Välkommen till våra utbildningar & event

Det ska vara lätt att hålla sig uppdaterad och göra rätt som arbetsgivare. Genom våra utbildningar vill vi bidra till att ett skapa en attraktiv bransch med bra tillämpning av kollektivavtalet och få arbetsrättsliga processer. Utbildningar ger BAO möjlighet att informera om och få information om delägarnas praktiska tillämpning av kollektivavtalen. Det är centralt i vårt uppdrag att kunna förvalta och utveckla branschens kollektivavtal.

Här hittar du våra utbildningar och webbinarium. Tillfällen kommer att tillkomma löpande under året. Vårt erbjudande omfattar arbetsrätt, kollektivavtal och aktuella frågor för dig som arbetsgivare. Ibland skräddarsyr vi utbildningar för en delägare.

Vi erbjuder årligen även ett antal partsgemensamma aktiviteter. Partsgemensamma webbinarium berör primärt arbetsmiljö samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Vi ser fram emot att ses!


Kalender:

2024-03-15 — WEBBINARIUM
Motverka otillåten påverkan, hot och våld i bank- och finanssektorn

BAO:s och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté bjuder in till ett webbinarium om förebyggande åtgärder och metoder för att öka motståndskraften vid olika former av påtryckningar.

Avgift:
Kostnadsfritt

Typ:
Online

Anmäl dig senast:
2024-03-12

Läs mer & anmäl

2024-03-20 — UTBILDNING
Kollektivavtal och arbetsrätt (online), DEL 2

På grundutbildningen går vi igenom arbetsrätten och kollektivavtal med fokus på det som är centralt för chefer och HR. Syftet är också att ge en översiktsbild. Det ska vara lätt att göra rätt trots att regelverken ibland är komplexa.

Avgift:
Kostnadsfritt

Typ:
Online

Anmäl dig senast:
2024-03-17

Läs mer & anmäl

2024-04-10 — WEBBINARIUM
Konsulter och inhyrda – skyldighet att anställa?

Uthyrningslagen innehåller sedan 1 oktober 2022 en regel om att det inhyrande företaget har en skyldighet att erbjuda den inhyrde en tillsvidareanställning efter 24 månaders inhyrning.

Avgift:
Kostnadsfritt

Typ:
Online

Anmäl dig senast:
2024-04-08

Läs mer & anmäl

2024-04-17 — UTBILDNING
Kollektivavtal och arbetsrätt

På grundutbildningen går vi igenom arbetsrätten och kollektivavtal med fokus på det som är centralt för chefer och HR. Syftet är också att ge en översiktsbild. Det ska vara lätt att göra rätt trots att regelverken ibland är komplexa.

Avgift:
3 000 kr

Typ:
Fysiskt

Anmäl dig senast:
2024-04-10

Läs mer & anmäl