Trygghetsfonden

Publicerat den 28 september 2021

Bank- och finansbranschen genomgår ibland strukturella förändringar som bland annat kan leda till att antalet anställda minskar på grund av arbetsbrist.

Trygghetsfonden är en kollektivavtalsstiftelse som har till uppgift att främja och stödja åtgärder för tjänstemän som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.

Det ligger i vårt gemensamma intresse som arbetsgivar- och arbetstagarorganisation att ge stöd och bidrag om arbetslöshet uppkommer i dessa sammanhang. Den partsgemensamma Trygghetsfonden medverkar på olika sätt för att underlätta övergång till annan verksamhet.

Trygghetsfondens hemsida