≪ Till alla utbildningar & event


2024-04-17 — UTBILDNING

Kollektivavtal och arbetsrätt

På grundutbildningen går vi igenom arbetsrätten och kollektivavtal med fokus på det som är centralt för chefer och HR. Syftet är också att ge en översiktsbild. Det ska vara lätt att göra rätt trots att regelverken ibland är komplexa.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i en förståelse för reglerna och varför de finns, korta sammanfattningar och konkreta exempel. Efter utbildningen får du också ett material som sammanfattar utbildningen och som du kan ha stor nytta i ditt arbete.

Heldagsutbildningen ger dig en introduktion till arbetsrätten och branschens kollektivavtal. På utbildningen ges deltagarna, utöver föreläsningar, möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte. Passa även på att vidga ditt professionella nätverk på våra fysiska utbildningar!

Del 1, "Det arbetsrättsliga systemet och chefens övergripande ansvar" innehåller följande områden:

 • Kollektivavtalssystemet i Sverige
 • Partsdialog, medbestämmande och arbetsgivarens förhandlingsskyldighet
 • Kollektivavtalen och vilka typer av regler man kan hitta i dessa
 • Arbetsmiljö
 • Mångfald och inkludering
 • Lön och lönebildning
 • Anställningens huvudprocesser: anställningens ingående

Del 2, "Praktisk arbetsrätt under anställningen och när anställning ska avslutas" innehåller följande områden:

Anställningens huvudprocesser: under pågående anställning
 • Arbetstid
 • Ledigheter
 • Sjukdom och rehabilitering
 • De vanligaste tvisterna under pågående anställning
Anställningens huvudprocesser: avslutande av anställning
 • Förändringar i verksamheten eller anställningen
 • Uppsägning från medarbetarens sida
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida
 • Övriga avslut av anställning t ex överenskommelser

Föreläsare

BAO:s arbetsrättsjurister

Målgrupp

Chefer som vill uppdatera sig inom arbetsrätten, nya chefer som vill ha en introduktion till arbetsrätt och finansbranschens kollektivavtal och nya i en HR-roll.

Plats

BAO:s lokaler i Stockholm

Tyvärr

Sista anmälningsdag har tyvärr redan passerat.