Styrelse

Publicerat den 27 september 2021

BAO:s styrelse väljs för ett år i taget. I styrelsen ingår representanter för de olika delägarna.

Styrelsen består av sju ledamöter. Ordföranden väljs på årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande.

Styrelse för mandatperioden 2021—2022:

Ordförande & vice ordförande
  • Mikael Bohman, (ordf) Sparbanken Västra Mälardalen
  • Jeanette Almberg, (vice ordf) SEB
Övriga ledamöter
  • Magnus Ericson, Svenska Handelsbanken
  • Elisabeth Fallberg, Bankgirot
  • Elisabeth Stejmar, (adjungerad), Danske Bank
  • Torbjörn Rydström, Nordea
  • Carina Strand, Swedbank