Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Årets nyhetsbrev

2022-05-16
Välkommen till höstens utbildningar

Pandemin och hybridarbetet har snabbt tagit oss in i ett delvis nytt arbetsliv. Utvecklingen går snabbare än någonsin vilket innebär både utmaningar och möjligheter.

Nr 16 / 2022

2022-05-12
Arbetsvillkorsdirektivet och förändringar i LAS

Riksdagen har fattat beslut om förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS. Förändringarna sker med anledning av en anpassning till EU:s Arbetsvillkorsdirektiv.

Nr 15 / 2022

2022-04-29
Nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2022

Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Nr 14 / 2022

2022-04-08
Förändringar från och med den 1 april avseende regler kopplade till Covid-19

Covid-19-lagen upphörde att gälla den 31 mars. Ändringar i smittskyddslagen verkställdes också, vilket innebär att Covid-19 inte längre klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Nr 13 / 2022

2022-03-23
Välkommen på webbinarium om LAS-reformen

Lagstiftningsprocessen för nya LAS pågår och den 22 mars publicerades regeringens proposition "2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden". Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och de nya reglerna ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Nr 12 / 2022

2022-03-21
Webbinarium om mångfald och inkludering ur ett medarbetarperspektiv samt fokus på HBTQ frågor

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén (CJMK) bjuder in till ett webbinarium där Alexander Öström, styrelseledamot Finansförbundet i Nordea samt ordförande för LGBT+ and Allies ERG på Nordea, delar med sig av sina erfarenheter och berättar om hur de arbetar med mångfald och inkludering ur ett medarbetarperspektiv.

Nr 11 / 2022

2022-03-02
Jämställdhetsstatistik 2021

Här presenteras jämställdhetsstatistiken för bank- och finansbranschen 2021.

Nr 10 / 2022

2022-02-24
Webbinarium om hur arbetet kan gå till med jämställda löner inom ramen för Lika Lön

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén inbjuder till ett webbinarium om hur arbetet kan gå till med jämställda löner inom ramen för Lika Lön. Sparbanken Skåne delar med sig av sina erfarenheter och framgångar som de uppnått i arbetet med jämställda löner.

Nr 9 / 2022

2022-02-23
Välkommen på webbinarium om arbetsrättsliga frågor efter pandemin

Från och med februari finns inga allmänna råd riktade till arbetsgivare med anledning av pandemin.

Nr 8 / 2022

2022-02-10
Olika men ändå lika nr 1/2022

Årets första nummer av “Olika — men ändå lika” bifogas detta nyhetsbrev.

Nr 7 / 2022