Om BAO

BAO är en fristående arbetsgivarorganisation som organiserar banker och företag inom bank- och finansbranschen.

BAO organiserar så gott som samtliga banker i Sverige. Även bankerna närstående företag ingår i BAO, till exempel:

  • försäkringsbolag
  • finansbolag
  • fondbolag
  • kreditinstitut
  • dataföretag
  • fastighetsföretag

Till BAO hör även vissa andra typer av företag såsom hypoteksföreningar och fondmäklare. BAO har cirka 160 delägare vilka sysselsätter ungefär 43 000 arbetstagare. BAO är fristående från Svenskt Näringsliv. I branschfrågor samarbetar vi med Svenska Bankföreningen.


Organisation

Här finns information om vår styrelse, våra stadgar samt kontaktuppgifter till kansliet.

Se mer…

Samarbeten

BAO har en mängd olika samarbeten i såväl arbetsrättsliga frågor som branschfrågor.

Se mer…

Delägare

Information om hur man blir delägare samt förteckning över befintliga delägare.

Se mer…

Integritet

Här hittar du Information om vår behandling av personuppgifter.

Se mer…