Statistik

BAO samlar in all lönestatistik som rör delägarföretagen en gång om året.

Data kommer från arbetsgivarnas lönesystem och inkluderar löner, förmåner, arbetstider och anställningstyp på individnivå för samtliga anställda på de arbetsplatser som ingår i BAO.

Detta medför att den statistik som samlas in är en totalundersökning med många variabler och håller en mycket god kvalitet. Bortfallen och mätfelen får anses vara få och detta medför att många beräknings‐ och tolkningsproblem försvinner när man arbetar med dessa data.

BAO har även ett avtal med Medlingsinstitutet i vilket BAO har förbundit sig att för företagens räkning bistå Medlingsinstitutet och även SCB med statistik som sedermera ingår i den nationella officiella lönestatistiken. Rent tekniskt levereras statistiken till SCB.


Om statistik

Generellt när statistik presenteras av BAO eller när den partsgemensamma statistiken presenteras av BAO och Finansförbundet görs vissa avgränsningar inom den totala populationen. Läs mer om BAO:s statistik här

Se mer…

Inrapportering

Det är viktigt att våra delägare årligen rapporterar in löner och frånvarostatistik. Genom inrapporteringen fullgör BAO:s delägare även skyldigheten att inrapportera strukturlönestatistiken till SCB.

Se mer…

Statistiska rapporter

Varje år tas ett antal olika statistiska rapporter fram. Läs mer om dessa här.

Se mer…