≪ Till alla utbildningar & event


2023-09-27 — UTBILDNING

Pension och försäkring (2 dagar)

En grundläggande utbildning i det allmänna pensionssystemets olika delar samt de två tjänstepensionsplanerna, BTP1 och BTP2, som tillämpas inom bank- och finansbranschen.

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande förståelse för pensionssystemet. Under utbildningen kommer vi att gå igenom grundläggande begrepp, den allmänna pensionen, BTP-planen och dess två delar, BTP1 och BTP2. Genomgången av BTP-planerna syftar bland annat till att ge en förståelse för skillnaderna mellan en förmånsbestämd plan och en premiebaserad plan avseende ålderspensionen. Vidare berörs BTP-planens olika riskförsäkringar.

Efter utbildningen får du även tillgång till ett material som sammanfattar utbildningen och som du kan ha stor nytta i ditt arbete.

Utbildningen innehåller bl a följande områden:

  • Lagstadgade och pensioner och försäkringar (Allmän pension)
  • Pensionspyramiden
  • BTP1
  • BTP2
  • Fondval BTP1/BTPK
  • Sjuk- och efterlevandepension
  • Återbetalningsskydd
  • Alternativ BTP
  • AFA
  • TGL

Föreläsare

Externa föreläsare från Söderberg & Partners och AFA samt BAO:s arbetsrättsjurister.

Målgrupp

Pensions- och personalansvariga samt pensionshandläggare men även andra som kommer i kontakt med pensions- och försäkringsfrågorna i sitt uppdrag

Datum och tid

Utbildningen pågår under två dagar: 27—28 september, 2023. Dag 1 inleds med frukostfralla kl. 09.30, utbildningen startar kl 10.00.

Lunch och fika

Lunch samt för- och eftermiddagsfika kommer att serveras under båda dagarna. Ange eventuella kostpreferenser i meddelanderutan.

Begränsat antal platser

Antalet platser är begränsat. En anmälan garanterar inte plats på utbildningen.

Plats

BAO:s lokaler i Stockholm

Tid

09.30—16.00

Kostnad

Kostnadsfritt

Typ

Fysiskt


Avbokningsvillkor

Avbokning måste göras senast en vecka innan startdatum. Vid sen avbokning eller uteblivet deltagande debiteras full avgift. Om du får förhinder så går det bra att överlåta din plats till en kollega utan extra kostnad istället för att avboka.


Anmäl dig

Dina uppgifter:

Meddelande:

Godkännanden & samtycken: