Bli delägare

Publicerat den 24 september 2021

Ett delägarskap i BAO ger dig värdefull information om branschens villkor samt råd och stöd av ledande arbetsrättsjurister. Du får konkurrenskraftiga kollektivavtal anpassade för branschen, försäkringar, utbildningar och information.

Vem kan bli delägare och vad kostar det?

Delägarskap i BAO kan beviljas varje bank eller annat företag som bedriver verksamhet som tillhör finansområdet. Det är BAO:s styrelse som fattar beslutet att bevilja ett delägarskap. Delägarskap beviljas per hel– och halvårsskifte. Årsavgiften är 15 000 kronor samt 0,07 % av företagets årslönesumma. Företag som beviljas delägarskap under andra halvan av kalenderåret erlägger för detta år halv årsavgift. Härtill kommer en inträdesavgift till BAO som erläggs i form av en extra årsavgift.

Hur gör man?

Det enklaste sättet att bli delägare är att företaget skickar in en skriftlig ansökan med:

  • en kort presentation av företagets verksamhet
  • organisationsnummer
  • kontaktuppgifter

Vi behandlar ansökan på nästkommande styrelsemöte och återkommer så snart frågan har handlagts. Läs också våra stadgar.

Välkommen med din ansökan!