Kollektivavtalets dag 17 mars

Publicerat den 15 mars 2024

Ett avtal som gäller tills vidare, en löpande dialog och stora friheter att komma överens i olika frågor lokalt på en arbetsplats. Det gynnar både arbetsgivare och anställda i bank- och finanssektorn.

Ulrika Boëthius och Hanna Byström
Ulrika Boëthius och Hanna Byström. (Foto: Johan Strindberg)

Kollektivavtalet som Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) har tecknat med Finansförbundet gäller tills vidare, vilket är ovanligt. De flesta kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer brukar omförhandlas med ett par års mellanrum, men bank- och finanssektorn har valt en annan väg.

Det ger mer ro i förhandlingarna. Vi kan ta oss tid att lösa frågor löpande och har bra diskussioner som verkligen gagnar medlemmarna, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande.

Hanna Byström som är vd för BAO håller med om att det är ett givande arbetssätt.

Det finns ett tydligt värde i att ha långsiktiga avtal. Vi kan lyfta förslag och utvecklingsfrågor tidigt.

Ungefär nio av tio anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Att villkoren på arbetsmarknaden regleras av avtal snarare än lagstiftning ger bättre möjligheter att anpassa efter olika branschers förutsättningar.

Det är mer effektivt än i de allra flesta länder, säger Ulrika Boëthius.

Hanna Byström understryker kollektivavtalens träffsäkerhet.

Det blir mer relevant. Med lagstiftning hade det behövt se likadant ut överallt, trots att behoven när det gäller sådant som arbetstid eller lön och ersättningar varierar mellan sektorer.

Samtidigt finns det företag som är ovilliga att teckna kollektivavtal. Att det minskar flexibiliteten är ett vanligt argument, men Ulrika Boëthius menar att det är en felaktig uppfattning.

Vårt avtal är decentraliserat i sin utformning, det ger stora möjligheter att vara flexibel. Det finns en del okunnighet, man kanske tror att man måste ha MBL-förhandling (medbestämmandelagen) varje torsdag, men så är det förstås inte. Arbetsgivaren och de fackliga på arbetsplatsen bestämmer själva hur de ska lägga upp sitt samarbete.

Hon påpekar också att det lokala fackliga arbetet på de fyra storbankerna är upplagt på helt olika sätt, en indikation på hur stor friheten och flexibiliteten är i avtalet.

Hanna Byström bekräftar att arbetsgivarna inom bank och finans också tycker att det är ett bra upplägg.

Den lokala dialogen fungerar bra, visar undersökningar vi gjort. När man lyfter frågor på den nivån skaffar man bra underlag inför beslut.


Text: Ylva Rehnberg