Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 25/2023

Motverka otillåten påverkan, hot och våld i bank- och finanssektorn

Publicerat den 6 december 2023

BAOs och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté bjuder in till ett webbinarium om förebyggande åtgärder och metoder för att öka motståndskraften vid olika former av påtryckningar.

Alexander Tilly

Alexander Tilly, leg. psykolog, hjälper i arbetet med arbetsmiljö och säkerhet genom föreläsningar, digital utbildning och rådgivning i hotfulla situationer.

Dagens mer utsatta ekonomiska situation i samhället, hård reglering kring penningtvätt samt ökad kriminalitet innebär även att risk för hot och våld kan öka inom bank- och finanssektorn. När hot och våld inträffar orsakar det stress och oro som kan leda till sjukskrivningar, personalomsättning och svårigheter att rekrytera, men det kan också skada förtroendet för det finansiella systemet. Säkerhets- och riskfrågor är därför, av många skäl, högt på branschens agenda. Särskilt i en bransch som bank och finanssektorn är det viktigt att jobba förebyggande avseende risken för hot och våld — både för att skydda individer och verksamheten.

Målet med webbinariet är att ge verktyg och perspektiv för att rusta organisationens motståndskraft och stötta medarbetare som kan utsättas för hot och våld.

Föreläsare

Alexander Tilly, leg. psykolog, hjälper banker, myndigheter, kommuner och andra verksamheter i arbetet med arbetsmiljö och säkerhet genom föreläsningar, digital utbildning och rådgivning i hotfulla situationer.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till ledamöter i lokala och centrala arbetsmiljökommittéer (eller motsvarande), chefer på arbetsledarnivå samt HR.

Tid

‍15 mars, ‍kl. ‍10.00—12.00

Plats

Digitalt via länk du erhåller

Pris

Kostnadsfritt

Anmäl dig


Publicerat den 6 december 2023