Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 31/2022

Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Publicerat den 28 oktober 2022

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén (CJMK) har beslutat att 2022 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas Philip Erlandsson, chef Nordea Markets.

Priset kommer att delas ut på Finansbranschens stora mångfaldsdag som anordnas av jämställdhets- och mångfaldskommittén på förmiddagen den 29 november 2022. I samband med prisutdelningen kommer Philip att berätta mer om hur hans arbete med inkludering, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald har förbättrat miljön på handlargolvet på Fixed Income, Nordea Markets.

Utöver prisutdelning kommer även Erdem Akan, grundare av Kompetenskompassen AB, berätta hur de arbetar med att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad med döv-, teckenspråk- och mångfaldsperspektiv där de bistår med handledning och fortbildning till verksamheter som har döva och andra teckenspråkiga som medarbetare och kunder. Dessutom kommer Anders Barnå som arbetar på företaget Unicus att berätta – i en tid när efterfrågan på teknikkompetens är större än utbudet- om hur de arbetar med utgångspunkt i de förmågor som personer med autism/asperger har. Läs gärna mer i vårt nyhetsbrev om dessa två och hur de arbetar i vårt nyhetsbrev 17/22.

Anmälan till dagen — som äger rum digitalt — kan göras via BAO:s hemsida fram till och med 25 november. Välkomna att anmäla er!

Anmäl dig nu

Motivering till beslut av mottagare av 2022 års “Anna-pris”

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén delar sedan 1993 årligen ut Annas jämställdhets- och mångfaldspris. Priset utdelas för goda och inspirerande initiativ eller aktiviteter för en ökad jämställdhet och/eller mångfald inom bank- och finansbranschen.

2022 års “Anna-pris” tilldelas Philip Erlandsson, Nordea Markets med motiveringen:

“Med ett brinnande intresse och engagemang för inkludering, arbetsmiljö och mångfald har Philip Erlandsson på ett inspirerande sätt förbättrat miljön på handlargolvet på Fixed Income, Nordea Markets.

När könsfördelningen 2017 var 90/10 till männens fördel, införde Philip jämställdhet, mångfald och inkludering som tydliga affärsmål för enheten. Samma enhet har nu 2022 en könsfördelning på 57/43, vilket är en remarkabel förändring.

Genom att inkludera medarbetare och delegera ansvar har avdelningen blivit en mer attraktiv, öppen, tillitsfull och mångfacetterad arbetsplats där också åldersmångfald har blivit en självklarhet.

Philip har på ett föredömligt sätt visat att stora förändringar kan ske genom att målmedvetet sätta fokus på jämställdhets- och mångfaldsfrågorna.”

Om Annas Jämställdhets- och Mångfaldspris

Annas jämställdhets- och mångfaldspris, Anna-priset, instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Hon var före sin bortgång ordförande i kommittén. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Om Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén är ett partsgemensamt samarbete mellan BAO och Finansförbundet som har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till arbetet med dessa frågor i bankerna/företagen i branschen. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte med mera samt ta fram relevant partsgemensam statistik.


Publicerat den 28 oktober 2022