≪ Till alla utbildningar & event


2023-11-08 — UTBILDNING

Kollektivavtal och arbetsrätt, DEL 2

På grundutbildningen går vi igenom arbetsrätten och kollektivavtal med fokus på det som är centralt för chefer och HR. Syftet är också att ge en översiktsbild. Det ska vara lätt att göra rätt trots att regelverken ibland är komplexa.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i en förståelse för reglerna och varför de finns, korta sammanfattningar och konkreta exempel. Efter utbildningen får du också ett matnyttigt material som sammanfattar utbildningen och som du kan ha stor nytta i ditt arbete.

Den digitala grundutbildningen är uppdelad i två 2-timmarsutbildningar inklusive paus. Delarna är fristående från varandra men vi rekommenderar att man deltar i båda för en bästa introduktion till arbetsrätt och branschens kollektivavtal. Innehållet motsvarar i sak den fysiska heldagsutbildningen även om vissa case-moment uteblir i det digitala formatet.

Del 2, "Praktisk arbetsrätt under anställningen och när anställning ska avslutas" innehåller följande områden:

Anställningens huvudprocesser: under pågående anställning
 • Arbetstid
 • Ledigheter
 • Sjukdom och rehabilitering
 • Pension och försäkring
 • De vanligaste tvisterna under pågående anställning
Anställningens huvudprocesser: avslutande av anställning
 • Förändringar i verksamheten eller anställningen
 • Uppsägning från medarbetarens sida
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida
 • Pensionering
 • Övriga avslut av anställning t ex överenskommelser
 • De vanligaste tvisterna vid avslutande av anställning

Föreläsare

BAOs arbetsrättsjurister

Målgrupp

Chefer som vill uppdatera sig inom arbetsrätten, nya chefer som vill ha en introduktion till arbetsrätt och finansbranschens kollektivavtal och nya i en HR-roll.

Del 1

Anmäl dig till del 1 här.

Tid

09.00 —11.00

Kostnad

1 000 kr

Typ

Online


Avbokningsvillkor

Avbokning måste göras senast två dagar innan startdatum. Vid sen avbokning eller uteblivet deltagande debiteras full avgift. Om du får förhinder så går det bra att överlåta din plats till en kollega utan extra kostnad istället för att avboka.


Anmäl dig

Dina uppgifter:

Fakturaadress:

Typ av faktura:

Vi kommer att skicka fakturor till dig med vanlig post. Om du vill att fakturor ska skickas med e-post så kan du ange en e-postadress nedan:

Meddelande:

Godkännanden & samtycken: