BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Coronaviruset — frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

 
 

Du är i
Utbildning

Utbildning

BAO erbjuder årligen ett antal kurser och seminarier som behandlar olika frågeställningar inom arbetsrättens område.

Utbildningarna riktar sig till olika målgrupper beroende på om man önskar få en mer översiktlig genomgång av gällande lagar och avtal eller om man önskar öka sin kunskap på en mer fördjupad nivå. Vi genomför också frukostmöten eller motsvarande för att informera om aktuella frågor.

BAO anordnar även företagsanpassade utbildningar för enskilda banker/företag. Ni är välkomna att kontakta BAOs kansli, så skräddarsyr vi utbildningar enligt Era behov.

Utbildningarna har olika nivåer:

Information
Avsedd att ge snabb, lättillgänglig information.

Översikt
Avsedd att ge en översiktlig bild av ämnena.

Fördjupning
Avsedd att ge fördjupade kunskaper inom ämnena.

Statistikskola

Vet du vad löneutveckling är egentligen? Varför finns det olika klassificeringssystem för befattningar? Vad är longitudinella data? Vill du lära dig mer om statistik och hur det används för att till exempel få bättre koll på löner?

Titta på vår statistikskola!


Kursprogram 2019-2020

10 sep
Kollektivavtalsregler — en introduktion
INSTÄLLD


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2020-09-10

 

 2020-08-10

 

 09.00-17:00

 

 1 dag

 

 1400 kr


Den här utbildningen är inställd.

Kursbeskrivning

Denna kurs ger en mycket översiktlig introduktion till kollektivavtalsreglerna på bankområdet. Kursen som genomförs under en dag, äger rum i BAOs lokaler i Stockholm.

På grund av den rådande coronapandemin är denna kurs inställd.

Kursen riktar sig till linjechefer utan närmare erfarenhet av arbetsrättens regler och som genom att delta på kursen får en översiktligt, allmän information om lagar och avtalsregler beträffande anställning, anställnings upphörande, arbetstid, diskrimineringslagen, ledighet, semester och arbetsmiljö.

Kursavgiften är 1400 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch.

Kursprogram, dokumentation m m utdelas på plats vid kursstart.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (700 kr). Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full kursavgift (1400 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

10 sep
Kollektivavtalsregler — en introduktion, 2 tillfällen (ONLINE)


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2020-09-10

 

 2020-08-14

 

 09.00-12:00

 

 2 dagar

 

 Gratis


Kursbeskrivning

Denna kurs ger en mycket översiktlig introduktion till kollektivavtalsreglerna på bankområdet. Kursen genomförs under två förmiddagar digitalt och anmälan avser båda dagarna.

Denna utbildning är en del i en serie av två utbildningar. Du måste medverka vid båda tillfällena. Utbildningstillfällena är:

 • 10 september, kl 09:00-12:00
 • 11 september, kl 09:00-12:00

DENNA UTBILDNING GENOMFÖRS ONLINE.

Kursen riktar sig till linjechefer utan närmare erfarenhet av arbetsrättens regler och som genom att delta på kursen får en översiktligt, allmän information om lagar och avtalsregler beträffande anställning, anställnings upphörande, arbetstid, ledighet, semester och arbetsmiljö. Kursen är begränsad till 50 deltagare.


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.


15 sep
Det svåra samtalet
INSTÄLLD


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2020-09-15

 

 2020-08-15

 

 09:00-17:00

 

 1 dag

 

 2800 kr


Den här utbildningen är inställd.

Kursbeskrivning

Varje chef kommer förr eller senare i situationer där det budskap som ska ges till en medarbetare kan upplevas som svårt, exempelvis krav på ändrat beteende, samtal om misskötsel eller uppsägning.

På grund av den rådande coronapandemin är denna kurs inställd.

Syftet med kursen är att genom ökad kunskap och träning underlätta att genomföra ett samtal som uppfattas som svårt.

Exempel på frågeställningar som behandlas

 • Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som chef?
 • Vilka skyldigheter har medarbetaren?
 • Hur förbereder man sig inför ett svårt samtal?
 • Vad ska man tänka på under samtalet?
 • Hur bemöter och hanterar man medarbetarens reaktioner?

Kursens mål

Du ska känna dig förberedd och trygg i ett svårt samtal.

Kursinformation

Kursavgiften är 2 800 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch.

Besked om antagning skickas ut några dagar efter sista anmälningsdagen.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1 400 kr). Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras hel avgift (2 800 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

16 sep
Befattningsvärdering - BESTA (ONLINE)


 

 ONLINE

 

 2020-09-16

 

 2020-08-21

 

 09:00-12:00

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.

