Styrelse

Publicerat den 25 maj 2023

BAO:s styrelse väljs för ett år i taget. I styrelsen ingår representanter för de olika delägarna.

Styrelsen består av sju ledamöter. Ordföranden väljs på årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande.

Styrelse för mandatperioden 2024—2025:

Ordförande & vice ordförande
  • Mikael Bohman, (ordf) Sparbanken Västra Mälardalen
  • Carina Strand, (vice ordf) Swedbank
Övriga ledamöter
  • Magnus Åberg, Svenska Handelsbanken
  • Robert Celsing, SEB
  • Torbjörn Rydström, Nordea
  • Rebecka Salomonsson, Danske Bank
  • Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen