Välkommen! Klicka här för att återställa ditt lösenord.

Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 5/2022

Påminnelse om utbildningar under våren

Publicerat den 11 januari 2022

BAO vill härmed påminna om att ta tillfället i akt och anmäla sig till kurserna som ges under våren.

Kurserna finns nu publicerade och det går bra att anmäla sig.

Anmäl dig här


Kursutbud 2022

Temakurser — Kollektivavtal och arbetsrätt (online)

Kursinformation

Kurserna riktar sig i första hand till personalchefer och personalhandläggare och ger en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar genom föreläsningar och möjlighet till diskussioner.

Kurserna är fristående och det går därmed att välja att gå vid ett eller flera kurstillfällen.

Kostnad för kurserna är 500 kr per kurstillfälle. Kurserna kommer att hållas digitalt.

Kurstillfällen
 • Introduktion till den svenska arbetsrätten samt anställnings ingående
  8 februari kl. 9.00—12.00
 • Anställnings upphörande
  10 februari kl. 9.00—12.00
 • Semester
  15 februari kl. 9.00—10.30
 • Föräldraledighet och andra tjänstledigheter
  17 februari kl. 9.00—11.00
 • Arbetstid
  15 mars kl. 9.00—10.30
 • Arbetsmiljö och rehabilitering samt diskriminering
  17 mars kl. 9.00—12.00
 • Sjukdom och pension
  22 mars kl. kl. 9.00—11.00

Temakurser — Praktisk arbetsrätt (fysisk)

Kursinformation

Kurserna riktar sig i första hand till personalchefer och personalhandläggare och ger en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Kostnad för kurserna är 2 000 kr per kurs. Kurserna kommer att hållas på plats i BAO:s lokaler och det finns begränsat antal platser.

Kurstillfällen
 • Semester, ledighet och arbetstid
  27 april kl. 10.00—16.00