Denna utbildning är partsgemensam med representanter både från arbetsgivaren och från Finansförbundet. Utbildningen går igenom befattningsvärderingssystemet BESTA, dess syfte, uppbyggnad och tillämpning. Utbildningen är partsgemensam i syfte att ge både fack och arbetsgivare en likvärdig syn på hur BESTA bör tillämpas. Utbildningen innehåller i sitt digitala format ett teoripass där grunderna gås igenom.

Observera! Kursen kommer att hållas online.


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.


22 sep
Kollektivavtal & Arbetsrätt, DEL 1 / 5 (ONLINE)
Introduktion till den svenska arbetsrätten samt anställnings ingående


 

 ONLINE

 

 2020-09-22

 

 2020-08-24

 

 09:00-12:00

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

Introduktion till den svenska arbetsrätten samt anställnings ingående

Denna utbildning motsvarar det som vanligtvis ges i 3-dagarskursen "Kollektivavtal och Arbetsrätt" i aktuellt ämne.

Denna utbildning är en del i en serie av fem utbildningar. Du kan välja att gå en eller flera delar då de är fristående.

Indelning:

 1. Introduktion till den svenska arbetsrätten samt anställnings ingående
 2. Anställnings upphörande
 3. Semester och ledigheter
 4. Arbetstid samt diskriminering
 5. Arbetsmiljö och rehabilitering samt sjukdom och pension

DENNA UTBILDNING GENOMFÖRS ONLINE.

Under denna utbildning lämnar vi en övergripande redovisning av i vilka sammanhang innehållet i kollektivavtalen, de arbetsrättsliga lagarna och EU:s direktiv inom arbetsrätten har tillkommit samt en belysning av chefens rättigheter och skyldigheter i arbetsrätten. Syftet med genomgången är att skapa förståelse för de olika regelverkens innehåll samt ge möjlighet till att kunna bedöma hur de kan förväntas tillämpas i det enskilda fallet.

Frågeställningar som tas upp under utbildningen

 • Hur och när uppstod kollektivavtalen?
 • Vilken rättslig status har ett kollektivavtal?
 • Hur förhåller sig kollektivavtal, lagstiftning och EU:s direktiv sig i förhållande till varandra?
 • Vad innebär "rättspraxis"?
 • Vad innebär chefens roll i arbetsrätten?

Under den del av utbildning som handlar om anställnings ingående går vi bland annat igenom den fria anställningsrätten, vad som är viktigt att tänka på inför anställning, vilka olika anställningsformer som regleras i kollektivavtalet, de särskilda regler kring prov- och studerandeanställning som finns samt när visstidsanställning kan övergå i en tillsvidareanställning. Under utbildningen kommer teori blandas med arbete i grupp samt genomgång av de grupparbeten som deltagarna fått ta del av.


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.


22 sep
Kollektivavtal & arbetsrätt (3 dagar)
INSTÄLLD


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2020-09-22

 

 2020-08-11

 

 09:00-17:00

 

 3 dgr

 

 4200 kr


Den här utbildningen är inställd.

Kursbeskrivning

Kursen är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.

På grund av den rådande coronapandemin är denna kurs inställd.

Kursen pågår i tre dagar och under dag tre erbjuds individuell valmöjlighet mellan följande ämnen: Traktamente/Förmåner eller Medbestämmande/Förhandling.

Kursavgiften är 4200 kronor per deltagare. I avgiften ingår tre luncher. Därutöver tillkommer kostnaden för logi och resor.

Kursprogram och dokumentation kommer att utdelas på plats vid kursstart.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (2100kr). Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full kursavgift (4200 kr). Vid avbeställning förbehåller vi oss rätten att debitera eventuella avbokningskostnader för kost och logi.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

23 sep
Kollektivavtal & Arbetsrätt, DEL 2 / 5 (ONLINE)
Anställnings upphörande


 

 ONLINE

 

 2020-09-23

 

 2020-08-24

 

 09:00-12:00

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

Anställnings upphörande

Denna utbildning motsvarar det som vanligtvis ges i 3-dagarskursen "Kollektivavtal och Arbetsrätt" i aktuellt ämne.

Denna utbildning är en del i en serie av fem utbildningar. Du kan välja att gå en eller flera delar då de är fristående.

