Namnlöst dokument
BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Coronaviruset — frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

 
 

Nyhetsbrev

Här hittar du de senast publicerade nyhetsbreven.


Nyhetsbrev 34/2020
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Publicerat 2020-10-14 Centrala jämställdhets- och mångfaldskomittén har beslutat att 2020 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas SEB för initiativet Financial Equality.
 

Nyhetsbrev 33/2020
Basbelopp, bankdagar och arbetstimmar 2021

Publicerat 2020-10-12 I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2021.
 

Nyhetsbrev 32/2020
Ny vägledning från Datainspektionen

Publicerat 2020-10-06 Datainspektionen publicerade den 5 oktober 2020 en ny och uppdaterad information som riktas till arbetsgivare.
 

Nyhetsbrev 31/2020
Nationaldagen - förändrad reglering i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco

Publicerat 2020-10-05 Från den 1 januari 2021 förändras reglerna för medarbetares rätt till tjänstledighet med lön de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.
 

Nyhetsbrev 30/2020
Översättningar av kommentarer

Publicerat 2020-09-23 Tre av BAOs avtalskommentarer, Anställning, Anställnings upphörande och Arbetstid, finns nu översatta till engelska.
 

Nyhetsbrev 29/2020
Regeringen aviserar förlängda åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av Coronaviruset

Publicerat 2020-09-10 Regeringens meddelade den 6 september följande åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och avser förlängning av tidigare beslut på respektive område nedan och gäller t o m 31 december 2020.
 

Nyhetsbrev 28/2020
Frukostmöten blir informationsmöte

Publicerat 2020-09-04 Med anledning av rådande situation med Coronapandemin kommer vi att förändra upplägget och sättet att genomföra våra frukostmöten i december 2020.
 

Nyhetsbrev 27/2020
Marknadslöner i Sverige 2019

Publicerat 2020-08-21 BAO har tagit fram en tabellrapport som syftar till att vara en utblick i riket över löneläget för ett flertal av de yrken som förekommer inom BAO-sektorn.
 

Nyhetsbrev 26/2020
Andelen akademiker ökar

Publicerat 2020-06-26 BAO har för år 2015 och 2019 särskilt studerat utbildningsbakgrunden bland de anställda i branschen genom att inhämta utbildningsdata från SCB.
 

Nyhetsbrev 25/2020
Liknande rättigheter för utstationerade och inhemska arbetstagare

Publicerat 2020-06-26 Regeringen föreslog ändringar i de villkor som ska gälla när arbetstagare tillfälligt arbetar i ett annat land inom ramen för en gränsöverskridande tjänsteutövning. Syftet är att så kallade utstationerade arbetstagare och utstationerade uthyrda arbetstagare ska få mer liknande rättigheter som andra arbetstagare i landet. Riksdagen har beslutat att godkänna regeringens förslag till ändring i såväl lagen om utstationering av arbetstagare som i lagen om uthyrning av arbetstagare. Lagändringarna är en anpassning till gällande EU-direktiv om utstationering av arbetskraft och börjar gälla från och med den 30 juli 2020.
 

Nyhetsbrev 24/2020
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020 blir digital

Publicerat 2020-06-16 Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala jämställdhets- och mångfalds kommitté beslutat att arrangera Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020 som ett webbinarium. Mångfaldsdagen kommer att genomföras som en halvdag denna gång med förhoppning att ge både inspiration och kompetensutveckling.
 

Nyhetsbrev 23/2020
Det nya arbetslivet – COVID-19 och corporate mindfulness

Publicerat 2020-06-11 Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté valt att denna höst bjuda in till ett webbinarium istället för anordna ett fysiskt seminarium. Vi avser att återkomma med ett fysiskt seminarium till våren 2021.
 

Nyhetsbrev 22/2020
Höstens kurser på BAO

Publicerat 2020-06-10 Med anledning av rådande situation med Coronapandemin kommer vi att ställa om upplägget på vårt kursutbud.
 

Nyhetsbrev 21/2020
Kollektivavtalen med Hotell och Restaurangfacket och Fastighetsanställdas Förbund

Publicerat 2020-05-15 Både kollektivavtalet med Hotell och Restaurangfacket (HRF) och kollektivavtalet med Fastighetsanställdas förbund (Fastighets) löper ut per den 31 maj 2020. Båda avtalen är uppsagda för omförhandling om nya kollektivavtal för tid efter 31 maj 2020.
 

Nyhetsbrev 20/2020
Nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2020

Publicerat 2020-05-13 Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.
 

