Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2023

Nyhetsbrev 27/2023
Olika men ändå lika nr 1/2024

“Olika — men ändå lika” nr 1/2024 bifogas detta nyhetsbrev.

Nr 27 / 2023
Nyhetsbrev 26/2023
Finansförbundets fackliga utbildning 2024

Nedan lämnas en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.

Nr 26 / 2023
Nyhetsbrev 25/2023
Motverka otillåten påverkan, hot och våld i bank- och finanssektorn

BAOs och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté bjuder in till ett webbinarium om förebyggande åtgärder och metoder för att öka motståndskraften vid olika former av påtryckningar.

Nr 25 / 2023
Nyhetsbrev 24/2023
BAOs utbildningar 2024

Vi erbjuder både fysiska och digitala utbildningar under det kommande året. Utbildningarna omfattar arbetsrätt, kollektivavtal och andra aktuella frågor för dig som arbetsgivare.

Nr 24 / 2023
Nyhetsbrev 23/2023
Ändring av belopp i BTP-avtalen från ‍1 januari 2024

Ändring av belopp avser premier för visstidsanställda i BTP1.

Nr 23 / 2023
Nyhetsbrev 22/2023
Ändringar i kollektivavtalen avseende lönegräns för övertid, minimilöner och ersättningar

Från och med den 1 januari 2024 sker förändringar i kollektivavtalen om allmänna villkor med Finansförbundet och Saco.

Nr 22 / 2023
Nyhetsbrev 21/2023
Underlag för beräkning av kollektivgaranti 2023 i kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet

2023 års statistikinsamling är nu klar och aktuella värden för att stämma av kollektivavtalets kollektivgaranti har fastställts.

Nr 21 / 2023
Nyhetsbrev 20/2023
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2022—2023

Lönenivåutvecklingen för perioden 2022-10-01 — 2023-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.

Nr 20 / 2023
Nyhetsbrev 19/2023
Pensionstillägg 2024

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 6,48 % från och med 1 januari 2024.

Nr 19 / 2023
Nyhetsbrev 18/2023
Klarna Bank AB blir delägare i BAO

Klarna kommer att teckna kollektivavtal med Finansförbundet och Saco genom att bli delägare i BAO vid årsskiftet. Det innebär att Unionen och Sveriges Ingenjörer som tidigare varslat om strejk på Klarna återkallat sitt varsel.

Nr 18 / 2023