≪ Till alla utbildningar & event


2024-11-06 — UTBILDNING

Kollektivavtal och arbetsrätt (ONLINE), DEL 1

På grundutbildningen går vi igenom arbetsrätten och kollektivavtal med fokus på det som är centralt för chefer och HR. Syftet är också att ge en översiktsbild. Det ska vara lätt att göra rätt trots att regelverken ibland är komplexa.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i en förståelse för reglerna och varför de finns, korta sammanfattningar och konkreta exempel. Efter utbildningen får du också ett material som sammanfattar utbildningen och som du kan ha stor nytta av i ditt arbete.

Den digitala grundutbildningen är uppdelad i två 2-timmarsutbildningar inklusive paus. Delarna är fristående från varandra men vi rekommenderar att man deltar i båda för bäst introduktion till arbetsrätt och branschens kollektivavtal. Innehållet motsvarar i sak den fysiska heldagsutbildningen även om vissa case-moment uteblir i det digitala formatet.

Del 1, "Det arbetsrättsliga systemet och chefens övergripande ansvar" innehåller följande områden:

  • Kollektivavtalssystemet i Sverige
  • Partsdialog, medbestämmande och arbetsgivarens förhandlingsskyldighet
  • Kollektivavtalen och vilka typer av regler man kan hitta i dessa
  • Arbetsmiljö
  • Mångfald och inkludering
  • Lön och lönebildning
  • Anställningens huvudprocesser: anställningens ingående

Föreläsare

BAOs arbetsrättsjurister

Målgrupp

Chefer som vill uppdatera sig inom arbetsrätten, nya chefer som vill ha en introduktion till arbetsrätt och finansbranschens kollektivavtal och nya i en HR-roll.

Del 2

Anmäl dig till del 2 här.

Tid

09.00 —11.00

Avgift

Kostnadsfritt

Typ

Online


Anmäl dig

Dina uppgifter:

Meddelande:

Godkännanden & samtycken: