Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev 14/2021
Gunilla Grenö slutar som VD på BAO

Efter snart 15 år som VD för BAO har Gunilla Grenö valt att sluta sin anställning.

Nr 14 / 2021
Nyhetsbrev 13/2021
Avdragsrätt för avgiften 2020 till BAO

Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.

Nr 13 / 2021
Nyhetsbrev 12/2021
Pensionsmedförande lön — ändring och förtydligande i pensionsavtalen med Finansförbundet och Saco

BAO har med Finansförbundet och Saco träffat överenskommelse om ändring och förtydligande av diskretionär (av arbetsgivaren ensidigt beslutad) bonus som underlag för pensionsmedförande lön i BTP 1 respektive i BTP 2. Förändringarna gäller från den 1 januari 2021.

Nr 12 / 2021
Nyhetsbrev 11/2021
Digital föreläsning om Aktiva åtgärder

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén (BAO och Finansförbundet) bjuder in till en digital föreläsning om Aktiva åtgärder i arbetslivet — ett sätt att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga diskriminering och trakasserier i arbetslivet.

Nr 11 / 2021
Nyhetsbrev 10/2021
Olika men ändå lika nr 1/2021

Årets första nummer av “Olika med ändå lika” bifogas detta nyhetsbrev.

Nr 10 / 2021
Nyhetsbrev 9/2021
Digital föreläsning om AI och gender bias

Centrala jämställdhets och mångfaldskommittén (BAO och Finansförbundet) bjuder in till en digital föreläsning om Artificiell intelligens och gender bias — En studie mellan artificiell intelligens, gender bias och könsdiskriminering.

Nr 9 / 2021
Nyhetsbrev 8/2021
Stöd att söka för arbetsmiljöutbildningar

BAO vill uppmärksamma er på att arbetsgivare från den 1 januari 2021 kan söka stöd för arbetsmiljöutbildningar.

Nr 8 / 2021
Nyhetsbrev 7/2021
Jämställdhetsstatistik 2020

Här presenteras jämställdhetsstatistiken för 2020 för bank- och finansbranschen.

Nr 7 / 2021
Nyhetsbrev 6/2021
Nytt städavtal

BAO har med Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) träffat överenskommelse om nytt kollektivavtal för egen anställd städpersonal gällande perioden 1 januari 2021 — 31 maj 2023 (29 månader).

Nr 6 / 2021
Nyhetsbrev 5/2021
Påminnelse om utbildningar under våren

Då det finns platser kvar så vill vi påminna om BAO:s digitala kurser under våren 2021.

Nr 5 / 2021