Samarbeten

BAO har en mängd olika samarbeten i såväl arbetsrättsliga frågor som branschfrågor.

I branschfrågor samarbetar vi med Svenska Bankföreningen. I frågor inom arbetsrättens område samarbetar vi med andra arbetsgivarorganisationer som har beröring med BAO:s verksamhet. Vi har även ett omfattande samarbete med våra motparter i olika sakfrågor. Exempel på områden där vi har partsgemensamt arbete är jämställdhet- och mångfald, arbetsmiljö, pensioner, trygghet och omställning.

Internationellt samarbetar BAO med de nordiska bankarbetsgivareföreningarna. Bankarbetsgivarna i Norden har genom ett Nordiskt kontaktforum etablerat en möjlighet att snabbt kunna ge service till delägarna vid frågor om allmänna anställningsvillkor och arbetsrätt i övriga nordiska länder.

BAO bevakar europeiska arbetsgivarfrågor via bland annat the Banking Committee for European Social Affairs och Liaison Committée.


BTP

Inom bank och finansområdet tecknas kollektivavtal om pension mellan BAO och Finansförbundet samt mellan BAO och Saco. Inom ramen för kollektivavtalet finns även regler om ersättning vid sjukdom, efterlevandeskydd och trygghetsförsäkring.

Läs mer…


Lika lön

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet enades i kollektivavtalet för perioden 2011—2014 om att det under avtalsperioden skulle ske ett särskilt arbete för att åtgärda osakliga löneskillnader för lika arbete i bank- och finansbranschen.

Läs mer…

Trygghetsfonden

Bank- och finansbranschen genomgår ibland strukturella förändringar som bland annat kan leda till att antalet anställda minskar på grund av arbetsbrist.

Läs mer…

Kommittéer och grupper

BAO har ett antal arbetsgrupper och kommittéer som löpande arbetar med aktuella frågor inom ramen för deras respektive uppdrag och verksamhetsområde.

Läs mer…