Pension, BTP

Publicerat den 17 augusti 2021

Kollektivavtalet reglerar den del av ålderspensionen som kallas för tjänstepension. Tjänstepensionen utgör ett komplement till den allmänna pensionen och genom denna utgår ytterligare pension utöver vad som följer av det allmänna systemet.

marivi-pazos-cvpk5Y4ZWUs-unsplash.jpg

Pensionsavtal, BTP

Inom bank och finansområdet tecknas kollektivavtal om pension mellan BAO och Finansförbundet samt mellan BAO och Saco. Inom ramen för kollektivavtalet finns även regler om ersättning vid sjukdom, efterlevandeskydd och trygghetsförsäkring.

Från och med den 1 februari 2013 består BTP av två delar, BTP1 och BTP2. BTP1 är en premiebestämd pensionsplan och BTP2 är huvudsakligen en förmånsbestämd pensionsplan. I avtalskommentaren “Pension” återfinns mer information om BTP-planen.

Läs pensionsavtalen:

BTP

Anslutning till BTP1

För de försäkringsgivare (leverantörer) som vill leverera BTP1 tillämpas ett så kallat anslutningsförfarande. BTP1 består av följande delar; ålderspension och sjukförsäkring, inklusive premiebefrielseförsäkring samt en sammanhållen TGL och barnpension. BTP-nämnden har slagit fast förutsättningar och kriterier för att en leverantör ska kunna ansluta sig till planen för leverans avseende dessa tjänster. Det är sedan arbetsgivaren som väljer leverantör av BTP1-planens tjänster.

Avtal tecknas direkt med leverantören och utifrån BTP1-planen anpassade försäkringsvillkor. Försäkringsvillkoren kan skilja sig mellan olika leverantörer. Här går det att ta del av mer information kring anslutningen till BTP1.

Läs mer här…

Valbara leverantörer, BTP1 och BTP2

Det finns ett antal olika försäkringsgivare som levererar tjänstepension enligt de två olika delarna av BTP-planen. Det är arbetsgivaren som väljer dels vilken del av BTP-planen som ska vara tillämplig på banken/företaget dels vilken av de valbara leverantörerna som ska levererar tjänstepensionen. Här går det att ta del av vilka valbara leverantörer det finns inom BTP1 och inom BTP2.

Valbara leverantörer:

Beslut från BTP-nämnden

BTP-nämnden svarar för tolkningen av de bestämmelser och villkor som gäller för såväl BTP1-planen som BTP2-planen. Nämnden är i övrigt rådgivande till försäkringsgivare och övriga förvaltare av BTP-planen. För att ta del av BTP-nämndens beslut väljs Beslut från BTP-nämnden i menyn samt i (länk till Beslut från BTP-nämnden).

Se besluten…


Om BTP (btppension.se)

Sidan btppension.se är en extern webbplats som administreras av BAO men där BAO och Finansförbundet gemensamt står bakom innehållet på webbplatsen.

btppension.se går det att ta del av mer information om:

  • BTP1
  • BTP2
  • växlingen till en förstärkt pension