Arbetsgivarguiden

Arbetsgivarguiden ska underlätta vid arbetet med BAO:s avtal. Det är en samling av information och material kopplat till de avtal som BAO har slutit.


Aktuellt

Under Aktuellt samlar vi aktuell information och nyheter rörande arbetsgivarfrågor.

Se mer…

Avtalskommentarer

Avtalskommentarerna har till syfte att ge vägledning kring hur BAO, alternativt när det är gemensamma kommentarer, BAO och Finansförbundet, tolkar avtalen på respektive område. Några av kommentarerna finns även översatta till engelska.

Se mer…

Löneadministrativa handböcker

De löneadministrativa handböckerna ger mer detaljerad information kring beräkningar med mera i avtalen.

Se mer…

Material & blanketter

Under Material & blanketter finns mallar rörande bland annat anställnings ingående och avslutande. Här finns även mallar för andra situationer såsom hur en varning kan utformas och länk till Försäkringskassan rörande upprättande av rehabiliteringsplan.

Se mer…

Pension, BTP

Här finns information om BTP, ställningstaganden avseende BTP från BTP-nämnderna, information om anslutning och valbara leverantörer till BTP1, kontakter med mera.

Om BTP…

Corona

Här finner du all den information som vi publicerade i samband med pandemin.

Till sidan om coronaviruset…