Nyhetsbrev 19/2020
Fler bankanställda i Stockholm över tid

Publicerat 2020-05-11 Sedan år 1993 har antalet bankanställda i Sverige minskat med ca 7800 personer (fast anställda med månadslön). Dock har antalet bankanställda i Stockholm under samma period ökat med drygt 5800 personer
 

Nyhetsbrev 18/2020
Regeringen aviserar förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Publicerat 2020-05-08 Regeringen meddelade den 7 maj 2020 att man avser att förstärka och förlänga flera av de ekonomiska åtgärder man tidigare presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser. Regeringen avser bland annat att förlänga och höja ersättningen för den första sjukdagen samt förlänga statens ansvar för företagens sjuklönekostnader under de första 14 dagarna. Även det slopade kravet på läkarintyg förlängs ytterligare.
 

Nyhetsbrev 17/2020
Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Publicerat 2020-04-23 Regeringen beslutade idag om en ny förordning som reglerar rätten till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19. Denna rätt till tillfällig föräldrapenning medför en utökad rätt till föräldraledighet.
 

Nyhetsbrev 16/2020
Beslut om extra ändringsbudget för 2020
Åtgärder med anledning av coronaviruset

Publicerat 2020-04-03 Regeringen lämnade den 19 mars 2020 följande proposition till Riksdagen för beslut, prop. (2019/20:132), "Extra ändringsbudget — Åtgärder med anledning av coronaviruset". Propositionen innehåller förslag till åtgärder för att dämpa effekterna i samhället av det nya coronaviruset. BAO har i nyhetsbrev 13/2020 kommenterat de förslag till beslut som påverkar arbetsrättens område.
 

Nyhetsbrev 15/2020
Löneökningar i branschen från flera perspektiv

Publicerat 2020-04-01 De löneökningstal som varje år beräknas för branschen som avser identiska individer är ett löneökningstal som används inom många branscher och visar på vilken genomsnittlig löneökning de individer har haft som är anställda i branschen både nuvarande år och föregående år.
 

Nyhetsbrev 14/2020
Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Publicerat 2020-03-27 För att hindra smittspridning av virussjukdomen COVID-19 kan regeringen eller huvudman komma att fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om ett sådan beslut fattas kan barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas barnomsorg så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.
 

Nyhetsbrev 13/2020
Extra ändringsbudget - Åtgärder med anledning av coronaviruset Prop. 2019/20:132

Publicerat 2020-03-20 Regeringen lämnade igår förslag till en rad åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen COVID-19.
 

Nyhetsbrev 12/2020
Coronaviruset - frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

Publicerat 2020-03-18 BAO får nu många frågor med anledning av Coronaviruset. Vi har därför lagt in en ny information med "frågor och svar" på vår hemsida som vi löpande uppdaterar rörande dessa frågor.
 

Nyhetsbrev 11/2020
Allmänt om ändringar och beslut av regeringen med anledning av Coronaviruset

Publicerat 2020-03-16 Med anledning av de beslut som fattas av regeringen för att hantera Coronavirusets spridning vill BAO lämna nedanstående allmänna information.
 

Nyhetsbrev 10/2020
Ändring i reglerna om karensdag

Publicerat 2020-03-11 Staten slopar karensdagen (karensavdraget) med anledning av Coronavirusets spridning.
 

Nyhetsbrev 8/2020
Coronaviruset

Publicerat 2020-02-28 BAO har i ett tidigare nyhetsbrev, 4/2020, övergripande informerat om arbetsrättsliga frågeställningar med anledning av det nya Coronaviruset. Med anledning av den senaste tidens utveckling i omvärlden med smittspridning i ett flertal länder bedömer Folkhälsomyndigheten att risken är hög för att fler personer upptäcks som smittade i Sverige. Sverige har hittills haft sju påvisade fall totalt.
 

Nyhetsbrev 9/2020
Jämställdhetsstatistik 2019

Publicerat 2020-02-28 Här presenteras jämställdhetsstatistiken för 2019 för bank- och finansbranschen.
 

Nyhetsbrev 7/2020
Förberedande information om beräkning av kollektivgaranti 2020 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet

Publicerat 2020-02-21 I detta nyhetsbrev finns förberedande information om avstämning av den kollektivgaranti som ska ske den 30 september 2020 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet.
 

Nyhetsbrev 6/2020
Olika men ändå lika nr 1/2020

Publicerat 2020-02-18 Årets första nummer av ”Olika med ändå lika” bifogas detta nyhetsbrev.
 

Nyhetsbrev 5/2020
Skattepliktiga och skattefria förmåner 2020

Publicerat 2020-02-12 BAO har gjort en sammanställning av skattepliktiga respektive skattefria förmåner för 2020. Sammanställningen är omfattande och så gott som heltäckande. Den har sin grund i skatteverkets allmänna råd, meddelanden, föreskrifter, ställningstaganden och rättsfall.
 

