Logga in | Begär lösenord | Kontakta oss

Looking for documents in english?
Click here!

Anslutning till BTP 1
Information.

Välkommen

Logga in här med ditt användarnamn och lösenord.
Glömt lösenordet?

OBS! Klicka här för att logga in om du ska rapportera in lönestatistik!

Information.

Kan du inte logga in?

Du kan ansöka om tillträde till vår hemsida genom att fylla i detta formulär.

Kurs om svåra samtal

Den 29 oktober 2014 anordnar BAO en kurs om det svåra samtalet. Kursen som pågår under en dag, äger rum i BAOs lokaler i Stockholm. Kursen är avsedd för chefer och andra som kommer i kontakt med berörda frågeställningar.

Nyhetsbrev 23/2014 publicerat den 22/8 2014, kl 14:51. | Läs mer

Kurs i befattningsvärdering, BESTA

BAO och Finansförbundet inbjuder till ny kurs i befattningsvärderingssystemet BESTA.

Nyhetsbrev 22/2014 publicerat den 15/8 2014, kl 10:24. | Läs mer

Visselblåsare - nya regler med anledning av de förstärkta kapitaltäckningsreglerna

Som en del i EU:s kapitaltäckningsregler införs nya regler i lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden där Kreditinstitut (bank och kreditmarknadsföretag) och värdepappersbolag blir skyldiga att inrätta särskilda system för anmälningar av oegentligheter.

Nyhetsbrev 21/2014 publicerat den 4/7 2014, kl 10:46. | Läs mer

Kurs om lönesamtalet

Den 1 oktober 2014 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.

Nyhetsbrev 20/2014 publicerat den 30/6 2014, kl 14:24. | Läs mer

Nya regler om möjlighet till uppskjutet uttag av ålderspension i BTP 2

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet och SACO om ändring i pensionsavtalets regler om uppskjutet uttag av ålderspension enligt BTP 2.

Nyhetsbrev 19/2014 publicerat den 27/6 2014, kl 07:29. | Läs mer

Nya regler om föräldralön från 1 januari 2014

För medarbetare som omfattas av BAO:s kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund avseende städarbete i egen regi respektive med Hotell och Restaurang Facket avseende lunchrumspersonal gäller från den 1 januari 2014 nya regler vid föräldraledighet.

Nyhetsbrev 51/2013 publicerat den 16/12 2013, kl 13:13. | Läs mer

Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2012-2013

Lönenivåutvecklingen för perioden 2012-10-01 – 2013-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY. 

Nyhetsbrev 50/2013 publicerat den 16/12 2013, kl 12:27. | Läs mer

Kurs om kollektivavtal och arbetsrätt

Den 11-13 februari 2014 anordnar BAO en kurs i kollektivavtal och arbetsrätt. Kursen äger rum i BAOs lokaler i Stockholm.

Nyhetsbrev 49/2013 publicerat den 12/12 2013, kl 14:55. | Läs mer

Pensionstillägg m fl pensionsfrågor

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet / Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att pensionstillägget till BTP-planens pensionärer räknas upp med 0,08 % från och med 1 januari 2014. Fribreven uppräknas med 3,43 % från samma tidpunkt.

Nyhetsbrev 48/2013 publicerat den 13/12 2013, kl 17:18. | Läs mer

© Copyright 2014, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation | Kontakta oss via mail eller via telefon.

BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, Stureplan 4c, SE–114 35 Stockholm (SWEDEN)   |   Tel 08-611 17 30   |   Fax 08-611 17 78.

BAO organiserar så gott som samtliga banker i Sverige. Även bankerna närstående företag som försäkrings-, finans-, fond-, kredit-, data- och fastighetsföretag ingår i BAO. Till BAO hör även vissa andra typer av företag såsom hypoteksföreningar och fondmäklare. BAO har ca 150 delägare vilka, uttryckt i heltidsanställda, sysselsätter ca 45 000 arbetstagare.

Information om cookies
I de fall cookies används på bao.se så lagras endast information tillfälligt om din användarsession i syfte att visa korrekt innehåll på webbplatsen. Vi sparar inte denna information och behandlar den inte på något sätt.