Valbara leverantörer inom BTP2

Publicerat den 1 december 2022

BTPK — kompletteringspension

Premien för kompletteringspension skall den pensionsberättigade kunna placera individuellt. Placeringsalternativ bestäms i lokal överenskommelse. Om de lokala parterna inte kommer överens gäller nedanstående placeringsalternativ:

 • Affärsbankerna (inkl dotterbolag med eller utan försäkring i SPP):
  egna koncernlösningar, det vill säga placering i bankens produkter.
 • Swedbank (inkl dotterbolag med eller utan försäkring i SPP samt anställda i banken med försäkring i SPP):
  egna koncernlösningar, det vill säga placering i bankens produkter.
 • Sparbankerna (inkl dotterbolag med eller utan försäkring i SPP):
  placering i egna lösningar, SparFond eller SPK.
 • Övriga företag med försäkring i SPP:
  placering i SPP-produkter (inkl Handelsbanken Liv).

Pensionsförmåner

Godkända leverantörer:

 • PRI Pensionstjänst Bankpension Sverige AB
 • Pensionskassan SHB
 • SPK Pension Tjänstepensionsförening
 • SPP Livförsäkring AB
 • Skandikon

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Godkända leverantörer:

 • Folksam (för sparbanker)

Trygghetsförsäkring (TFA), alla BAO-anslutna företag

Godkända leverantörer:

 • AFA Försäkring

Kontaktuppgifter

AFA Försäkring

Kontakt

106 27 STOCKHOLM

Tel: 08-696 40 00
Fax: 08-696 45 45
www.afaforsakring.se

Folksam

Kontakt

Box 20500
104 60 STOCKHOLM

Tel: 08-772 60 00
Fax: 08-772 85 30

Pensionskassan SHB

Kontakt

Blasieholmstorg 11
103 28 STOCKHOLM

Tel: 08-701 10 00
Fax: 08-701 20 69

PRI Pensionstjänst Bankpension Sverige AB

Kontakt

Jakobsgatan 6
111 52 STOCKHOLM

08-679 06 80
[email protected]
www.pri.se/btp

Skandikon

Kontakt

Klarabergsviadukten 90 B
111 64 STOCKHOLM

Tel: 0771-580 000
Fax: 08-508 913 49

SPK Pension Tjänstepensionsförening

Kontakt

Wallingatan 2
111 60 STOCKHOLM

08-412 38 60
[email protected]
www.spk.se

SPP Livförsäkring AB

Kontakt

105 39 STOCKHOLM

08-701 71 00