Nyhetsbrev 4/2020
Coronaviruset

Publicerat 2020-02-03 Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s sammanställning den 3 februari har mer än 17 300 fall av det nya coronaviruset (2019-nCoV) diagnostiserats. De allra flesta fall har konstaterats i staden Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. I Sverige finns fram till idag ett påvisat fall.
 

Nyhetsbrev 3/2020
Aktuella nyhetsbrev januari 2020

Publicerat 2020-01-29 I detta nyhetsbrev publicerar vi en lista över de nyhetsbrev som innehåller aktuell information och som går att finna på BAO:s webbplats.
 

Nyhetsbrev 2/2020
Ingen avdragsrätt för årsavgiften 2019 till BAO

Publicerat 2020-01-28 Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.
 

Nyhetsbrev 1/2020
Kurs: "Kollektivavtal & arbetsrätt" (fåtal platser kvar)

Publicerat 2020-01-22 Kursen, som äger rum i BAO:s lokaler i Stockholm den 17-19 mars, är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.
 

Nyhetsbrev 31/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i Socialförsäkringsbalken (2010:110) från den 1 januari 2020 

Publicerat 2019-12-17 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet och Saco om anpassning av kollektivavtalen till de nya reglerna i LAS från den 1 januari 2020.
 

Nyhetsbrev 30/2019
BAO bjuder in till ett frukostseminarium rörande Dataskyddsförordningen

Publicerat 2019-12-11 Under morgonen guidar vi er genom de viktigaste bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Syftet med seminariet är att ni ska erhålla den baskunskap som krävs för att kunna arbeta praktiskt med dataskyddsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv.
 

Nyhetsbrev 29/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-12-11 Den 11 februari 2020 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.
 

Nyhetsbrev 28/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2019-12-11 Den 6 februari 2020 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.
 

Nyhetsbrev 27/2019
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2020

Publicerat 2019-12-06 Från och med den 1 januari 2020 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.
 

Nyhetsbrev 26/2019
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2018-2019

Publicerat 2019-12-04 Lönenivåutvecklingen för perioden 2018-10-01 — 2019-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.
 

Nyhetsbrev 25/2019
Finansförbundets fackliga utbildning 2020

Publicerat 2019-12-02 Här lämnar vi nedan en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.
 

Nyetsbrev 24/2019
Pensionstillägg 2020

Publicerat 2019-11-22 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 1,45 % från och med 1 januari 2020.
 

Nyhetsbrev 23/2019
BAO:s kurser och konferenser 2020

Publicerat 2019-11-21 För er planering översänder vi en förteckning över de kurser och konferenser vi för närvarande planerar att genomföra under 2020. Ytterligare kurser och konferenser kan tillkomma under året.
 

Nyhetsbrev 22/2019
Verktyg för framtagning av BESTA-koder

Publicerat 2019-10-17 BAO och Finansförbundet har gemensamt för bankområdet utvecklat tillämpning av befattningsgruppering för statistik (BESTA) - ett system som byggs upp av arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad.
 

Nyhetsbrev 21/2019
Arbetslösheten fortsatt stabil inom bank- och finansområdet

Publicerat 2019-10-16 Att mäta arbetslöshet inom bankbranschen är ett relativt trubbigt förfarande då branschen i många avseenden är heterogen och många personer rör sig mellan branscher.
 

Nyhetsbrev 20/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) från den 1 januari 2020

Publicerat 2019-10-14 Från den 1 januari 2020 höjs åldern för hur länge medarbetare äger rätt att stanna kvar i anställning från 67 till 68 år. Samtidigt försvinner möjligheten att bringa anställningen att upphöra med ett besked till medarbetaren vid uppnådda 67 år ("Fönstret"), och ersätts med ett förenklat uppsägningsförfarande. Särskilda regler införs för medarbetare som uppnått 68 år avseende företrädesrätt, uppsägningstid etc. Särskilda övergångsregler är tillämpliga på medarbetare som fyller 67 år senast den 31 januari 2020.
 

Nyhetsbrev 19/2019
Årets vinnare av Anna-Priset utsedd

Publicerat 2019-10-14 Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén har beslutat att 2019 års pris till Anna Persson-Collerts minne ska tilldelas Maria Skoglund, regionchef för Business Banking Norr/Mellan i Nordea.
 

Nyhetsbrev 18/2019
Välkommen till BAO:s frukostmöten

Publicerat 2019-10-03 BAO bjuder in alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.
 