Indelning:

 1. Introduktion till den svenska arbetsrätten samt anställnings ingående
 2. Anställnings upphörande
 3. Semester och ledigheter
 4. Arbetstid samt diskriminering
 5. Arbetsmiljö och rehabilitering samt sjukdom och pension

DENNA UTBILDNING GENOMFÖRS ONLINE.

Under denna utbildning avhandlas följande. Hur avslutas olika typer av anställningar? När kan en arbetsgivare respektive anställd avsluta en anställning? Formerna för avslut och de olika stegen för att komma till ett avslut gås igenom. Vad krävs för att en arbetsgivare ska få avsluta en anställning av personliga skäl, och hur måste en arbetsgivare hantera ett sådant ärende? Kort genomgång av uppsägning vid arbetsbrist sker också.

Under utbildningen kommer teori blandas med arbete i grupp samt genomgång av de grupparbeten som deltagarna fått ta del av.


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.


24 sep
Kollektivavtal & Arbetsrätt, DEL 3 / 5 (ONLINE)
Semester och ledigheter


 

 ONLINE

 

 2020-09-24

 

 2020-08-24

 

 09:00-12:00

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

Semester och ledigheter

Denna utbildning motsvarar det som vanligtvis ges i 3-dagarskursen "Kollektivavtal och Arbetsrätt" i aktuellt ämne.

Denna utbildning är en del i en serie av fem utbildningar. Du kan välja att gå en eller flera delar då de är fristående.

Indelning:

 1. Introduktion till den svenska arbetsrätten samt anställnings ingående
 2. Anställnings upphörande
 3. Semester och ledigheter
 4. Arbetstid samt diskriminering
 5. Arbetsmiljö och rehabilitering samt sjukdom och pension

DENNA UTBILDNING GENOMFÖRS ONLINE.

Under denna utbildning får kursdeltagarna del av kunskap avseende semester och övriga ledigheter.

Fokus kommer initialt att vara en genomgång av semesterbestämmelserna i kollektivavtalen samt de bestämmelser som är tillämpliga i semesterlagen. Genomgången kommer beröra de anställdas semesterrätt, beräkning av betalda och obetalda dagar, vad som gäller avseende semesterplanering och semesterutläggning samt i vilka fall frånvaro från arbetet är att anse som semesterlönegrundande. Avslutningsvis kommer utbildningsdelen avseende semester att kort beröra regleringen kring semesteravräkning.

Den del under utbildningen som kommer att beröra olika former av ledigheter kommer främst fokusera på reglerna kring föräldraledighet och studieledighet. Genomgången kommer innefatta vad som äger tillämplighet rörande förutsättningarna för:

 • ledighet, lön, semester och andra ersättningar under frånvaron,
 • arbetsgivarens möjlighet att skjuta upp ledigheterna, samt
 • vad som gäller avseende återgång i arbete.

Under utbildning kommer teori blandas med arbete i grupp samt genomgång av de grupparbeten som deltagarna fått ta del av.


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.


29 sep
Det nya arbetslivet — COVID-19 och corporate mindfulness


 

 ONLINE

 

 2020-09-29

 

 2020-08-28

 

 10:00-11:00

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté valt att denna höst bjuda in till ett webbinarium istället för anordna ett fysiskt seminarium. Vi avser att återkomma med ett fysiskt seminarium till våren 2021.

Webbinariet tar upp att vi på jobbet är under press, alltid tillgängliga, informationsöverlastade och hanterar många distraktioner. Den här utmaningen kompliceras när vi arbetar på distans, i aktivitetsbaserade kontor och i crossborder-teams.

Hur ska vi kunna vara fokuserade, effektiva och må bra i det moderna arbetslivet?

Under webbinariet, som pågår mellan kl 10.00-11.00, kommer arbetspsykologen och forskaren Jens Näsström att presentera egen, högaktuell forskning på området kombinerat med praktiska tips och övningar. Jens Näsström har i femton år utbildat och forskat inom framför allt "professional services". Han har genomfört flera studier av hur COVID-19 påverkar arbetslivet.

Ur programmet:

 • Hur påverkas vi och arbetslivet av distansarbete, till exempel under pandemin med coronaviruset?
 • Vilka medarbetare är mest utsatta?
 • Hur kan vi bli bättre på att fokusera, kommunicera och samarbeta effektivt?
 • Vad betyder "resilient" i det moderna arbetslivet och hur kan vi stärka det?


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.


