Delägare

Information om hur man blir delägare samt förteckning över befintliga delägare.


Bli delägare

Ett delägarskap i BAO ger dig värdefull information om branschens villkor samt råd och stöd av ledande arbetsrättsjurister. Du får konkurrenskraftiga kollektivavtal anpassade för branschen, försäkringar, utbildningar och information.

Läs mer…

Lista över delägare

Läs mer…

Lämna delägaruppgift

BAO samlar årligen in delägaruppgifter från samtliga företag som är delägare i BAO.

Läs mer…