Nyhetsbrev 17/2019
Basbelopp, bankdagar och arbetstimmar 2020

Publicerat 2019-10-02 I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2020.
 

Nyhetsbrev 16/2019
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2019

Publicerat 2019-09-18 Mångfaldsdagen ger dig inspiration, kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra i branschen.
 

Nyhetsbrev 15/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-08-26 Den 22 oktober 2019 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.
 

Nyhetsbrev 14/2019
Kurs om Pension och Försäkring

Publicerat 2019-08-12 Det finns ett fåtal platser kvar till årets grundkurs om pensions- och försäkringsfrågor som genomförs den 9-11 oktober på Bomans Hotel i Trosa. Kursen vänder sig i första hand till pensions- och personalansvariga samt pensionshandläggare i banken/företaget.
 

Nyhetsbrev 13/2019
Kurs om svåra samtal

Publicerat 2019-06-13 Den 19 september 2019 anordnar BAO en kurs om det svåra samtalet. Kursen som pågår under en dag, äger rum i BAO:s lokaler i Stockholm. Kursen är avsedd för chefer och andra som kommer i kontakt med berörda frågeställningar.
 

Nyhetsbrev 12/2019
Välkommen till Finansbranschens stora mångfaldsdag den 19 november

Publicerat 2019-06-10 Boka datumet i din kalender redan nu. Mer information om programmet kommer!
 

Nyhetsbrev 11/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2019-06-07 Den 12 september 2019 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.
 

Nyhetsbrev 10/2019
Konflikthantering i arbetslivet

Publicerat 2019-05-15 Hur hanterar du konflikter bäst och hur kan konflikter leda till utveckling av individer och verksamhet?
 

Nyhetsbrev 9/2019
Välkommen att nominera årets kandidater till Annas jämställdhets- och mångfaldspris

Publicerat 2019-04-24 Annas jämställdhets- och mångfaldspris delas ut av BAO:s och Finansförbundets gemensamma Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitté till minne av Anna C Persson Collert.
 

Nyhetsbrev 8/2019
Frukostseminarium: Aktiva åtgärder i arbetslivet

Publicerat 2019-04-08 BAO:s och Finansförbundets Jämställdhets- och mångfaldskommitté inbjuder till frukostseminarium om aktiva åtgärder i arbetslivet.
 

Nyhetsbrev 7/2019
Avdragsrätt för avgiften 2018 till BAO

Publicerat 2019-03-29 Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.
 

Nyhetsbrev 6/2019
Kurs i befattningsvärdering, BESTA

Publicerat 2019-03-19 BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.
 

Nyhetsbrev 5/2019
Olika men ändå lika nr 1/2019

Publicerat 2019-03-19 Årets första nummer av ”Olika med ändå lika” bifogas detta nyhetsbrev.
 

Nyhetsbrev 4/2019
Jämställdhetsstatistik 2018

Publicerat 2019-03-12 Här presenteras jämställdhetsstatistiken för 2018 för bank- och finansbranschen.
 

Nyhetsbrev 3/2019
Skattepliktiga och skattefria förmåner 2019

Publicerat 2019-03-01 BAO har gjort en sammanställning av skattepliktiga respektive skattefria förmåner för 2019. Sammanställningen är så gott som heltäckande och har sin grund i skatteverkets allmänna råd, meddelanden, föreskrifter och rättsfall.
 

Nyhetsbrev 2/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-02-07 Den 4 april 2019 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.
 

Nyhetsbrev 1/2019
Sammanställning av förändringar i kollektivavtalen från 1 januari 2019

Publicerat 2019-01-01 Från och med den 1 januari 2019 höjs vissa belopp samt införs regler om karensavdrag i kollektivavtalen med Finansförbundet, Saco, Hotell och Restaurang Facket och Fastighetsanställdas Förbund. I detta nyhetsbrev redovisas de belopp som i nuläget kunnat fastställas.
 

Nyhetsbrev 17/1996
Europeiska företagsråd

Publicerat 1996-04-18 Regeringen har nyligen presenterat en proposition (prop 1995/96:163) angående europeiska företagsråd. Propositionen bygger på ett EG-direktiv (94/45/EG) som behandlar an-ställdas rätt till samråd och information. Innebörden är att vissa gränsöverskridande företag som har verksamhet i flera medlemsländer skall upprätta antingen ett europeiskt företagsråd eller ett annat förfarande för samråd och information.
 

Nyhetsbrev 51/1995
Frånvaro pga snöoväder

Publicerat 1995-11-21 Den senaste tidens snöoväder, framför allt i södra Sverige, har medfört att tjänstemän i vissa fall inte har kunnat komma till arbetet eller kommit till kontoret kraftigt försenade.