-508 913 56
070-234 30 84

Anslutning sker via Skandikon: skandikon.se

Här väljer du Skandia för din BTP1

Pensionsvalet sker via Valcentralen: www.valcentralen.se

SPP Pension & Försäkring AB (publ)

Produkter
 • Ålderspension (Trygga och valbara delen)
 • Premiebefrielseförsäkring för ålderspensionen
Kontakt

SPP Pension & Försäkring AB (publ)
08-788 36 17

Kontakt

Nathalie Lundberg Eriksson
[email protected]
076-647 59 19

Kundservice

Företagsservice: 0771-598 102
Kundservice: 0771-533 533

Postadress

SPP Pension & Försäkring AB (publ)
105 39 Stockholm

Swedbank Försäkring

Produkter
 • Ålderspension (Trygga och valbara delen)
 • Sjukförsäkring
 • Premiebefrielseförsäkring
Kontakt

Mattias Bandi
[email protected]
0703-51 21 02

Johanna Okasmaa Nilsson
[email protected]
0706-51 77 28

Anslutning

Swedbank försäkring skriver avtal med respektive bank/företag. En förutsättning är elektronisk kommunikation med respektive arbetsgivare.

BTP — TGL (tjänstegruppliv) och barnpension

Kontakt

SEB Pension & Försäkring AB
Kundservice
077-11 11 800

Anslutning för företag

Information om anslutning

Särskilda övergångsregler avseende TGL och Barnpension

Under en begränsad tid, från den 1 februari 2013 till den 30 april 2013, kan arbetsgivaren rapportera samtliga de personer som var anställda per den 1 februari 2013 och som omfattas av BTP1 för anslutning till Tjänstegrupplivförsäkring BTP1 och Barnpension BTP1. Detta gäller även anställd som inte är fullt arbetsför enligt gällande definition. Observera att denna möjlighet endast finns under den ovan angivna perioden. Därefter krävs att den anställde är fullt arbetsför enligt vid var tid gällande definition, för att kunna anslutas till försäkringarna.

Sedvanliga regler om karens vid premiebefrielse gäller för samliga anställda som ansluts till försäkringarna, även för sådan anställd som har omfattats av premiebefrielse i eventuell tidigare tjänstegrupplivförsäkring.

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Produkter
 • Sjukpension
 • Premiebefrielseförsäkring
Kontakt

Marianne Kellerstam, kundansvarig
0702-41 48 73

Företagsservice
08-696 22 80