30 sep
Kollektivavtal & Arbetsrätt, DEL 4 / 5 (ONLINE)
Arbetstid samt diskriminering


 

 ONLINE

 

 2020-09-30

 

 2020-08-24

 

 09:00-12:00

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

Arbetstid och diskriminering

Denna utbildning motsvarar det som vanligtvis ges i 3-dagarskursen "Kollektivavtal och Arbetsrätt" i aktuellt ämne.

Denna utbildning är en del i en serie av fem utbildningar. Du kan välja att gå en eller flera delar då de är fristående.

Indelning:

 1. Introduktion till den svenska arbetsrätten samt anställnings ingående
 2. Anställnings upphörande
 3. Semester och ledigheter
 4. Arbetstid samt diskriminering
 5. Arbetsmiljö och rehabilitering samt sjukdom och pension

DENNA UTBILDNING GENOMFÖRS ONLINE.

Under denna utbildning går vi igenom vad som gäller enligt kollektivavtal gällande arbetstid och avhandlar ordinarie arbetstid, övertid, mertid och förläggningsregler samt regelverket kring dygnsvila och veckovila. Vi belyser även skillnaden mellan Finansförbundets och Saco:s kollektivavtal rörande arbetstid. Passet avslutas med ett kortare grupparbete om arbetstid.

Vi går igenom syftet med diskrimineringslagen och andra lagstiftningar som har regler mot missgynnande, vem som kan diskriminera samt vilka olika typer av diskriminering som kan förekomma och hur sanktionerna ser ut i diskrimineringslagen.


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.


01 okt
Kollektivavtal & Arbetsrätt, DEL 5 / 5 (ONLINE)
Arbetsmiljö och rehabilitering samt sjukdom och pension


 

 ONLINE

 

 2020-10-01

 

 2020-08-24

 

 09:00-12:00

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

Arbetsmiljö och rehabilitering samt sjukdom och pension

Denna utbildning motsvarar det som vanligtvis ges i 3-dagarskursen "Kollektivavtal och Arbetsrätt" i aktuellt ämne.

Denna utbildning är en del i en serie av fem utbildningar. Du kan välja att gå en eller flera delar då de är fristående.

Indelning:

DENNA UTBILDNING GENOMFÖRS ONLINE.

Under denna utbildning får deltagare en inblick i vad arbetsgivaren har för ansvar utifrån arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen samt det centrala arbetsmiljöavtalet. Särskild tonvikt läggs vid arbetsmiljöföreskrifterna gällande systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Genomgång av fördelningen av arbetsmiljöansvaret och delegering av arbetsmiljöuppgifter samt arbetsmiljöombudets roll görs.

Rehabilitering, de olika aktörerna och arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar vid rehabiliteringssituationer gås igenom. Vi hanterar arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning, där omplacering kan vara en lösning, men också ett måste. Under utbildningen kommer teori blandas med arbete i grupp samt genomgång av de grupparbeten som deltagarna fått ta del av.

Under utbildningsdelen som hanterar sjukdom och pension kommer pensionsavtalets två pensionsplaner, BTP1 och BTP2 att beskrivas med inriktning på att övergripande visa på skillnaderna i de två planerna samt vilka förmåner som planerna innehåller. Vidare kommer en genomgång ske av ersättning vid sjukdom Vilken ersättning erhålls från kollektivavtalet respektive socialförsäkringsbalken och hur dessa regelverk förhåller sig till varandra.

 • Vilka regelverk styr rätt till ersättning?
 • Vilken ersättning utbetalas från respektive regelverk och hur förhåller de sig till varandra?
 • Vilka skillnader föreligger vid sjukdom mellan dag 1 till 14, dag 15 till 90 och från dag 91?


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.


07 okt
Pension och Försäkring


 

 Bomans Hotel, Trosa

 

 2020-10-07

 

 2020-08-03

 

 10:30-13:15

 

 3 dgr

 

 Gratis


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

BAO anordnar en grundkurs i pensions- och försäkringsfrågor på Bomans Hotel i Trosa. Kursen vänder sig i första hand till pensionsansvariga och pensionshandläggare i banken/företaget.

Även andra med yrkesmässig kontakt med och/eller intresse för pensionsfrågor är välkomna.

Kursen behandlar reglerna om:

 • allmän pension (inkomstpension, garantipension, tilläggspension, premiepension)
 • bankpension, BTP 1 och BTP 2
 • traditionell försäkring och fondförsäkring med anledning av placeringsvalen avseende BTP 1 och BTPK
 • efterlevandeskydd och tjänstegrupplivförsäkring
 • trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och grupparbeten. Kursledningen kommer från BAO samt externa företag.

