BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev 18/2016
BAO i siffror 2015

Publicerat 2016-05-03 BAO i siffror 2015 är den andra årliga rapporten och har som syfte att ge en översiktlig statistisk beskrivande bild av bankbranschen i Sverige.


Nyhetsbrev 17/2016
Seminarium om arbetsgivarens rehabansvar

Publicerat 2016-04-27 När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.


Nyhetsbrev 16/2016
Kurs i befattningsvärdering, BESTA

Publicerat 2016-04-19 BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.


Nyhetsbrev 15/2016
Årets första nummer av “Olika - men ändå lika”

Publicerat 2016-04-12 BAO:s och Finansförbundets gemensamma Jämställdhets- och Mångfaldskommitté ger nu ut det första numret av "Olika - men ändå lika" för i år.


Nyhetsbrev 14/2016
Andelen akademiker ökar

Publicerat 2016-04-05 BAO har för år 2014 och 2015 särskilt studerat utbildningsbakgrunden bland de anställda i branschen med hjälp av SCB:s utbildningsregister.


Nyhetsbrev 13/2016
Nya regler i LAS om allmän visstidsanställning

Publicerat 2016-03-22 EU-kommissionen anser att den svenska lagstiftningen är oförenlig med EU-rättens krav och att det i svensk rätt saknas bestämmelser som på ett effektivt sätt förhindrar missbruk som kan uppstå genom användandet av flera på varandra följande visstidsanställningar.


Nyhetsbrev 46/2015
Olika men ändå lika nr 3, 2015

Publicerat 2015-12-17 I Olika - men ändå lika Nr 3/2015 presenteras pristagarna i Jämställdhetskommitténs uppsatsstipendium


Nyhetsbrev 45/2015
Pensionstillägg

Publicerat 2015-12-17 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att pensionstillägget till BTP2-planens pensionärer och fribreven lämnas oförändrade under år 2016.


Nyhetsbrev 44/2015
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2016

Publicerat 2015-12-10 Från och med den 1 januari 2016 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet, Saco och Hotell och Restaurang Facket.


Nyhetsbrev 43/2015
Finansförbundets fackliga utbildning 2016

Publicerat 2015-12-08 Här lämnar vi nedan en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.


Nyhetsbrev 42/2015
Den gemensamma statistiken är nu publicerad

Publicerat 2015-12-08 Den gemensamma lönestatistiken för perioden 2014-10-01 — 2015-10-01 är nu publicerad.


Nyhetsbrev 41/2015
BAO:s kurser och konferenser 2016

Publicerat 2015-12-07 För Er planering översänder vi en förteckning över de kurser och konferenser vi för närvarande planerar att genomföra under 2016. Ytterligare kurser och konferenser kan tillkomma under året.


Fler nyhetsbrev…

Intresserad av statistik?

Lär dig mer om statistik i vår statistikskola.
Läs mer…

Om BTP-avtalet

Det finns två olika pensionsplaner för anställda inom bank och finans. BTP1 är premiebestämd och BTP2 är huvudsakligen förmånsbestämd.
Om avtalet