Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2024

Nyhetsbrev 18/2024
Anna-Mi Björkvik blir Förbundsjurist hos BAO

Anna-Mi Björkvik, idag Arbetsrättsjurist hos BAO, har utsetts till Förbundsjurist.

Nr 18 / 2024
Nyhetsbrev 17/2024
Webbinarium om lika lön för lika och likvärdigt arbete

BAO och Finansförbundet bjuder in till ett partsgemensamt webbinarium den 18 oktober klockan 9—11 om det kollektivavtalade “Lika Lön”-projektet som finns sedan 2011.

Nr 17 / 2024
Nyhetsbrev 16/2024
Kajsa Eldin ny förhandlingschef på BAO

BAO:s team av arbetsrättsjurister som är specialiserade på bank- och finansbranschens arbetsgivarfrågor växer i höst. Kajsa Eldin tillträder som ny förhandlingschef i september.

Nr 16 / 2024
Nyhetsbrev 15/2024
Ersättningen för höga sjuklönekostnader upphävs

Regeringen har beslutat att bestämmelsen om att ersättning för höga sjuklönekostnader i lagen (1991:1047) om sjuklön ska upphävas. Bestämmelsen avskaffas från den 1 juli 2024.

Nr 15 / 2024
Nyhetsbrev 14/2024
BAO:s årsmöte 2024

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation hade årsmöte den 23 maj med bland annat val av styrelse, beslut om avgifter för 2025 och en stadgeändring om digitala årsmöten. Två nya ledamöter kliver in i styrelsearbetet på BAO. Efter årsmötet arrangerades ett sommarmingel för årsmötesdeltagare och inbjudna gäster.

Nr 14 / 2024
Nyhetsbrev 13/2024
Webbinarium om lönetransparensdirektivets genomförande i Sverige

BAO bjuder in till webbinarium den 10 juni kl 14—15 för att berätta om vad den svenska utredningen om lönetransparensdirektivet kommit fram till när det gäller genomförandet av direktivet i svensk rätt.

Nr 13 / 2024
Nyhetsbrev 12/2024
Höstens utbildningar

I BAO:s uppdrag ingår utbildningar inom arbetsgivarorganisationens expertområden. Arbetsrätt och kollektivavtal handlar om omfattande och i viss mån även mycket komplexa regelverk varför aktuell information om tolkningar och tillämpning är centralt för arbetsgivare i vår bransch.

Nr 12 / 2024
Nyhetsbrev 11/2024
Nominera till Annas Jämställdhets- och Mångfaldspris 2024

Annas Jämställdhets- och Mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Nr 11 / 2024
Nyhetsbrev 10/2024
Skyldighet att erbjuda bemanningsanställda och vissa konsulter anställning efter 24 månader

1 oktober 2024 är det första datumet när skyldighet att erbjuda tillsvidareanställning till individ som genom inhyrning varit placerad hos er som kundföretag kan uppstå. Alternativet till att erbjuda anställning är att betala individen två månadslöner.

Nr 10 / 2024
Nyhetsbrev 9/2024
Översättning av pensionskommentaren till engelska

BAO:s avtalskommentar kring den allmänna pensionen samt branschens två BTP-planer, BTP1 och BTP2, finns nu översatt till engelska.

Nr 9 / 2024