≪ Till alla utbildningar & event


2024-04-10 — WEBBINARIUM

Konsulter och inhyrda – skyldighet att anställa?

Uthyrningslagen innehåller sedan 1 oktober 2022 en regel om att det inhyrande företaget har en skyldighet att erbjuda den inhyrde en tillsvidareanställning efter 24 månaders inhyrning.

Som ett alternativ kan företaget välja att betala den inhyrde en ersättning motsvarande två månadslöner. Den första tidpunkten för när skyldigheten att erbjuda anställning uppstår är den 1 oktober 2024. Webbinariet kommer att ta sin utgångpunkt i syftet med regelverket och hur det är tänk att tillämpas.

Vi kommer bland annat att svara på dessa frågor:

  • Ska Uthyrningslagen tillämpas på samtliga konsulter?
  • Hur räknas de 24 månaderna?
  • Vilka är alternativen och konsekvenserna om inhyrande företag inte vill ge ett anställningserbjudande?
  • Finns det regler om anställningserbjudandets innehåll?
  • Vad händer om den inhyrde tackar ja/nej till anställningserbjudande?
  • Behöver ett erbjudande lämnas flera gånger?

Webbinariet kommer även att beröra följande:

  • Gränsen mellan konsult och anställd.
  • Ett inhyrande företags informationsskyldighet till de inhyrda.
  • Företagets arbetsmiljöansvar vad gäller konsulter.

Föreläsare

BAOs arbetsrättsjurister

Målgrupp

Chefer och HR

Tyvärr

Sista anmälningsdag har tyvärr redan passerat.