≪ Till alla utbildningar & event


2023-10-04 — UTBILDNING

Kollektivavtal och arbetsrätt

På grundutbildningen går vi igenom arbetsrätten och kollektivavtal med fokus på det som är centralt för chefer och HR. Syftet är också att ge en översiktsbild. Det ska vara lätt att göra rätt trots att regelverken ibland är komplexa.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i en förståelse för reglerna och varför de finns, korta sammanfattningar och konkreta exempel. Efter utbildningen får du också ett matnyttigt material som sammanfattar utbildningen och som du kan ha stor nytta i ditt arbete.

Heldagsutbildningen ger dig en omfattande introduktion till arbetsrätten och branschens kollektivavtal. På utbildningen varvar vi föreläsning med case och grupparbeten där deltagarna ges möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte. Passa även på att vidga ditt professionella nätverk på våra fysiska utbildningar!

Del 1, "Det arbetsrättsliga systemet och chefens övergripande ansvar" innehåller följande områden:

 • Kollektivavtalssystemet i Sverige
 • Partsdialog, medbestämmande och arbetsgivarens förhandlingsskyldighet
 • Kollektivavtalen och vilka typer av regler man kan hitta i dessa
 • Arbetsmiljö
 • Integritet i arbetslivet
 • Mångfald och inkludering
 • Lön och lönebildning
 • Anställningens huvudprocesser: anställningens ingående

Del 2, "Praktisk arbetsrätt under anställningen och när anställning ska avslutas" innehåller följande områden:

Anställningens huvudprocesser: under pågående anställning
 • Arbetstid
 • Ledigheter
 • Sjukdom och rehabilitering
 • Pension och försäkring
 • De vanligaste tvisterna under pågående anställning
Anställningens huvudprocesser: avslutande av anställning
 • Förändringar i verksamheten eller anställningen
 • Uppsägning från medarbetarens sida
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida
 • Pensionering
 • Övriga avslut av anställning t ex överenskommelser
 • De vanligaste tvisterna vid avslutande av anställning

Föreläsare

BAO:s arbetsrättsjurister

Målgrupp

Chefer som vill uppdatera sig inom arbetsrätten, nya chefer som vill ha en introduktion till arbetsrätt och finansbranschens kollektivavtal och nya i en HR-roll.

Plats

BAO:s lokaler i Stockholm

Tid

09.00 —16.00

Kostnad

3 000 kr

Typ

Fysiskt


Avbokningsvillkor

Avbokning måste göras senast en vecka innan startdatum. Vid sen avbokning eller uteblivet deltagande debiteras full avgift. Om du får förhinder så går det bra att överlåta din plats till en kollega utan extra kostnad istället för att avboka.


Anmäl dig

Dina uppgifter:

Fakturaadress:

Typ av faktura:

Vi kommer att skicka fakturor till dig med vanlig post. Om du vill att fakturor ska skickas med e-post så kan du ange en e-postadress nedan:

Meddelande:

Godkännanden & samtycken: