≪ Till alla utbildningar & event


2023-12-05 — UTBILDNING

Informationsmöte (ONLINE)

Välkommen med anmälan till BAO:s informationsmöte den 5 december klockan 09.30—11.30. Informationsmötet syftar i första hand till att ge information om aktuella frågor i lag och kollektivavtal.

Vi går igenom de förändringar som införs i kollektivavtalet vid årsskiftet samt eventuella förändringar som är att vänta framgent. Vid informationsmötet kommer vi även att redovisa relevanta förändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen från år 2023 samt intressanta arbetsrättsliga rättsfall som publicerats under året.

Informationsmötet är avgiftsfritt och kommer att äga rum digitalt.

Tid

09.30 —11.30

Avgift

Kostnadsfritt

Typ

Online


Anmäl dig

Dina uppgifter:

Meddelande:

Godkännanden & samtycken: