BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Coronaviruset — frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

 
 

Du är i
Utbildning

Utbildning

BAO erbjuder årligen ett antal kurser och seminarier som behandlar olika frågeställningar inom arbetsrättens område.

Utbildningarna riktar sig till olika målgrupper beroende på om man önskar få en mer översiktlig genomgång av gällande lagar och avtal eller om man önskar öka sin kunskap på en mer fördjupad nivå. Vi genomför också frukostmöten eller motsvarande för att informera om aktuella frågor.

BAO anordnar även företagsanpassade utbildningar för enskilda banker/företag. Ni är välkomna att kontakta BAOs kansli, så skräddarsyr vi utbildningar enligt Era behov.

Utbildningarna har olika nivåer:

Information
Avsedd att ge snabb, lättillgänglig information.

Översikt
Avsedd att ge en översiktlig bild av ämnena.

Fördjupning
Avsedd att ge fördjupade kunskaper inom ämnena.

Statistikskola

Vet du vad löneutveckling är egentligen? Varför finns det olika klassificeringssystem för befattningar? Vad är longitudinella data? Vill du lära dig mer om statistik och hur det används för att till exempel få bättre koll på löner?

Titta på vår statistikskola!


Kursprogram 2019-2020

29 sep
Det nya arbetslivet — COVID-19 och corporate mindfulness

Plats: ONLINE
Sista anmälningsdag: 2020-08-28
Kursdatum: 2020-09-29
Start och sluttid: 10:00-11:00
Utbildningens längd: 1 dag
Pris: Gratis


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté valt att denna höst bjuda in till ett webbinarium istället för anordna ett fysiskt seminarium. Vi avser att återkomma med ett fysiskt seminarium till våren 2021.

Webbinariet tar upp att vi på jobbet är under press, alltid tillgängliga, informationsöverlastade och hanterar många distraktioner. Den här utmaningen kompliceras när vi arbetar på distans, i aktivitetsbaserade kontor och i crossborder-teams.

Hur ska vi kunna vara fokuserade, effektiva och må bra i det moderna arbetslivet?

Under webbinariet, som pågår mellan kl 10.00-11.00, kommer arbetspsykologen och forskaren Jens Näsström att presentera egen, högaktuell forskning på området kombinerat med praktiska tips och övningar. Jens Näsström har i femton år utbildat och forskat inom framför allt "professional services". Han har genomfört flera studier av hur COVID-19 påverkar arbetslivet.

Ur programmet:

 • Hur påverkas vi och arbetslivet av distansarbete, till exempel under pandemin med coronaviruset?
 • Vilka medarbetare är mest utsatta?
 • Hur kan vi bli bättre på att fokusera, kommunicera och samarbeta effektivt?
 • Vad betyder "resilient" i det moderna arbetslivet och hur kan vi stärka det?


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

30 sep
Kollektivavtal & Arbetsrätt, DEL 4 / 5 (ONLINE)
Arbetstid samt diskriminering

Plats: ONLINE
Sista anmälningsdag: 2020-08-24
Kursdatum: 2020-09-30
Start och sluttid: 09:00-12:00
Utbildningens längd: 1 dag
Pris: Gratis


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Arbetstid och diskriminering

Denna utbildning motsvarar det som vanligtvis ges i 3-dagarskursen "Kollektivavtal och Arbetsrätt" i aktuellt ämne.

Denna utbildning är en del i en serie av fem utbildningar. Du kan välja att gå en eller flera delar då de är fristående.

Indelning:

 1. Introduktion till den svenska arbetsrätten samt anställnings ingående
 2. Anställnings upphörande
 3. Semester och ledigheter
 4. Arbetstid samt diskriminering
 5. Arbetsmiljö och rehabilitering samt sjukdom och pension

DENNA UTBILDNING GENOMFÖRS ONLINE.

Under denna utbildning går vi igenom vad som gäller enligt kollektivavtal gällande arbetstid och avhandlar ordinarie arbetstid, övertid, mertid och förläggningsregler samt regelverket kring dygnsvila och veckovila. Vi belyser även skillnaden mellan Finansförbundets och Saco:s kollektivavtal rörande arbetstid. Passet avslutas med ett kortare grupparbete om arbetstid.

Vi går igenom syftet med diskrimineringslagen och andra lagstiftningar som har regler mot missgynnande, vem som kan diskriminera samt vilka olika typer av diskriminering som kan förekomma och hur sanktionerna ser ut i diskrimineringslagen.


