≪ Till alla utbildningar & event


2023-09-27 — UTBILDNING

Pension och försäkring (2 dagar)

En grundläggande utbildning i det allmänna pensionssystemets olika delar samt de två tjänstepensionsplanerna, BTP1 och BTP2, som tillämpas inom bank- och finansbranschen.

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande förståelse för pensionssystemet. Under utbildningen kommer vi att gå igenom grundläggande begrepp, den allmänna pensionen, BTP-planen och dess två delar, BTP1 och BTP2. Genomgången av BTP-planerna syftar bland annat till att ge en förståelse för skillnaderna mellan en förmånsbestämd plan och en premiebaserad plan avseende ålderspensionen. Vidare berörs BTP-planens olika riskförsäkringar.

Efter utbildningen får du även tillgång till ett material som sammanfattar utbildningen och som du kan ha stor nytta i ditt arbete.

Utbildningen innehåller bl a följande områden:

  • Lagstadgade och pensioner och försäkringar (Allmän pension)
  • Pensionspyramiden
  • BTP1
  • BTP2
  • Fondval BTP1/BTPK
  • Sjuk- och efterlevandepension
  • Återbetalningsskydd
  • Alternativ BTP
  • AFA
  • TGL

Föreläsare

Externa föreläsare från Söderberg & Partners och AFA samt BAO:s arbetsrättsjurister.

Målgrupp

Pensions- och personalansvariga samt pensionshandläggare men även andra som kommer i kontakt med pensions- och försäkringsfrågorna i sitt uppdrag

Datum och tid

Utbildningen pågår under två dagar: 27—28 september, 2023. Dag 1 inleds med frukostfralla kl. 09.30, utbildningen startar kl 10.00.

Lunch och fika

Lunch samt för- och eftermiddagsfika kommer att serveras under båda dagarna. Ange eventuella kostpreferenser i meddelanderutan.

Begränsat antal platser

Antalet platser är begränsat. En anmälan garanterar inte plats på utbildningen.

Plats

BAO:s lokaler i Stockholm

Tyvärr

Sista anmälningsdag har tyvärr redan passerat.