Logga in | Begär lösenord | Kontakta oss

Looking for documents in english?
Click here!

Anslutning till BTP 1
Information.

Välkommen

Logga in här med ditt användarnamn och lösenord.
Glömt lösenordet?

OBS! Klicka här för att logga in om du ska rapportera in lönestatistik!

Information.

Kan du inte logga in?

Du kan ansöka om tillträde till vår hemsida genom att fylla i detta formulär.

Välkommen att nominera årets kandidater till Annas Jämställdhetspris

Annas Jämställdhetspris delas ut av BAOs och Finansförbundets gemensamma Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitté till minne av Anna C Persson Collert.

Nyhetsbrev 32/2014 publicerat den 15/10 2014, kl 10:00. | Läs mer

Avtalsförhandlingarna med Finansförbundet inledda

Idag inleddes förhandlingarna med Finansförbundet om ett nytt kollektivavtal per den 1 januari 2015 genom att parterna växlade sina respektive avtalskrav. De reella förhandlingarna kommer sedan att påbörjas den 30 oktober och parterna har därefter satt ut ett flertal förhandlingsdagar under hösten.

Nyhetsbrev 31/2014 publicerat den 13/10 2014, kl 16:00. | Läs mer

De kommande avtalsförhandlingarna med Finansförbundet respektive Saco

Såsom vi informerat om har såväl Finansförbundet som Saco sagt upp sina respektive kollektivavtal. Avtalen löper därmed ut den 31 december 2014. Inför förhandlingarna vill vi på sedvanligt sätt ge BAOs delägare möjlighet att till oss framföra önskemål om ändringar i kollektivavtalen.

Nyhetsbrev 30/2014 publicerat den 30/9 2014, kl 18:37. | Läs mer

Kollektivavtalet med Saco uppsagt

Gällande kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BAO och Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer (Saco) gäller till och med den 31 december 2016. Avtalet innehåller dock en möjlighet för endera parten att, senast den 30 september 2014, säga upp avtalet med verkan från 31 december 2014.

Nyhetsbrev 29/2014 publicerat den 30/9 2014, kl 18:31. | Läs mer

Kollektivavtalet med Finansförbundet uppsagt

Gällande kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BAO och Finansförbundet gäller från den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2014. Om avtalet inte sägs upp senast tre månader dessförinnan förlängs avtalet med ett år i sänder. Finansförbundet sade idag upp avtalet att upphöra per den 31 december 2014.

Nyhetsbrev 28/2014 publicerat den 29/9 2014, kl 18:42. | Läs mer

Nya regler om föräldralön från 1 januari 2014

För medarbetare som omfattas av BAO:s kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund avseende städarbete i egen regi respektive med Hotell och Restaurang Facket avseende lunchrumspersonal gäller från den 1 januari 2014 nya regler vid föräldraledighet.

Nyhetsbrev 51/2013 publicerat den 16/12 2013, kl 13:13. | Läs mer

Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2012-2013

Lönenivåutvecklingen för perioden 2012-10-01 – 2013-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY. 

Nyhetsbrev 50/2013 publicerat den 16/12 2013, kl 12:27. | Läs mer

Kurs om kollektivavtal och arbetsrätt

Den 11-13 februari 2014 anordnar BAO en kurs i kollektivavtal och arbetsrätt. Kursen äger rum i BAOs lokaler i Stockholm.

Nyhetsbrev 49/2013 publicerat den 12/12 2013, kl 14:55. | Läs mer

Pensionstillägg m fl pensionsfrågor

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet / Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att pensionstillägget till BTP-planens pensionärer räknas upp med 0,08 % från och med 1 januari 2014. Fribreven uppräknas med 3,43 % från samma tidpunkt.

Nyhetsbrev 48/2013 publicerat den 13/12 2013, kl 17:18. | Läs mer

© Copyright 2014, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation | Kontakta oss via mail eller via telefon.

BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, Stureplan 4c, SE–114 35 Stockholm (SWEDEN)   |   Tel 08-611 17 30   |   Fax 08-611 17 78.

BAO organiserar så gott som samtliga banker i Sverige. Även bankerna närstående företag som försäkrings-, finans-, fond-, kredit-, data- och fastighetsföretag ingår i BAO. Till BAO hör även vissa andra typer av företag såsom hypoteksföreningar och fondmäklare. BAO har ca 150 delägare vilka, uttryckt i heltidsanställda, sysselsätter ca 45 000 arbetstagare.

Information om cookies
I de fall cookies används på bao.se så lagras endast information tillfälligt om din användarsession i syfte att visa korrekt innehåll på webbplatsen. Vi sparar inte denna information och behandlar den inte på något sätt.