≪ Till alla utbildningar & event


2023-03-21 — WEBBINARIUM

Hållbarhet för hjärnan

BAO:s och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté bjuder in till ett webbinarium om hållbarhet vad avser psykiskt välbefinnande.

Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet.

Återhämtning är en viktig del för psykiskt välbefinnande och för en hållbar hjärna. Dagens arbetsplatser är fulla med intryck, digital stimulans och hög arbetsbelastning. Men vad är egentligen återhämtande och hur kan vi skapa förutsättningar till ett hållbart välmående på arbetsplatsen? Vi behöver förstå vilka grundläggande behov hjärnan har för att kunna prestera och orka i längden. Med större kunskap om hjärnan kan vi skapa bättre förutsättningar för en mentalt hållbar arbetssituation — både som organisationer och individer.

Genom detta faktabaserade webbinarium rörande hjärnans formbarhet, uppmärksamhet, psykiskt välbefinnande och relationen till digitala medier kommer du som deltagare att få praktiska tips att ta med dig i det vidare arbetet, både till dig själv och organisationen.

Föreläsare

Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till ledamöter i Lokala och Centrala Arbetsmiljökommittéer (eller motsvarande), chefer på arbetsledarnivå samt HR.

Tyvärr

Sista anmälningsdag har tyvärr redan passerat.