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

01 okt
Kollektivavtal & Arbetsrätt, DEL 5 / 5 (ONLINE)
Arbetsmiljö och rehabilitering samt sjukdom och pension

Plats: ONLINE
Sista anmälningsdag: 2020-08-24
Kursdatum: 2020-10-01
Start och sluttid: 09:00-12:00
Utbildningens längd: 1 dag
Pris: Gratis


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Arbetsmiljö och rehabilitering samt sjukdom och pension

Denna utbildning motsvarar det som vanligtvis ges i 3-dagarskursen "Kollektivavtal och Arbetsrätt" i aktuellt ämne.

Denna utbildning är en del i en serie av fem utbildningar. Du kan välja att gå en eller flera delar då de är fristående.

Indelning:

DENNA UTBILDNING GENOMFÖRS ONLINE.

Under denna utbildning får deltagare en inblick i vad arbetsgivaren har för ansvar utifrån arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen samt det centrala arbetsmiljöavtalet. Särskild tonvikt läggs vid arbetsmiljöföreskrifterna gällande systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Genomgång av fördelningen av arbetsmiljöansvaret och delegering av arbetsmiljöuppgifter samt arbetsmiljöombudets roll görs.

Rehabilitering, de olika aktörerna och arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar vid rehabiliteringssituationer gås igenom. Vi hanterar arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning, där omplacering kan vara en lösning, men också ett måste. Under utbildningen kommer teori blandas med arbete i grupp samt genomgång av de grupparbeten som deltagarna fått ta del av.

Under utbildningsdelen som hanterar sjukdom och pension kommer pensionsavtalets två pensionsplaner, BTP1 och BTP2 att beskrivas med inriktning på att övergripande visa på skillnaderna i de två planerna samt vilka förmåner som planerna innehåller. Vidare kommer en genomgång ske av ersättning vid sjukdom Vilken ersättning erhålls från kollektivavtalet respektive socialförsäkringsbalken och hur dessa regelverk förhåller sig till varandra.

 • Vilka regelverk styr rätt till ersättning?
 • Vilken ersättning utbetalas från respektive regelverk och hur förhåller de sig till varandra?
 • Vilka skillnader föreligger vid sjukdom mellan dag 1 till 14, dag 15 till 90 och från dag 91?


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

07 okt
Pension och Försäkring
INSTÄLLD

Plats: Bomans Hotel, Trosa
Sista anmälningsdag: 2020-08-03
Kursdatum: 2020-10-07
Start och sluttid: 10:30-13:15
Utbildningens längd: 3 dgr
Pris: Gratis


Den här utbildningen är inställd.

Kursbeskrivning

BAO anordnar en grundkurs i pensions- och försäkringsfrågor på Bomans Hotel i Trosa. Kursen vänder sig i första hand till pensionsansvariga och pensionshandläggare i banken/företaget.

Även andra med yrkesmässig kontakt med och/eller intresse för pensionsfrågor är välkomna.

Kursen behandlar reglerna om:

 • allmän pension (inkomstpension, garantipension, tilläggspension, premiepension)
 • bankpension, BTP 1 och BTP 2
 • traditionell försäkring och fondförsäkring med anledning av placeringsvalen avseende BTP 1 och BTPK
 • efterlevandeskydd och tjänstegrupplivförsäkring
 • trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och grupparbeten. Kursledningen kommer från BAO samt externa företag.

Kursen är kostnadsfri vilket innebär att BAO svarar för deltagarnas helpensionskostnader på Bomans Hotel i Trosa (Östra Hamnplan, telefon: 0156-525 00) . Dessutom erbjuds kursdeltagarna fri bussresa tur och retur Stockholm-Trosa. Ange på anmälningsblanketten om Ni avser att åka med BAO-bussen. Övriga reskostnader svarar respektive kursdeltagare för.


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än 11 september debiteras 1000 kr. Vid förhinder kan annan deltagare från företaget ta platsen utan avgift.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

29 okt
Kurs om Lönesamtalet
INSTÄLLD

Plats: BAOs lokaler i Stockholm
Sista anmälningsdag: 2020-09-25
Kursdatum: 2020-10-29
Start och sluttid: 09.30-17.00
Utbildningens längd: 1 dag
Pris: 2800 kr


Den här utbildningen är inställd.

Kursbeskrivning

Kursen som pågår under en dag äger rum i BAO:s lokaler i Stockholm. Kursen är i första hand avsedd för linjechefer, men även personalchefer och personalhandläggare är välkomna.

På grund av den rådande coronapandemin är denna kurs inställd.

Kursens innehåll

 • Hur genomför man ett lönesamtal?
 • Hur kan lönesamtalet göra verksamheten effektivare?
 • Hur bemöter man en medarbetare som är missnöjd med sin lön/löneutveckling?
 • Hur lyssnar Du ”aktivt” på Din medarbetare?
 • Hur undviker Du att lönesamtalet ”går snett”?
 • Är det någon skillnad mellan lönesamtal och planeringssamtal?

