Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev 24/2021
Planenlig återgång till ordinarie regler med anledning av de restriktioner som togs bort den 29 september 2021    

Med anledning av att många restriktioner togs bort den 29 september i vad som kallas steg 4 för avvecklingen av restriktionerna följer att en rad tillfälliga regelförändringar som infördes med anledning av coronapandemin upphör. I detta nyhetsbrev redogörs kortfattat för återgången till ordinarie regler.

Nr 24 / 2021
Nyhetsbrev 23/2021
BAO:s årliga informationsmöte

Årets informationsmöte (det som tidigare år benämnts Frukostmöte) kommer att äga rum i digital form den 1 december mellan klockan 09:30-11:30.

Nr 23 / 2021
Nyhetsbrev 22/2021
Basbelopp, bankdagar, arbetstimmar och lunchförmån 2022

I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2022.

Nr 22 / 2021
Nyhetsbrev 21/2021
Seminarium: “Ekonomi, arbetsmiljö och hälsa — hur hänger det ihop?”

BAO bjuder in till ett seminarium om arbetsmiljö och hälsa som tar upp frågor kring hur vår arbetsmiljö påverkar hela organisationen både ur ett hälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Nr 21 / 2021
Nyhetsbrev 20/2021
Påminnelse om utbildningar under hösten

Då det finns ett fåtal platser kvar så vill vi påminna om BAO:s digitala kurser under hösten 2021.

Nr 20 / 2021
Nyhetsbrev 19/2021
Pågående process kring förändringar i arbetsrätten

I januariavtalet enades Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna om att arbetsrätten ska moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas.

Nr 19 / 2021
Nyhetsbrev 18/2021
Finansbranschens stora mångfaldsdag blir digital även i år

Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala jämställdhets- och mångfaldskommitté åter beslutat att arrangera Finansbranschens stora mångfaldsdag som ett webbinarium. Mångfaldsdagen kommer att genomföras som en halvdag även denna gång med förhoppning att både inspirera och kompetensutveckla deltagarna.

Nr 18 / 2021
Nyhetsbrev 17/2021
Nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2021

Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Nr 17 / 2021
Nyhetsbrev 16/2021
Arbetsgivarens ansvar vid arbete hemifrån

I den nuvarande situationen med pandemin rekommenderas att medarbetare inte ska arbeta från sina ordinarie kontor eller arbetsplatser. Många arbetar därför hemifrån, och har därmed sin huvudsakliga arbetsmiljö i hemmet. Arbetsmiljöverket definierar situationen enligt nedan.

Nr 16 / 2021
Nyhetsbrev 15/2021
Kurser hos BAO hösten 2021

Med anledning av rådande situation med Coronapandemin kommer BAO:s kurser även under hösten 2021 att vara digitala.

Nr 15 / 2021