Kursen är kostnadsfri vilket innebär att BAO svarar för deltagarnas helpensionskostnader på Bomans Hotel i Trosa (Östra Hamnplan, telefon: 0156-525 00) . Dessutom erbjuds kursdeltagarna fri bussresa tur och retur Stockholm-Trosa. Ange på anmälningsblanketten om Ni avser att åka med BAO-bussen. Övriga reskostnader svarar respektive kursdeltagare för.


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än 11 september debiteras 1000 kr. Vid förhinder kan annan deltagare från företaget ta platsen utan avgift.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

29 okt
Kurs om Lönesamtalet
INSTÄLLD


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2020-10-29

 

 2020-09-25

 

 09.30-17.00

 

 1 dag

 

 2800 kr


Den här utbildningen är inställd.

Kursbeskrivning

Kursen som pågår under en dag äger rum i BAO:s lokaler i Stockholm. Kursen är i första hand avsedd för linjechefer, men även personalchefer och personalhandläggare är välkomna.

På grund av den rådande coronapandemin är denna kurs inställd.

Kursens innehåll

 • Hur genomför man ett lönesamtal?
 • Hur kan lönesamtalet göra verksamheten effektivare?
 • Hur bemöter man en medarbetare som är missnöjd med sin lön/löneutveckling?
 • Hur lyssnar Du ”aktivt” på Din medarbetare?
 • Hur undviker Du att lönesamtalet ”går snett”?
 • Är det någon skillnad mellan lönesamtal och planeringssamtal?

Lönesamtalet – viktig del i processen

Syftet med lönesamtalet är att

 • klargöra bankens/företagets lönepolitik och kriterier för den individuella lönesättningen
 • låta den enskilde medarbetaren beskriva sina arbetsuppgifter, sin arbetssituation och uppnådda resultat
 • sätta upp mål för den enskildes arbetsprestationer och utvärdera dessa
 • diskutera lönen i förhållande till arbetssituationen, arbetsuppgifter och uppnådda resultat
 • diskutera nya arbetsuppgifter, ansvarsområden och kompetensutveckling
 • försöka enas om lönen

Kursens mål

Du ska känna Dig förberedd och trygg i rollen som lönesättande chef.

Kursinformation

Kursavgiften är 2800 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch. Besked om antagning skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdagen.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1400 kr). Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras full kursavgift (2800 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

18 nov
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020


 

 ONLINE

 

 2020-11-18

 

 2020-10-17

 

 09:00-12:00

 

 1 dag

 

 250 kr


Kursbeskrivning

Välkommen till Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020 (ONLINE)

Mångfaldsdagen ger dig inspiration, kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra i branschen.

Webbinarium — Program

 • INTEGRERA FLERA
  Charbel Gabro – föreläsare och inspiratör – från företaget INTEGRERA FLERA föreläser om hur det är att vara flykting och komma till Sverige. I en forskningsbaserad del förklarar han hur vi är programmerade på olika sätt, utifrån ett individualiserat och gruppcentrerat synsätt. Föreläsningen avslutas med något som Charbel Gabro kallar interkulturell kommunikation, skillnaderna i vår kommunikation och hur missförstånd kan uppstå och undvikas samt hur man kan arbeta mer inkluderande vid t ex rekrytering och kundmöten.
   
 • UTDELNING AV ANNAS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPRIS
  Information om vem som blir årets pristagare lämnas senare då nominering kan ske till och med den 14 augusti 2020. På följande länk kan du läsa om och fortfarande skicka in din nominering till Anna-priset: www.bao.se/annapriset

Praktisk information

När?

Onsdagen den 18 november 2020, kl 9–12

Var?

Digitalt via länk som du erhåller i förväg.

För vem?

Chefer på olika nivåer, medarbetare inom HR/personal, fackliga företrädare och andra intresserade.

Pris?

250 kronor


Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Kommittén har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till jämställdhets och mångfaldsarbetet i bankerna/företagen. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte med mera samt ta fram relevant partsgemensam statistik.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan 18/11 debiteras halv avgift. Sker avbokning senare än en vecka innan 18/11 debiteras full avgift.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.


01 dec
Frukostmöte Malmö, 2020


 

 Plats meddelas senare

 

 2020-12-01

 

 2020-11-03

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.02 dec
Frukostmöte Göteborg, 2020


 

 Plats meddelas senare

 

 2020-12-02

 

 2020-11-03

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.03 dec
Frukostmöte Stockholm, 2020


 

 Plats meddelas senare

 

 2020-12-03

 

 2020-11-03

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.