Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev 4/2021
Skattepliktiga och skattefria förmåner 2021

BAO har gjort en sammanställning av skattepliktiga respektive skattefria förmåner för 2021. Sammanställningen är omfattande och så gott som heltäckande. Den har sin grund i Skatteverkets allmänna råd, meddelanden, föreskrifter, ställningstaganden och rättsfall.

Nr 4 / 2021
Nyhetsbrev 3/2021
Nytt lunchrumsavtal

BAO har med Hotell- och Restaurangfacket (HRF) träffat överenskommelse om nytt kollektivavtal för lunchrumspersonal gällande perioden 1 december 2020 — 30 april 2023 (29 månader).

Nr 3 / 2021
Nyhetsbrev 2/2021
Finansförbundets fackliga utbildning 2021

Här lämnar vi nedan en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.

Nr 2 / 2021
Nyhetsbrev 1/2021
Aktuella nyhetsbrev, januari 2021

I detta nyhetsbrev publicerar vi en lista över de nyhetsbrev som innehåller aktuell information och som går att finna på BAO:s webbplats.

Nr 1 / 2021