Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 17/2023

Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Publicerat den 30 oktober 2023

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén (CJMK) har beslutat att 2023 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas Sparbanken Skåne och Finansförbundets klubbstyrelse.

Priset kommer att delas ut på Finansbranschens stora mångfaldsdag som anordnas av jämställdhets- och mångfaldskommittén på förmiddagen den 15 november 2023. Motiveringen lyder:

Motivering:

“Sparbanken Skåne och Finansförbundets klubbstyrelse har genom framgångsrik samverkan målmedvetet arbetat fram systematiska rutiner för att eliminera osakliga löneskillnader. Som första bank i branschen, kunde de våren 2023 redovisa att de uppnått jämställda löner avseende lika och likvärdigt arbete till projektet ‘Lika lön’. Såväl företagsledning som medarbetare har stort förtroende för processen vilken också har bidragit till att trivsel på företaget har ökat. Sparbanken Skåne och Finansförbundets klubbstyrelse har tillsammans visat att engagemang, samverkan, systematik och uthållighet gör skillnad. Parterna arbetar också med att sprida kunskapen om processen och inspirera andra genom exempelvis föreläsningar.”

I samband med prisutdelningen kommer Maria Stagmo/HR Chef och Elin Betschart/Finansförbundets klubbordförande att berätta mer om hur de har arbetat för att uppnå målet med lika lön för lika och likvärdigt arbete samt ge tips på de framgångsfaktorer de identifierat under resans gång.

Utöver prisutdelning kommer även Nima Bador från Mitt Liv AB att föreläsa om kulturell intelligens, om vikten av att vara medveten om att våra förväntningar och våra tolkningar av varandra är beroende på var vi växt upp i världen. Han kommer att ge oss en ökat förståelse kring hur olika perspektiv som beror på kulturell bakgrund påverkar mötet mellan individer och hur vi i Skandinavien sticker ut i de olika dimensionerna av kultur. Insikter som är väsentliga för att vi ska kunna vara mer inkluderande i våra mänskliga möten. Målet med föreläsningen är att ge oss självkännedom kring vilka kulturella ramar vi själva sitter med och hur vi kan ta ansvar för att förstå dessa samt ge tips och verktyg för att vi ska kunna agera mer inkluderande i våra yrkesroller som medarbetare, chef eller ledare. Nima kommer att blanda teori med aha-upplevelser och väver in interaktion med deltagarna under det 60-minuter långa passet. Passa på att fundera igenom vilka frågor ni vill ställa Nima, så blir passet än mer interaktivt.

Det finns fortfarande platser kvar så passa på att anmäla er till förmiddagen som äger rum digitalt. Anmälan kan göras via BAO:s hemsida fram till och med fredag den 13 november. Välkomna att anmäla er:

Anmäl dig nu

Om Annas Jämställdhets- och Mångfaldspris

Annas jämställdhets- och mångfaldspris, Anna-priset, instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Hon var före sin bortgång ordförande i kommittén. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Om Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén är ett partsgemensamt samarbete mellan BAO och Finansförbundet som har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till arbetet med dessa frågor i bankerna/företagen i branschen. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte med mera samt ta fram relevant partsgemensam statistik.


Publicerat den 30 oktober 2023