Lönesamtalet – viktig del i processen

Syftet med lönesamtalet är att

 • klargöra bankens/företagets lönepolitik och kriterier för den individuella lönesättningen
 • låta den enskilde medarbetaren beskriva sina arbetsuppgifter, sin arbetssituation och uppnådda resultat
 • sätta upp mål för den enskildes arbetsprestationer och utvärdera dessa
 • diskutera lönen i förhållande till arbetssituationen, arbetsuppgifter och uppnådda resultat
 • diskutera nya arbetsuppgifter, ansvarsområden och kompetensutveckling
 • försöka enas om lönen

Kursens mål

Du ska känna Dig förberedd och trygg i rollen som lönesättande chef.

Kursinformation

Kursavgiften är 2800 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch. Besked om antagning skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdagen.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1400 kr). Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras full kursavgift (2800 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

18 nov
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020

Plats: ONLINE
Sista anmälningsdag: 2020-10-17
Kursdatum: 2020-11-18
Start och sluttid: 09:00-12:00
Utbildningens längd: 1 dag
Pris: 250 kr


Kursbeskrivning

Välkommen till Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020 (ONLINE)

Mångfaldsdagen ger dig inspiration, kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra i branschen.

Webbinarium — Program

 • INTEGRERA FLERA
  Charbel Gabro – föreläsare och inspiratör – från företaget INTEGRERA FLERA föreläser om hur det är att vara flykting och komma till Sverige. I en forskningsbaserad del förklarar han hur vi är programmerade på olika sätt, utifrån ett individualiserat och gruppcentrerat synsätt. Föreläsningen avslutas med något som Charbel Gabro kallar interkulturell kommunikation, skillnaderna i vår kommunikation och hur missförstånd kan uppstå och undvikas samt hur man kan arbeta mer inkluderande vid t ex rekrytering och kundmöten.
   
 • UTDELNING AV ANNAS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPRIS
  Information om vem som blir årets pristagare lämnas senare då nominering kan ske till och med den 14 augusti 2020. På följande länk kan du läsa om och fortfarande skicka in din nominering till Anna-priset: www.bao.se/annapriset

Praktisk information

När?

Onsdagen den 18 november 2020, kl 9–12

Var?

Digitalt via länk som du erhåller i förväg.

För vem?

Chefer på olika nivåer, medarbetare inom HR/personal, fackliga företrädare och andra intresserade.

Pris?

250 kronor


Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Kommittén har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till jämställdhets och mångfaldsarbetet i bankerna/företagen. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte med mera samt ta fram relevant partsgemensam statistik.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan 18/11 debiteras halv avgift. Sker avbokning senare än en vecka innan 18/11 debiteras full avgift.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.


01 dec
Frukostmöte Malmö, 2020
INSTÄLLD

Plats: Plats meddelas senare
Sista anmälningsdag: 2020-11-03
Kursdatum: 2020-12-01
Start och sluttid: 07:45-10:30
Utbildningens längd: 1 dag
Pris: Gratis


Den här utbildningen är inställd.

Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

02 dec
Frukostmöte Göteborg, 2020
INSTÄLLD

Plats: Plats meddelas senare
Sista anmälningsdag: 2020-11-03
Kursdatum: 2020-12-02
Start och sluttid: 07:45-10:30
Utbildningens längd: 1 dag
Pris: Gratis


Den här utbildningen är inställd.

Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

03 dec
Frukostmöte Stockholm, 2020
INSTÄLLD

Plats: Plats meddelas senare
Sista anmälningsdag: 2020-11-03
Kursdatum: 2020-12-03
Start och sluttid: 07:45-10:30
Utbildningens längd: 1 dag
Pris: Gratis


Den här utbildningen är inställd.

Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

03 dec
Informationsmöte ONLINE

Plats: Online i Zoom
Sista anmälningsdag: 2020-11-03
Kursdatum: 2020-12-03
Start och sluttid: 09:30-11:30
Utbildningens längd: 1 dag
Pris: Gratis


Kursbeskrivning

Med anledning av rådande situation med Coronapandemin så ersätts våra frukostmöten med detta informationsmöte online.

Informationsmötet syftar i första hand till att ge information om aktuella frågor i lag och kollektivavtal. Vi kommer att informera om de förändringar som införs i kollektivavtalet vid årsskiftet samt vilka förändringar som är att vänta framgent. Vid informationsmötet kommer vi även att redovisa relevanta förändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen från år 2020 samt intressanta rättsfall från AD som publicerats under året.

Informationsmötet är avgiftsfritt och kommer att äga rum i det digitala verktyget Zoom.


Avbokningsvillkor

-

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.