BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

 
 

Jämställdhets- och mångfalds
kommittén /

Jämställdhets- och mångfaldskommittén /

BAO och Finansförbundet bildade år 1986 den Centrala Jämställdhetskommittén. År 2009 ombildades kommittén till den Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén.

 • Kommittén har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till jämställdhets- och mångfaldsarbetet i bankerna/företagen. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte m m samt ta fram relevant partsgemensam statistik.

 • Ledamöter från arbetsgivarna är:
  Sandra Åkerfors (t.f. ordförande), Handelsbanken
  Madelene Wennlöf, Swedbank

  Ledamöter från Finansförbundet är:
  Stefan Henricson, Handelsbanken
  Marie Brundin, Nordea
  Kkristina Wirf (Danske Bank)

  Handläggare är Johan Magnusson (BAO) och Kristina Heyman (Finansförbundet).

 • Annas jämställdhets- och mångfaldspris

  Annas jämställdhetspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhetsarbetet.

  Nominera till Anna-priset här!


Kommitténs uppsatsstipendium

 • Sammanfattning

  Jämställdhets- och mångfaldskommittén har instiftat ett uppsatsstipendium i syfte att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur ett för branschen intressant perspektiv. Syftet är även att därigenom sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskningen vidare i branschen.

  Avsikten är att BAOs delägare skall informera om stipendiet och kunna uppmuntra de studenter som tar kontakt med banken/företaget i ett uppsatsarbete. Stipendiet kommer i övrigt att marknadsföras i begränsad omfattning.

  En uppsats per år belönas med ett stipendium om 20 000 kr. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald. Beslut om vilken uppsatsförfattare som tilldelas stipendiet tas av Centrala Jämställdhetskommittén och kan inte överklagas.

 • Ansökningsunderlag

  Sökkriterium för stipendiet:

  • en förutsättning för att få stipendium är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.
  • stipendium kan sökas för uppsatser på högskolenivå och som har blivit godkända för ett år bakåt i tiden från och med ansökningsår.
  • att du som stipendiat ställer upp och berättar om uppsatsen på ett informationsmöte tillsammans med Jämställdhets- och mångfaldskommittén.
  • att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och mångfaldskommittén får ta del av uppsatsen och använda den för vidare spridning inom branschen samt för publicering på BAO:s respektive Finansförbundets hemsidor.
 • Bedömningskriterier

  Vilka uppsatser som ska få stipendium bedöms bland annat utifrån följande:

  • intresse ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv
  • nytänkande och idéer till förändringsarbete inom jämställdhets och/eller mångfaldsområdet
  • vi ser gärna att uppsatsen berör bank- och finansbranschen
  • ämnets aktualitet
  • tillämplig inom bank- och finansbranschen
  • uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg

Ansökan om uppsatsstipendium

Uppfyller du sökkriterierna ansöker du om stipendiet genom att:

 • 1. Skriv presentation och handledarintyg
  Skriv en kort presentation av dig själv tillsammans med ett handledarintyg. Vi vill ha uppgift om:

  • personnummer
  • för- och efternamn
  • bostadsadress (inkl postadress)
  • telefonnummer (inkl riktnummer)
  • e-postadress
  • utbildning och skola
  • institution
  • uppsatsnivå
 • 2. Bifoga din uppsats
  Bifoga din uppsats. Bifoga också en kort sammanfattning av uppsatsen på max en A4-sida. Stipendium betalas ut till författaren/författarna när uppsatsen är klar och godkänd.

  Observera att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och mångfaldskommittén får ta del av uppsatsen och använda den för vidare spridning inom branschen samt för publicering på BAOs respektive Finansförbundets hemsidor.

 • 3. Skicka handlingarna
  Senaste dag för ansökan om 2019 års uppsatsstipendium är den 16 augusti 2019 och uppsatsen ska vara godkänd efter den 15 augusti 2018.

  Du kan ansöka om uppsatsstipendiet här!