Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 7/2023

Nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023

Publicerat den 28 april 2023

Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet. I år är det trettionde gången som priset delas ut.

Prisutdelning och vinnarens presentation av sitt arbete kommer att ske i samband med bank- och finansbranschens stora mångfaldsdag den 15 november 2023.

Priset ska sätta fokus på goda exempel på aktiviteter för en ökad jämställdhet och/eller mångfald (könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Arbetet sker hos BAO:s delägare* och syftar till att uppmärksamma och inspirera andra inom branschen. Aktiviteterna kan ha pågått en längre tid där ett positivt resultat kan uppvisas. Det kan också vara ett mer nytänkande initiativ, där resultat inte ännu kan påvisas.

Priset kan tilldelas enskild individ, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom BAO:s delägare*. Det är en stor fördel om arbetet har skett i nära samverkan mellan arbetsgivare och fackliga representanter.

Exempel på aktiviteter:
  • Insatser för ökad inkludering
  • Insatser för ökad jämställdhet och/eller mångfald bland chefer eller arbetsgrupper
  • Insatser för ökad integration
  • Insatser för att underlätta kombination av arbete och föräldraskap
  • Insatser mot stereotyper och fördomar
  • Insatser som lett till jämställda löner
  • Samhällspåverkande initiativ

Nominera och motivera varför just din kandidat är en värdig vinnare. Tänk på att nomineringen ska innehålla en tydlig beskrivning av genomförd aktivitet eller initiativ och eventuellt resultat samt motivering till varför den/de nominerade är värd att vinna årets pris. Senast den 1 september 2023 behöver du skicka in din nominering.

Nominera här!

Nominera på www.bao.se/annapriset

* Med "BAO:s delägare" avses företag som är anslutna till Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation och som är bundna av kollektivavtal.


Vi passar även på att påminna om att ni kan anmäla er till Finansbranschens stora mångfaldsdag som äger rum den 15 november.


Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén, som bildats av BAO och Finansförbundet, har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom branschen samt informera och sprida kunskap kring jämställdhet och mångfald.

För mer information

Du kan också hitta mer information på www.bao.se eller www.finansforbundet.se


Publicerat den 28 april 2023