Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev 34/2021
Regeringens åtgärder för ökad trygghet i sjukförsäkringen, ändringar i kollektivavtalen med anledning av höjt tak i sjukförsäkringen m m

Riksdagen röstade i november igenom M, KD och SD:s budgetförslag som utgick från regeringens budget men som innehöll en omfördelning av 20 mdkr (av 1 137 mdkr). Riksdagsbeslutet gällde då utgiftsramarna i budgeten. Den 15 december har riksdagen fattat beslut inom de olika utgiftsområdena, däribland området som innehåller höjt tak i sjukförsäkringen.

Nr 34 / 2021
Nyhetsbrev 33/2021
Finansförbundets fackliga utbildning 2022

Här lämnar vi nedan en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.

Nr 33 / 2021
Nyhetsbrev 32/2021
BAO:s kurser 2022

För er planering översänder vi en förteckning över de kurser vi för närvarande planerar att genomföra under 2022. Ytterligare kurser kan tillkomma under året.

Nr 32 / 2021
Nyhetsbrev 31/2021
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2022

Från och med den 1 januari 2022 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.

Nr 31 / 2021
Nyhetsbrev 30/2021
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2020—2021

Lönenivåutvecklingen för perioden 2020-10-01 — 2021-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.

Nr 30 / 2021
Nyhetsbrev 29/2021
Pensionstillägg 2022

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 2,51 % från och med 1 januari 2022.

Nr 29 / 2021
Nyhetsbrev 28/2021
Ny hemsida

Vår nya hemsida tas i drift den 12 november.

Nr 28 / 2021
Nyhetsbrev 27/2021
Ny VD för BAO

Hanna Byström tillträder som VD för BAO i januari 2022.

Nr 27 / 2021
Nyhetsbrev 26/2021
Förstärkt skydd för visselblåsare

Riksdagen fattade den 29 september 2021 beslut om en ny lag avseende förstärkt skydd för visselblåsare. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ersätter den nu gällande Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen träder i kraft den 17 december 2021.

Nr 26 / 2021
Nyhetsbrev 25/2021
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén har beslutat att 2021 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas Handelsbanken Liv för initiativet “Jämställd pension”.

Nr 25 / 2021