Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2023

Nyhetsbrev 7/2023
Nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023

Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet. I år är det trettionde gången som priset delas ut.

Nr 7 / 2023
Nyhetsbrev 6/2023
Ändringar samt förtydliganden i Allmänna villkorsavtalen mellan BAO och Finansförbundet respektive Saco

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om förändringar i kollektivavtalen rörande avtalens tillämplighet för medarbetare som tidigare omfattades av kollektivavtalen för städ- respektive lunchrumspersonal. Överenskommelse har även träffats rörande förtydligande av uppsägningstid för medarbetare som uppnått 69 års ålder.

Nr 6 / 2023
Nyhetsbrev 5/2023
Förberedande information om beräkning av kollektivgaranti 2023 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet

I detta nyhetsbrev finns förberedande information om avstämning av den kollektivgaranti som ska ske den 30 september 2023 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet.

Nr 5 / 2023
Nyhetsbrev 4/2023
Jämställdhetsstatistik för bank- och finansbranschen 2022

I jämställdhetsstatistiken från 2022 framgår att medianlönerna inom de fem största arbetsområdena är lägre för kvinnor än för män. Det framgår också att kvinnors lön uppgår till 94,9 % av männens, mätt på medianlön för heltidsanställda (jmf 2021: 94,5 %).

Nr 4 / 2023
Nyhetsbrev 3/2023
Den årliga uppföljningen av det relativa löneläget mellan kvinnor och män

Styrgruppen för Lika Lön, vars uppgift är att samordna arbetet kring Lika Lön på central nivå och stödja de lokala parternas arbete, kan härmed presentera 2022 års granskning av det relativa löneläget mellan kvinnor och män.

Nr 3 / 2023
Nyhetsbrev 2/2023
Olika men ändå lika nr 1/2023

Årets första nummer av "olika — men ändå lika" bifogas detta nyhetsbrev.

Nr 2 / 2023
Nyhetsbrev 1/2023
Välkommen till BAO:s utbildningar 2023

En nyhet i vår är en omarbetad grundutbildning: “Kollektivavtal och arbetsrätt”. Utbildningen riktar sig till dig som är chef eller ny i HR-roll i finansbranschen.

Nr 1 / 2023