BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Coronaviruset — frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

 
 

Du är i
Utbildning

Utbildning

BAO erbjuder årligen ett antal kurser och seminarier som behandlar olika frågeställningar inom arbetsrättens område.

Utbildningarna riktar sig till olika målgrupper beroende på om man önskar få en mer översiktlig genomgång av gällande lagar och avtal eller om man önskar öka sin kunskap på en mer fördjupad nivå. Vi genomför också frukostmöten eller motsvarande för att informera om aktuella frågor.

BAO anordnar även företagsanpassade utbildningar för enskilda banker/företag. Ni är välkomna att kontakta BAOs kansli, så skräddarsyr vi utbildningar enligt Era behov.

Utbildningarna har olika nivåer:

Information
Avsedd att ge snabb, lättillgänglig information.

Översikt
Avsedd att ge en översiktlig bild av ämnena.

Fördjupning
Avsedd att ge fördjupade kunskaper inom ämnena.

Statistikskola

Vet du vad löneutveckling är egentligen? Varför finns det olika klassificeringssystem för befattningar? Vad är longitudinella data? Vill du lära dig mer om statistik och hur det används för att till exempel få bättre koll på löner?

Titta på vår statistikskola!


Se alla kurser här 

01 okt
Kollektivavtal & Arbetsrätt, DEL 5 / 5 (ONLINE)
Arbetsmiljö och rehabilitering samt sjukdom och pension

Plats: ONLINE
Sista anmälningsdag: 2020-08-24
Kursdatum: 2020-10-01
Start och sluttid: 09:00-12:00
Utbildningens längd: 1 dag
Pris: Gratis


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Arbetsmiljö och rehabilitering samt sjukdom och pension

Denna utbildning motsvarar det som vanligtvis ges i 3-dagarskursen "Kollektivavtal och Arbetsrätt" i aktuellt ämne.

Denna utbildning är en del i en serie av fem utbildningar. Du kan välja att gå en eller flera delar då de är fristående.

Indelning:

DENNA UTBILDNING GENOMFÖRS ONLINE.

Under denna utbildning får deltagare en inblick i vad arbetsgivaren har för ansvar utifrån arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen samt det centrala arbetsmiljöavtalet. Särskild tonvikt läggs vid arbetsmiljöföreskrifterna gällande systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Genomgång av fördelningen av arbetsmiljöansvaret och delegering av arbetsmiljöuppgifter samt arbetsmiljöombudets roll görs.

Rehabilitering, de olika aktörerna och arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar vid rehabiliteringssituationer gås igenom. Vi hanterar arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning, där omplacering kan vara en lösning, men också ett måste. Under utbildningen kommer teori blandas med arbete i grupp samt genomgång av de grupparbeten som deltagarna fått ta del av.

Under utbildningsdelen som hanterar sjukdom och pension kommer pensionsavtalets två pensionsplaner, BTP1 och BTP2 att beskrivas med inriktning på att övergripande visa på skillnaderna i de två planerna samt vilka förmåner som planerna innehåller. Vidare kommer en genomgång ske av ersättning vid sjukdom Vilken ersättning erhålls från kollektivavtalet respektive socialförsäkringsbalken och hur dessa regelverk förhåller sig till varandra.

  • Vilka regelverk styr rätt till ersättning?
  • Vilken ersättning utbetalas från respektive regelverk och hur förhåller de sig till varandra?
  • Vilka skillnader föreligger vid sjukdom mellan dag 1 till 14, dag 15 till 90 och från dag 91?


Avbokningsvillkor

Avboka gärna i god tid om du inte kan medverka på utbildningen.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.