Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 32/2021

BAO:s kurser 2022

Publicerat den 10 december 2021

För er planering översänder vi en förteckning över de kurser vi för närvarande planerar att genomföra under 2022. Ytterligare kurser kan tillkomma under året.

BAO kommer under året att återkomma med informationstillfälle avseende “nya LAS” när det är mer klarlagt vilka förändringar som kommer att ske.

Inför varje kurs sänder BAO ut ytterligare ett nyhetsbrev, om kursen inte är fulltecknad. Kurserna finns nu publicerade och det går bra att anmäla sig.

Anmäl dig här


Kursutbud 2022

Temakurser — Kollektivavtal och arbetsrätt (online)

Kursinformation

Kurserna riktar sig i första hand till personalchefer och personalhandläggare och ger en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar genom föreläsningar och möjlighet till diskussioner.

Kurserna är fristående och det går därmed att välja att gå vid ett eller flera kurstillfällen.

Kostnad för kurserna är 500 kr per kurstillfälle. Kurserna kommer att hållas digitalt.

Kurstillfällen
 • Introduktion till den svenska arbetsrätten samt anställnings ingående
  8 februari kl. 9.00—12.00
  6 september kl. 9.00—12.00
 • Anställnings upphörande
  10 februari kl. 9.00—12.00
  8 september kl. 9.00—12.00
 • Semester
  15 februari kl. 9.00—10.30
  13 september kl. 9.00—10.30
 • Föräldraledighet och andra tjänstledigheter
  17 februari kl. 9.00—11.00
  15 september kl. 9.00—11.00
 • Arbetstid
  15 mars kl. 9.00—10.30
  20 september kl. 9.00—10.30
 • Arbetsmiljö och rehabilitering samt diskriminering
  17 mars kl. 9.00—12.00
  22 september kl. 9.00—12.00
 • Sjukdom och pension
  22 mars kl. kl. 9.00—11.00
  27 september kl. 9.00—11.00

Pensionskurs (fysisk)

Kursen genomförs under två dagar.

Kursinformation

Kursen vänder sig i första hand till pensions- och personalansvariga samt pensionshandläggare i banken/företaget men även andra som har yrkesmässig kontakt med och/eller intresse av pensionsfrågor kommer under kursen att få del av relevant information kring pension.

Kostnad för kursen är 3 500 kr. Kursen kommer att hållas på plats i BAO:s lokaler och det finns begränsat antal platser.

Kurstillfällen
 • Pensionskursen
  19—20 oktober

Temakurser — Praktisk arbetsrätt (fysisk)

Kursinformation

Kurserna riktar sig i första hand till personalchefer och personalhandläggare och ger en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Kostnad för kurserna är 2 000 kr per kurs. Kurserna kommer att hållas på plats i BAO:s lokaler och det finns begränsat antal platser.

Kurstillfällen
 • Semester, ledighet och arbetstid
  27 april kl. 10.00—16.00
 • Uppsägning pga personliga skäl, omplacering och rehabilitering
  12 oktober kl. 10.00—16.00

Informationsmöte (online)

Informationsmötet kommer att äga rum den 1:a december digitalt mellan kl. 9.30—11.30. Informationsmötet syftar i första hand till att ge information om aktuella frågor i lag och kollektivavtal.

BAO informerar om de förändringar som införs i kollektivavtalet vid årsskiftet samt eventuella förändringar som är att vänta framgent. Vid informationsmötet kommer vi även att redovisa relevanta förändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen från år 2022 samt intressanta rättsfall från AD som publicerats under året.

Informationsmötet är avgiftsfritt och kommer att äga rum i digitalt.


Publicerat den 10 december 2021