BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Coronaviruset — frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev 16/2020
Beslut om extra ändringsbudget för 2020
Åtgärder med anledning av coronaviruset

Publicerat 2020-04-03 Regeringen lämnade den 19 mars 2020 följande proposition till Riksdagen för beslut, prop. (2019/20:132), "Extra ändringsbudget — Åtgärder med anledning av coronaviruset". Propositionen innehåller förslag till åtgärder för att dämpa effekterna i samhället av det nya coronaviruset. BAO har i nyhetsbrev 13/2020 kommenterat de förslag till beslut som påverkar arbetsrättens område.


Nyhetsbrev 15/2020
Löneökningar i branschen från flera perspektiv

Publicerat 2020-04-01 De löneökningstal som varje år beräknas för branschen som avser identiska individer är ett löneökningstal som används inom många branscher och visar på vilken genomsnittlig löneökning de individer har haft som är anställda i branschen både nuvarande år och föregående år.


Nyhetsbrev 14/2020
Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Publicerat 2020-03-27 För att hindra smittspridning av virussjukdomen COVID-19 kan regeringen eller huvudman komma att fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om ett sådan beslut fattas kan barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas barnomsorg så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.


Nyhetsbrev 13/2020
Extra ändringsbudget - Åtgärder med anledning av coronaviruset Prop. 2019/20:132

Publicerat 2020-03-20 Regeringen lämnade igår förslag till en rad åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen COVID-19.


Nyhetsbrev 12/2020
Coronaviruset - frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

Publicerat 2020-03-18 BAO får nu många frågor med anledning av Coronaviruset. Vi har därför lagt in en ny information med "frågor och svar" på vår hemsida som vi löpande uppdaterar rörande dessa frågor.


Nyhetsbrev 11/2020
Allmänt om ändringar och beslut av regeringen med anledning av Coronaviruset

Publicerat 2020-03-16 Med anledning av de beslut som fattas av regeringen för att hantera Coronavirusets spridning vill BAO lämna nedanstående allmänna information.


Nyhetsbrev 10/2020
Ändring i reglerna om karensdag

Publicerat 2020-03-11 Staten slopar karensdagen (karensavdraget) med anledning av Coronavirusets spridning.


Nyhetsbrev 9/2020
Jämställdhetsstatistik 2019

Publicerat 2020-02-28 Här presenteras jämställdhetsstatistiken för 2019 för bank- och finansbranschen.


Nyhetsbrev 8/2020
Coronaviruset

Publicerat 2020-02-28 BAO har i ett tidigare nyhetsbrev, 4/2020, övergripande informerat om arbetsrättsliga frågeställningar med anledning av det nya Coronaviruset. Med anledning av den senaste tidens utveckling i omvärlden med smittspridning i ett flertal länder bedömer Folkhälsomyndigheten att risken är hög för att fler personer upptäcks som smittade i Sverige. Sverige har hittills haft sju påvisade fall totalt.


Nyhetsbrev 7/2020
Förberedande information om beräkning av kollektivgaranti 2020 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet

Publicerat 2020-02-21 I detta nyhetsbrev finns förberedande information om avstämning av den kollektivgaranti som ska ske den 30 september 2020 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet.


Nyhetsbrev 6/2020
Olika men ändå lika nr 1/2020

Publicerat 2020-02-18 Årets första nummer av ”Olika med ändå lika” bifogas detta nyhetsbrev.


Nyhetsbrev 5/2020
Skattepliktiga och skattefria förmåner 2020

Publicerat 2020-02-12 BAO har gjort en sammanställning av skattepliktiga respektive skattefria förmåner för 2020. Sammanställningen är omfattande och så gott som heltäckande. Den har sin grund i skatteverkets allmänna råd, meddelanden, föreskrifter, ställningstaganden och rättsfall.


Nyhetsbrev 31/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i Socialförsäkringsbalken (2010:110) från den 1 januari 2020 

Publicerat 2019-12-17 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet och Saco om anpassning av kollektivavtalen till de nya reglerna i LAS från den 1 januari 2020.


Nyhetsbrev 30/2019
BAO bjuder in till ett frukostseminarium rörande Dataskyddsförordningen

Publicerat 2019-12-11 Under morgonen guidar vi er genom de viktigaste bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Syftet med seminariet är att ni ska erhålla den baskunskap som krävs för att kunna arbeta praktiskt med dataskyddsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv.


Nyhetsbrev 29/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-12-11 Den 11 februari 2020 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.


Nyhetsbrev 28/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2019-12-11 Den 6 februari 2020 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.


Nyhetsbrev 27/2019
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2020

Publicerat 2019-12-06 Från och med den 1 januari 2020 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.


Nyhetsbrev 26/2019
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2018-2019

Publicerat 2019-12-04 Lönenivåutvecklingen för perioden 2018-10-01 — 2019-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.


Fler nyhetsbrev…