Välkommen! Klicka här för att återställa ditt lösenord.

Statistikdatabasen uppdaterad för 2021

Publicerat den 13 december 2021

Statistikdatabasen är nu uppdaterad med data per september/oktober 2021.

I statistikdatabasen kan du söka genom att välja arbetsområde/svårighetsnivå, chefsbefattning och yrkesspecificering för att bygga upp en specifik BESTA-kod. Om du väljer en ospecificerad svårighetsnivå på arbetsområdet (det första valet inom varje arbetsområde: BESTA 12X) så kan du jämföra olika svårighetsgrader.

Du kan också välja region och åldersintervall för att precisera sökningen ytterligare.

Till statistikdatabasen