Ansökan om Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium om 20 000 kronor

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som bland annat arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutveckling inom bank- och finansbranschen och att sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 20 000 kr. Sista dag att söka 2020 års stipendium är den 14 augusti 2020.

Sökkriterier för stipendiet

  • att uppsatsen handlar om och har en tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald
  • att uppsatsen är på högskolenivå och har blivit godkänd efter den 16 augusti 2019
  • att du som stipendiat ställer upp och berättar om uppsatsen på ett seminarium för inbjudna branschföreträdare
  • att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och Mångfaldskommitén får ta del av uppsatsen, använda den för vidare spridning inom branschen och publicera den på BAOs respektive Finansförbundets hemsidor.

Bedömningskriterier

Kommittén bedömer uppsatserna utifrån bland annat följande kriterier:

  • intresse ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv
  • nytänkande och idéer till förändringsarbete inom jämställdhets- och/eller mångfaldsområdet
  • vi ser gärna att uppsatsen berör bank- och finansbranschen
  • ämnets aktualitet
  • tillämplighet inom bank- och finansbranschen
  • uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg

Beslut om vilka uppsatsförfattare som tilldelas stipendium fattas av kommitén och kan inte överklagas.

Hur du ansöker

Fyll i formuläret nedan så utförligt som möjligt. Bifoga din uppsats inklusive sammanfattning samt handledarintyg/utdrag ur LADOK. Stipendium utgår endast om och när uppsatsen är klar och godkänd.

Copyright, mm

Observera att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och Mångfaldskommitén får ta del av uppsatsen och använda den för vidare spridning inom branschen samt för publicering på BAOs respektive Finansförbundets hemsidor.

Om dig:

Om din uppsats:

Ladda upp din uppsats nedan. I uppsatsen ska också finnas ett handledarintyg eller ett utdrag ur LADOK. Se till att filnamnet inte innehåller blanksteg eller svenska tecken.

Du intygar härmed:

Du måste kryssa i alla rutor ovan!

Uppsatsstipendiet delas ut av Centrala Jämställdhets- & Mångfaldskommittén som är ett samarbete mellan BAO och Finansförbundet.