Bli delägare

Uppdaterat den 1 november 2023

Ett delägarskap i BAO ger dig värdefull information om branschens villkor samt råd och stöd av ledande arbetsrättsjurister. Du får konkurrenskraftiga kollektivavtal anpassade för branschen, försäkringar, utbildningar och information.

Vem kan bli delägare och vad kostar det?

Delägarskap i BAO kan beviljas varje bank eller annat företag som bedriver verksamhet som tillhör finansområdet. Det är BAO:s styrelse som fattar beslutet att bevilja ett delägarskap. Delägarskap beviljas per hel– och halvårsskifte. Årsavgiften är 15 000 kronor samt 0,07 % av företagets årslönesumma. Företag som beviljas delägarskap under andra halvan av kalenderåret erlägger för detta år halv årsavgift. Härtill kommer en inträdesavgift till BAO som erläggs i form av en extra årsavgift.

Hur gör man?

Kontakta oss via epost om ni är intresserade av att bli delägare. I vår inträdesprocess ingår att vi diskuterar företagets situation samt berättar mer om delägarskapet, våra kollektivavtal och införande av kollektivavtal i verksamheten.

Använd gärna blanketten nedan när det är dags att skicka in en skriftlig ansökan. I er skriftliga ansökan behöver följande finnas med:

  • företagets namn & organisationsnummer
  • en kort presentation av företagets verksamhet
  • uppgift om företaget är bank
  • önskad tidpunkt för inträde
  • kontaktuppgifter
  • registreringsbevis
  • behörig firmatecknares underskrift

Efter dialog med företaget behandlas ansökan på nästkommande styrelsemöte. Läs också våra stadgar.

Välkommen med din ansökan!


Bilagor