Utbildning

BAO erbjuder årligen ett antal kurser och seminarier som behandlar olika frågeställningar inom arbetsrättens område.

Utbildningarna riktar sig till olika målgrupper beroende på om man önskar få en mer översiktlig genomgång av gällande lagar och avtal eller om man önskar öka sin kunskap på en mer fördjupad nivå. Vi genomför också webbinarier eller motsvarande för att informera om aktuella frågor.

BAO anordnar även företagsanpassade utbildningar för enskilda banker/företag. Ni är välkomna att kontakta BAO:s kansli, så skräddarsyr vi utbildningar enligt Era behov.Kalender


Kursutbud

Finansbranschens stora mångfaldsdag 2022

Finansbranschens stora mångfaldsdag 2022

Finansbranschens stora mångfaldsdag som arrangeras av BAO:s och Finansförbundets jämställdhets- och mångfaldskommitté kommer att äga rum den 29 november 2022. Mångfaldsdagen kommer att genomföras som en halvdag med en förhoppning att både kunna inspirera och kompetensutveckla deltagarna.

Webbinarium — Program

Att anställa personer med NPF (neuropsykiatrisk funktionsvariation

I en tid när efterfrågan på teknikkompetens är större än utbudet har Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskomittén bjudit in Anders Barnå som arbetar på Unicus, ett företag som har sin affärsmässiga utgångspunkt i de förmågor som personer med autism/asperger har och som idag hyr ut c:a 40 konsulter. ”Personer med autism/asperger har inte svårt att få arbetet gjort utan svårigheten ligger i att de inte får chansen”, menar Anders. Han kommer att berätta om hur Unicus arbetar, hur de anpassar rekryteringsprocessen, vikten av transparens och acceptans samt hur de arbetar med onboarding. Avslutningsvis kommer han att även att ge konkreta råd till företag som vill anställa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hur ska HR och den fackliga organisationen tänka och vad krävs av anställande chef?

Små saker kan göra stor skillnad

Grundaren av Kompetenskompassen AB Erdem Akan beskriver sig som en dövstolt socionom och entreprenör. Med en stark tro på varje individs kompetens och förmåga att forma sin egen framtid, och med en övertygelse om att alla människor behövs på arbetsmarknaden kommer Erdem att berätta hur Kompetenskompassen arbetar. Målet är att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad med döv-, teckenspråk- och mångfaldsperspektiv där de bistår med handledning och fortbildning till verksamheter som har döva och andra teckenspråkiga som medarbetare och kunder.

Utdelning av Annas Jämställdhets- och Mångfaldspris

Information om vem som blir årets pristagare lämnas senare då nominering kan ske till och med den 1 september 2022.

Vem bör deltaga?

Chefer på olika nivåer, medarbetare inom HR/personal, fackliga företrädare och andra intresserade.


Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just nu finns inga tillfällen.

Informationsmöte (ONLINE)

Informationsmöte (ONLINE)

Informationsmötet hålls digitalt för att nå ut till så många som möjligt.

Informationsmötet syftar till att ge information om aktuella frågor om avtalsförhandlingar och avtalsläge, aktuella frågor, nyheter och förväntade förändringar i lag och kollektivavtal. BAO informerar om de förändringar som införs i kollektivavtalet vid årsskiftet, i den mån det är beslutat, samt vilka förändringar som är att vänta framgent. Vid informationsmötet kommer vi även att belysa frågor som mer frekvent inkommit till BAO under året och intressanta rättsfall från AD som publicerats under året kommer att redovisas.

Informationsmötet är avgiftsfritt och kommer att äga rum i det digitala verktyget Teams.

Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just nu finns inga tillfällen.