≪ Till alla utbildningar & event


2023-12-05 — UTBILDNING

Informationsmöte (ONLINE)

Välkommen med anmälan till BAO:s informationsmöte den 5 december klockan 09.30—11.30. Informationsmötet syftar i första hand till att ge information om aktuella frågor i lag och kollektivavtal.

Vi går igenom de förändringar som införs i kollektivavtalet vid årsskiftet samt eventuella förändringar som är att vänta framgent. Vid informationsmötet kommer vi även att redovisa relevanta förändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen från år 2023 samt intressanta arbetsrättsliga rättsfall som publicerats under året.

Informationsmötet är avgiftsfritt och kommer att äga rum digitalt.

Tyvärr

Sista anmälningsdag har tyvärr redan passerat.