Välkommen till våra utbildningar & event

Det ska vara lätt att hålla sig uppdaterad och göra rätt som arbetsgivare. Genom våra utbildningar vill vi bidra till att ett skapa en attraktiv bransch med bra tillämpning av kollektivavtalet och få arbetsrättsliga processer. Utbildningar ger BAO möjlighet att informera om och få information om delägarnas praktiska tillämpning av kollektivavtalen. Det är centralt i vårt uppdrag att kunna förvalta och utveckla branschens kollektivavtal.

Här hittar du våra utbildningar och webbinarium. Tillfällen kommer att tillkomma löpande under året. Vårt erbjudande omfattar arbetsrätt, kollektivavtal och aktuella frågor för dig som arbetsgivare. Ibland skräddarsyr vi utbildningar för en delägare.

Vi erbjuder årligen även ett antal partsgemensamma aktiviteter. Partsgemensamma webbinarium berör primärt arbetsmiljö samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Vi ser fram emot att ses!


Kalender:

2023-10-04 — UTBILDNING
Kollektivavtal och arbetsrätt

På grundutbildningen går vi igenom arbetsrätten och kollektivavtal med fokus på det som är centralt för chefer och HR. Syftet är också att ge en översiktsbild. Det ska vara lätt att göra rätt trots att regelverken ibland är komplexa.

Avgift:
3 000 kr

Typ:
Fysiskt

Anmäl dig senast:
2023-09-25

Läs mer & anmäl

2023-11-08 — UTBILDNING
Kollektivavtal och arbetsrätt (online), DEL 2

På grundutbildningen går vi igenom arbetsrätten och kollektivavtal med fokus på det som är centralt för chefer och HR. Syftet är också att ge en översiktsbild. Det ska vara lätt att göra rätt trots att regelverken ibland är komplexa.

Avgift:
1 000 kr

Typ:
Online

Anmäl dig senast:
2023-11-06

Läs mer & anmäl

2023-11-15 — EVENT
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2023

Mångfaldsdagen ger dig inspiration, kompetensutveckling och möjlighet till såväl nya insikter i stort som i finansbranschen generellt.

Avgift:
Kostnadsfritt

Typ:
Online

Anmäl dig senast:
2023-11-13

Läs mer & anmäl

2023-12-05 — UTBILDNING
Informationsmöte (ONLINE)

Välkommen med anmälan till BAO:s informationsmöte den 5 december klockan 09.30—11.30. Informationsmötet syftar i första hand till att ge information om aktuella frågor i lag och kollektivavtal.

Avgift:
Kostnadsfritt

Typ:
Online

Anmäl dig senast:
2023-11-30

Läs mer & anmäl