Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev 34/2021
Regeringens åtgärder för ökad trygghet i sjukförsäkringen, ändringar i kollektivavtalen med anledning av höjt tak i sjukförsäkringen m m

Riksdagen röstade i november igenom M, KD och SD:s budgetförslag som utgick från regeringens budget men som innehöll en omfördelning av 20 mdkr (av 1 137 mdkr). Riksdagsbeslutet gällde då utgiftsramarna i budgeten. Den 15 december har riksdagen fattat beslut inom de olika utgiftsområdena, däribland området som innehåller höjt tak i sjukförsäkringen.

Nr 34 / 2021
Nyhetsbrev 31/2021
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2022

Från och med den 1 januari 2022 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.

Nr 31 / 2021
Nyhetsbrev 26/2021
Förstärkt skydd för visselblåsare

Riksdagen fattade den 29 september 2021 beslut om en ny lag avseende förstärkt skydd för visselblåsare. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ersätter den nu gällande Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen träder i kraft den 17 december 2021.

Nr 26 / 2021
Nyhetsbrev 25/2021
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén har beslutat att 2021 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas Handelsbanken Liv för initiativet “Jämställd pension”.

Nr 25 / 2021
Nyhetsbrev 24/2021
Planenlig återgång till ordinarie regler med anledning av de restriktioner som togs bort den 29 september 2021    

Med anledning av att många restriktioner togs bort den 29 september i vad som kallas steg 4 för avvecklingen av restriktionerna följer att en rad tillfälliga regelförändringar som infördes med anledning av coronapandemin upphör. I detta nyhetsbrev redogörs kortfattat för återgången till ordinarie regler.

Nr 24 / 2021
Nyhetsbrev 22/2021
Basbelopp, bankdagar, arbetstimmar och lunchförmån 2022

I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2022.

Nr 22 / 2021
Nyhetsbrev 16/2021
Arbetsgivarens ansvar vid arbete hemifrån

I den nuvarande situationen med pandemin rekommenderas att medarbetare inte ska arbeta från sina ordinarie kontor eller arbetsplatser. Många arbetar därför hemifrån, och har därmed sin huvudsakliga arbetsmiljö i hemmet. Arbetsmiljöverket definierar situationen enligt nedan.

Nr 16 / 2021
Nyhetsbrev 12/2021
Pensionsmedförande lön — ändring och förtydligande i pensionsavtalen med Finansförbundet och Saco

BAO har med Finansförbundet och Saco träffat överenskommelse om ändring och förtydligande av diskretionär (av arbetsgivaren ensidigt beslutad) bonus som underlag för pensionsmedförande lön i BTP 1 respektive i BTP 2. Förändringarna gäller från den 1 januari 2021.

Nr 12 / 2021
Nyhetsbrev 8/2021
Stöd att söka för arbetsmiljöutbildningar

BAO vill uppmärksamma er på att arbetsgivare från den 1 januari 2021 kan söka stöd för arbetsmiljöutbildningar.

Nr 8 / 2021